Сизга Соғлик Сўрайман Худодан

Сизга Соғлик Сўрайман Худодан

Сизга Соғлик Сўрайман Худодан.
Яратканим Асрасин Балло қазодан,
Қўлингиз тушмасин Асло Дуодан.
Хаётингиз Хаммиша нурларга тўлсин,
ЖУМА ва Бахор айомингиз Муборак бўлсин.