СанЖай - Кетай

СанЖай - Кетай
СанЖай - Кетай

СанЖай - Кетай Текст песни

Афсусим ёък утган кунларимдан,
Лекин ачинмай булмас бу ярим кунгилга.
Аразим ёък хеч кайси дустимдан,
Хеч ким коникмагай бу ярим мехримдан.

Бу окшом узун,
Хеч кимга билдирмай кетай.
Кетай, бир кадам хам босмай,
Хеч кимни уйготмай,
Дунёга келтирган онамга хам айтмай кетай.

Учай канотларим кокмай,
Осмон деган узун ёълдан
Мени бир умр кутган манзилимга етай.

Армоним ёък орзу булмагандай,
Умид килмагандай, хаёт курмагандай.
Маломатлар ва хамма балолар
Менга келмагандай давом этиб кандай яшай?

Бу окшом узун,
Хеч кимга билдирмай кетай.
Кетай, бир кадам хам босмай,
Хеч кимни уйготмай,
Дунёга келтирган онамга хам айтмай кетай.

Учай канотларим кокмай,
Осмон деган узун ёълдан
Мени бир умр кутган манзилимга етай.Фикр қўшиш