Zuhro

Aynan: Nur, yorqin, ravshan, porloq. Cho‘lpon yulduzi. Zuhrodek nurli, ko‘rkam, go‘zal; baxt-saodat sohibi. Zuhro Muhammad (SAV)ning qizi Fotimaning sifati (laqabi) bo‘lgan

Zuhra

Aynan: Nur, yorqin, ravshan, porloq. Cho‘lpon yulduzi. Zuhrodek nurli, ko‘rkam, go‘zal; baxt-saodat sohibi. Zuhro Muhammad (SAV)ning qizi Fotimaning sifati (laqabi) bo‘lgan