Ey do'st

Tug'ilmoq, yashamoq har bir boshda bor,
Kimlarga omad yor, kimlar baxtga zor,
Kimningdir gul umri so'lganda bekor,
O'yla, bu umrning savdosin ey do'st,...