Хар кунингиз утсин байрамдай хар он! тугулган кун табрик шеър

Хар кунингиз утсин байрамдай хар он!


Бахор чечаклари булсин армугон,
Сиз нурли инсонсиз бахтли бегумон,

Байрамла кутлайман булинг шодумон,
Хар кунингиз утсин байрамдай хар он!
Тугилган кунингиз муборак булсин!

Энг ширин орзуларни тилайман сизга

Муборак айёмнинг тиник тонгидай, Мусаффо рангларга тулганда борлик. хушбуй табиатнинг йетти рангидай, Oсмон гардишида колганда ёрлик. Энг порлок туйгуларни тилайман сизга, Энг ширин орзуларни тилайман сизга. Тугилган кунингиз булсин муборак!...

Сиздек инсонларни купрок яратсин!

Тилаклар ичида излаб топганим, Аллох нигохини сизга каратсин. Ягона утинчим Аллохдан бу кун, Сиздек инсонларни купрок яратсин! Таваллуд айёмингиз кутлуг булсин!...

Тугилган кун билан табрик сингил учун

Сендай дардкаш, йукдир мехрибон. харкандай холатда саклаган сирим. Сени яхши кураман ишон. Тугулган кунинг билан синглим. ...

Истар эдим дунёда факат

Истар эдим дунёда факат, Бахтли хаёт сизга ёр булсин. Бокиб турган шахло кузлариз Яна минг минг бахорни курсин!...

«ТАВАЛЛУД АЙЁМИЗ МУБОРАК ОНА»

Кулсин қуёш бу кун ўзгача, Бу кун азиз менга шу сана, Туринг дейман дунё тургунча,  Таваллуд айёмиз муборак Она!...

Муборак айёмнинг тиник тонгидай

Муборак айёмнинг тиник тонгидай, Мусаффо рангларга тулганда борлик. Хушбуй табиатнинг етти рангидай, Oсмон гардишида колганда ёрлик. Энг порлок туйгуларни тилайман сизга, Энг ширин орзуларни тилайман сизга. *** булсин муборак!...

Бугун дилда ажиб хаяжон

Бугун дилда ажиб хаяжон, Бу кун куёш узгача порлар. Бугун сизни ширин орзулар, Яна бир бор багрига чорлар......

Тугулган кунингиз билан она

Доим кулиб юринг табассум билан. Яшанг доим бахтга ошёна. Мехрдан пойизга тушайман гилам. Тугулган кунингиз билан она....

Тугилган кунингиз билан!

Сокин тунда безота килиб, Энг сунггилар сафида булиб. Сузларимни гулдаста билиб, Дейман Тугилган кунингиз билан!...

Кулиб юринг, кулишдан кисмасин Худо

Кераксиз инсонга айланманг асло, Кераксиз булишдан асрасин Худо! Бахт-у саодатдан етмасин жудо, Кулиб юринг, кулишдан кисмасин Худо! Тугилган кунингиз билан, кадрдоним!...

Фикр қўшиш