Sensiz hayot yo‘q

Yaxshiyam birinchi muhabbatimning gaplariga laqqa tushmabman!
Eng tuturiqsiz odamlar oshiqlar bo‘lsa kerak!..
Birortasi shu paytgacha so‘zida turmagan!..
«Sensiz hayot yo‘q!» – deb, mana, pensiyagayam chiqdi o‘sha birinchi muhabbatim…