Юрганингда қадамингни ўйлаб босгин...

Юрганингда қадамингни ўйлаб босгин...

Ота ўғлига:

«Юрганингда қадамингни ўйлаб босгин», деди.

Ўғли: «Отажон, аввало сиз эҳтиёт бўлинг, чунки мен сизнинг изингиздан боряпман» деди.

Сиз ўзингизни ислоҳ қилинг, чунки фарзандингиз барибири сизга эргашади.