Яхши амал жаннатга йулак табрик шеър

Яхши амал жаннатга йулак
Яхши амал жаннатга йулак


Яхши амал жаннатга йулак,
Савобларнинг совгаси булак.
Чин юракдан билдирай тилак,
Жума айёмингиз муборак булсин.

Яратган Роббимга хамду санолар

Яратган Роббимга хамду санолар, Унинг Расулига булсин дуолар. Исму амалингиз Жаннатда турсин Жума айёмингиз муборак булсин!...

Кунларнинг шохидир ЖУМА айёми

Кунларнинг шохидир ЖУМА айёми, Шу сабаб улугдир бу куннинг номи. Улуг зот бормикан Аллохдан булак, Мусулмон ахлига ЖУМА МУБОРАК!...

Жума муборак

🌺🌺🌺🌺🌿🌺🌺🌺🌺 Иймондан кимки махрум, Азобга булар махкум. Ассалому Алайкум, Жума муборак дустим......

Курбон хайитингиз муборак булсин!

Тортик булсин сизга дуо саломлар, Дуода энг гузал ширин каломлар. Илохо уйингиз нурларга тулсин, Курбон хайитингиз муборак булсин!...

Жума айёмингиз муборак булсин!

🌸 Калбимиз турида иймон порласин, 🌸 Мусулмон ахлини Oллох асрасин. 🌸 Бу гариб калбимиз нурларга тулсин, 🌸 Жума айёмингиз муборак булсин!...

Арафа кунингиз муборак булсин азизлар!

Арафа кунингиз муборак булсин азизлар!...

Киблага юзланиб шодланса юрак

Киблага юзланиб шодланса юрак... Шу онда рахматин ёгдирса фалак... Улугрок зот борми Аллохдан булак..? Мусулмон ахлига Жума Муборак..!...

Бугун олам гузал

Бугун олам гузал, узгача бир файз Мусулмонлар куксида калкийди юрак. Сизни кутламоклик менга эрур фарз, Жума айёми булсин муборак..!...

Сен учун муборак тавалллуд айём

Сен учун муборак тавалллуд айём  Бугун уйнаб кулгин сен учун байрам.  Байрамий кайфият хамрохинг булсин  Дунёда энг буюк Аллох хам суйсин.  Ёринг сени аввалгидан каттикрок севсин......

Ширин хаётингиз маънога тулсин

Ширин хаётингиз маънога тулсин! Истаган ниятингиз ижобат булсин! Чехрангиз сунмасин, хамиша кулсин, Жума айёмингиз муборак булсин!...

Фикр қўшиш