Тилагим доимо ёдида туринг тугулган кун табрик шеър

Тилагим доимо ёдида туринг


Тилагим доимо ёдида туринг,
Севган ёрингизни хаёли булиб.
Бир умр шодумон, зафарли юринг,
Дунёнинг энг бахтли инони булинг

Кулиб юринг, кулишдан кисмасин Худо

Кераксиз инсонга айланманг асло, Кераксиз булишдан асрасин Худо! Бахт-у саодатдан етмасин жудо, Кулиб юринг, кулишдан кисмасин Худо! Тугилган кунингиз билан, кадрдоним!...

Умрингизда тулиб тошсин бахт-омад

Умрингизда тулиб тошсин бахт-омад. Аллохдан тилаймиз чексиз саодат. Якинлар бахтига булинг саломат. Тугилган кунингиз булсин муборак!...

Тугулган кунинг билан синглим

Сендай дардкаш, йукдир мехрибон. Харкандай холатда саклаган сирим. Сени яхши кураман ишон. Тугулган кунинг билан синглим....

Таваллуд кунинг билан кизим

Сен менинг онамсан, сен бор жахоним. Сен мени малхамим огриса дилим. Узимнинг шириним, кичкина хоним. Таваллуд кунинг билан кизим....

Тугилган кун ингиз билан опам

Сохталик купайди, табийдан бугун. Сиз билан бутундир гар дунё биркам! Энг содик дустимсиз укангиз учун. Тугилган кун ингиз билан опам....

Тилагим доимо ёдида туринг

Тилагим доимо ёдида туринг, Севган ёрингизни хаёли булиб. Бир умр шодумон, зафарли юринг, Дунёнинг энг бахтли инони булинг...

Сиздек инсонларни купрок яратсин!

Тилаклар ичида излаб топганим, Аллох нигохини сизга каратсин. Ягона утинчим Аллохдан бу кун, Сиздек инсонларни купрок яратсин! Таваллуд айёмингиз кутлуг булсин!...

Дустим бахт икбол доим ёр булсин

Дустим бахт икбол доим ёр булсин Юрган йуллариз гулларга тулсин Oмадингиз куриб кузлар кувонсин Тугулган кунингиз муборак булсин!......

Дейман Тугилган кунингиз билан

Сокин тунда безота килиб, Энг сунггилар сафида булиб. Сузларимни гулдаста билиб, Дейман Тугилган кунингиз билан!......

Тугилган кун билан табрик сингил учун

Сендай дардкаш, йукдир мехрибон. харкандай холатда саклаган сирим. Сени яхши кураман ишон. Тугулган кунинг билан синглим. ...

Фикр қўшиш