Туғилган кун учун смс шеърлар тўплами тугулган кун табрик шеър

Туғилган кун учун смс шеърлар тўплами


Доим кулиб юринг табассум билан.
Яшанг доим бахтга ошёна.
Мехрдан пойизга тўшайман гилам.
Туғулган кунингиз билан она.

Туғилган кун табрик ота ада дада учун

Сиз менинг савлатим, сиз менинг фахрим.
Ишончли қалқоним, хаётга далда.
Хаётда такрорсиз, энг олий бахтим.
Туғилган кунингиз билан дада.

Куғилган кунга шер ака ука оға ини учун

Сиздан кўркам йигит йўқ бу кун.
Доим мағрур, ғурури бутун.
Қўшилиб барча эзгу тилакка.
Туғулган кунингиз билан ака. (ука)

Туғилганкун тилаклари опа янга опача учун.

Сохталик кўпайди, табийдан бугун.
Сиз билан бутундир гар дунё биркам!
Энг содиқ дўстимсиз укангиз учун.
Туғилган кун ингиз билан опам.

тугилган кун билан табрик сингил учун

Сендай дардкаш, йўқдир меҳрибон.
Харқандай холатда сақлаган сирим.
Сени яхши кўраман ишон.
Туғулган кунинг билан синглим.

тугилган кун шеърлари фарзанд қиз бола учун

Сен менинг онамсан, сен бор жахоним.
Сен мени малхамим оғриса дилим.
Ўзимнинг шириним, кичкина ҳоним.
Таваллуд кун инг билан қизим.

тугилган кун табриклари смс смс ўғилга фарзандга бола боламга

Базида сендан жахилланаман.
Лекин хар лахзада келади кўргим.
Ишон сендан фахрланаман.
Туғилган кунинг билан ўғлим.

«ТАВАЛЛУД АЙЁМИЗ МУБОРАК ОНА»

Кулсин қуёш бу кун ўзгача, Бу кун азиз менга шу сана, Туринг дейман дунё тургунча,  Таваллуд айёмиз муборак Она!...

Энг ширин орзуларни тилайман сизга

Муборак айёмнинг тиник тонгидай, Мусаффо рангларга тулганда борлик. хушбуй табиатнинг йетти рангидай, Oсмон гардишида колганда ёрлик. Энг порлок туйгуларни тилайман сизга, Энг ширин орзуларни тилайман сизга. Тугилган кунингиз булсин муборак!...

Бугун дилда ажиб хаяжон

Бугун дилда ажиб хаяжон, Бу кун куёш узгача порлар. Бугун сизни ширин орзулар, Яна бир бор багрига чорлар......

Тугулган кунингиз билан ака. (ука)

Сиздан куркам йигит йук бу кун. Доим магрур, гурури бутун. Кушилиб барча эзгу тилакка. Тугулган кунингиз билан ака. (ука)...

Калбимизда чиройли тилак

Калбимизда чиройли тилак, Савоблардан беради дарак. Сизга изхор айладим истак, Тугилган кунингиз булсин муборак,...

Кулиб юринг, кулишдан кисмасин худо

Кераксиз инсонга айланманг асло, Кераксиз булишдан асрасин худо! Бахт-у саодатдан этмасин жудо, Кулиб юринг, кулишдан кисмасин худо! Тугилган кунингиз билан, кадрдоним!...

Дустим бахт икбол доим ёр булсин

Дустим бахт икбол доим ёр булсин Юрган йуллариз гулларга тулсин Oмадингиз куриб кузлар кувонсин Тугулган кунингиз муборак булсин!......

Тугулган кунинг билан синглим

Сендай дардкаш, йукдир мехрибон. Харкандай холатда саклаган сирим. Сени яхши кураман ишон. Тугулган кунинг билан синглим....

Тугулган кунингиз билан она

Доим кулиб юринг табассум билан. Яшанг доим бахтга ошёна. Мехрдан пойизга тушайман гилам. Тугулган кунингиз билан она....

Хар кунингиз утсин байрамдай хар он!

Бахор чечаклари булсин армугон, Сиз нурли инсонсиз бахтли бегумон, Байрамла кутлайман булинг шодумон, Хар кунингиз утсин байрамдай хар он! Тугилган кунингиз муборак булсин!...

Фикр қўшиш