Умрингизни яхши одамларни қидиришга эмас

Умрингизни яхши одамларни қидиришга эмас
Умрингизни яхши одамларни қидиришга эмас


Умрингизни яхши одамларни қидиришга эмас, балки яхши одам бўлишга сарфланг, шунда яхши одамларни ўзлари сизни топиб келади.

Качонки у сизни...

Качонки у сизни севаман деса, билингки у сизни шундай севадики, буни сиз хеч качон тушуна олмайсиз.❤️ ❤️ ❤️...

Сен шу кадар Самимий булгинки...

Сен шу кадар "Самимий" булгинки, сенга ёлгон гапирганлар хам алдаётганидан уялсин...!...

Харомга Карасанг...

Харомга Карасанг Халолингга куз тегади....

Агар хоҳлаган нарсангизга эриша олмасангиз

Агар хоҳлаган нарсангизга эриша олмасангиз, "бу қисматимнинг ёмонлигидан" деб айтманг! Балки, "Аллоҳ менга бундан ҳам афзалини ирода қилгандир" деб айтинг!...

Ёш гудак бола уз Онасини каердан танийди...

~ Ёш гудак бола уз Онасини каердан танийди, кандай АЖРАТА олади бошкалардан, биласизми ? Нега йиглаб турган гудак бирданига жим булиб колади Онаси кулига олиб багрига босгач... ... ~ Чунки Онадан хам Гудакдан хам Жаннат хиди келиб турар экан...  ."Гудак уз ОНАсини факат хидидан ажратиб олар экан....!!! "ЖАННАТ ХИДИ КЕЛАР ИККИСИДАН ХАМ БИРИ...

Хаётингиз давомида...

Хаётингиз давомида битта инсон билан яшаб, у билан бахтли булишни истайсизми? Унда кечиришни урганинг, алмаштиришни эмас!...

Тупрокдан яралдик...

Тупрокдан яралдик кун келиб яна, Тупрокка айланмогимиз аён, Шундай экан бу дунёда Бир биримизга мехрибон булайлик азизлар...!...

Сизни жуда хам Согиндим...

Сизни жуда хам Согиндим! Ёлгизликда хаёлимга келганиз учун эмас... Хечам хаёлимдан кетмаганиз учун...❤️❤️❤️...

Хаётимиз давомида куп...

Хаётимиз давомида куп инсонларни курганмиз, Танишганмиз, дуст тутунганмиз. Лекин калбимиздан саноклиларнигина жой олишган. Кадрли инсонларимизни асрайлик....

Багрингизга бош куйиб...

Багрингизга бош куйиб ётган инсонга термулиб туриб шуни англаб етасиз, Ундан узгасига Юрак бу кадар тез урмайди, Уролмайди....! ❤️...

Фикр қўшиш