Oдамлар

Бу хаёт биз учун нима одамлар,
Синовми, жумбокми ёки бир уйин.
Билмокка канчалар интилсанг агар,
Яшамок шунчалар туюлар кийин...

Эй дуст

Тугилмок, яшамок хар бир бошда бор,
Кимларга омад ёр, кимлар бахтга зор,
Кимнингдир гул умри сулганда бекор,
уйла, бу умрнинг савдосин эй дуст,...