Яшанг бу дунёда энг бахтли булиб табрик шеър

Яшанг бу дунёда энг бахтли булиб


Oрзули дунёда орзулар килиб,
Сароб-у армонни бир четга суриб,
Юрагингиз яйраб, лабингиз кулиб,
Яшанг бу дунёда енг бахтли булиб.

Яхши амал жаннатга йулак

Яхши амал жаннатга йулак, Савобларнинг совгаси булак. Чин юракдан билдирай тилак, Жума айёмингиз муборак булсин....

Ийд курбан хайит айёми муборак булсин

Аллох уйингизга нур, Дардингизга хузур, Oилангизга бахт, Умрингизга вакт......

Арафа ва курбон хайити барчамизга муборак булсин!

Ассалому алайкум ва рахматуллохи ва баракотух! Арафа ва келаётган курбон хайити барчамизга муборак булсин! Бу кунларга етиб кела олмаган иймон ахлларини Роббим уз рахматига олган булсин. Дуолар ижобат кунларда Аллохим калбларимиздаги эзгу ниятларимизни узи руёбга чикарсин Уйлаганимиздан кура хам афзал макомларга эриштирсин......

Хайит байрамингиз муборак булсин

Дунёда байрамлар тулиб ётипти  Уларнинг асли бир чупчак ё эртак Бугун хатто куёш гузал отибти хайит байрамингиз булсин муборак......

Яшанг бу дунёда энг бахтли булиб

Oрзули дунёда орзулар килиб, Сароб-у армонни бир четга суриб, Юрагингиз яйраб, лабингиз кулиб, Яшанг бу дунёда енг бахтли булиб....

Гузал жаннат бизга булмасин армон

✨Гузал жаннат бизга булмасин армон, ✨Тарк этмасин сира калбларни иймон, ✨Бу кун савобларидан насиб айласин, ✨Жума айёмингиз муборак булсин!...

Арафа муборак

Кутарган кулламизни курук кайтарма Аллохим, иймонларимизни мустахкам, ибодатларимиз, тутаётган рузаларимизни кабул эт 🙏🏻🌙🤲🏻АРАФА МУБOРАК🤲🏻...

Сен учун муборак тавалллуд айём

Сен учун муборак тавалллуд айём  Бугун уйнаб кулгин сен учун байрам.  Байрамий кайфият хамрохинг булсин  Дунёда энг буюк Аллох хам суйсин.  Ёринг сени аввалгидан каттикрок севсин......

Бугун олам гузал

Бугун олам гузал, узгача бир файз Мусулмонлар куксида калкийди юрак. Сизни кутламоклик менга эрур фарз, Жума айёми булсин муборак..!...

Мехрибон кадирдоним Жума муборак

Нурлардан яратди фаришталарни, Муминларга атади гузал жаннатни. Азон садосидан мамнундир фалак, Мехрибон кадирдоним Жума муборак. Ассалому Алейкум хайирли кун...☺️...

Фикр қўшиш