Тушда кулупнай куриш - талкини, мева билан боглик холатлар таъбири

Тушда кулупнай куриш - талкини, мева билан боглик холатлар таъбири

Тушда кулупнай куриш ижобий хис-туйгулар, янги муносабатлар ваъда килади. Куритилган мевалар огохлантириш беради — узингизни ушлаб туринг, ортикча шиддат кизикиш объектингизни чучитиб юбориш мумкин. Яшил ёхуд пишмаган кулупнай ортикча бетартибликлардан кочиш учун шошилмасликни маслахат беради.

Тушда ёмгир куриш - унинг ёгиши, остида колиш кабилар таъбири хакида

Тушда ёмгир куриш - унинг ёгиши, остида колиш кабилар таъбири хакида

Ёмгир — оби хаёт, ерни сугорадиган кон. Ходиса хаётий кучлар, хаво энергияси, сувни акс эттиради. У осмондан ёгилиши туфайли илохий кучлар билан боглик хисобланади. У яратган томонидан берилган барака саналади, мул хосил, покланиш ва ёкимли хиссиётларни ваъда килади. Тушда ёмгир куриш — у ёки бу вокеа сабаб янада бахтлирок булишни англатади.

Тушда ари куриш - хашарот чакиши, унинг уяси ва бошкалар таъбири

Тушда ари куриш - хашарот чакиши, унинг уяси ва бошкалар таъбири

Ари — шафкатсиз душманларни акс эттиради. Агар тушда кишини ари чакиб олса — бу ракобатчиларнинг хасад ва нафратини англатади. Уларни улдириш — душманлар устидан галаба козонишга. Баъзан бундай туш узок давом этган дустликнинг бузилиши ёки моддий йукотишлар дея талкин килинади.

Тушда ургимчак куриш - хашарот чакиши, тури, уни улдириш таъбири

Тушда ургимчак куриш - хашарот чакиши, тури, уни улдириш таъбири

Купчилик инсонлар ургимчаклардан куркишади ва хатто бу хашарот уларни тушда хам таъкиб килиши мумкин. Тушда ургимчак курса нима булади — куйида дунёдаги энг мащур китоблар буйича батафсил талкин.

Тушда Мушук корса / Тушда Мушук курса

Тушда Мушук корса / Тушда Мушук курса

Мушук - йовуз кучлар, жодугарлар, уй шинамлиги, мукаддас нарсалар, омад тимсоли. Коча бойлаб шахар томон кетайотган йол-йол мушукни тушда кориш - бундай туш юкоридан донишмандлик олиб келадиган улуг инсоннинг пайдо болиши хакида дарак берадиган мушук йоки бошка жонивор тогрисида малум килади. 

Тушда Калит корса / Тушда Калит курса

Тушда Калит корса / Тушда Калит курса

Калит муаммоларни хал етиш борасидаги изланишлар, муаммоларни бирмунча осон йоллар билан хал етиш истагини билдиради. Тушда калит билан ешик очиш - келгусида барча билимлар сохасида буйок кашфийотлар килинишидан далолат беради.