Туғилган кун учун смс шеърлар тўплами тугулган кун табрик шеър

Туғилган кун учун смс шеърлар тўплами

Доим кулиб юринг табассум билан.
Яшанг доим бахтга ошёна.
Мехрдан пойизга тўшайман гилам.
Туғулган кунингиз билан она.

Туғилган кун табрик ота ада дада учун

Сиз менинг савлатим, сиз менинг фахрим.
Ишончли қалқоним, хаётга далда.
Хаётда такрорсиз, энг олий бахтим.
Туғилган кунингиз билан дада.

Куғилган кунга шер ака ука оға ини учун

Сиздан кўркам йигит йўқ бу кун.
Доим мағрур, ғурури бутун.
Қўшилиб барча эзгу тилакка.
Туғулган кунингиз билан ака. (ука)

Туғилганкун тилаклари опа янга опача учун.

Сохталик кўпайди, табийдан бугун.
Сиз билан бутундир гар дунё биркам!
Энг содиқ дўстимсиз укангиз учун.
Туғилган кун ингиз билан опам.

тугилган кун билан табрик сингил учун

Сендай дардкаш, йўқдир меҳрибон.
Харқандай холатда сақлаган сирим.
Сени яхши кўраман ишон.
Туғулган кунинг билан синглим.

тугилган кун шеърлари фарзанд қиз бола учун

Сен менинг онамсан, сен бор жахоним.
Сен мени малхамим оғриса дилим.
Ўзимнинг шириним, кичкина ҳоним.
Таваллуд кун инг билан қизим.

тугилган кун табриклари смс смс ўғилга фарзандга бола боламга

Базида сендан жахилланаман.
Лекин хар лахзада келади кўргим.
Ишон сендан фахрланаман.
Туғилган кунинг билан ўғлим.Фикр қўшиш