Азизларим...

Азизларим...
Азизларим...


Азизларим,
Қаранг хаёт қандай мўжизакор...Сизлар хам шу мўжизанинг бирисиз, чунки Сизнинг қалбингиз пок, беғубор, яқинларингизга улашган мехрингиз самимий... Сизлар бор олам гўзал, Азизларим...!

Сани хиёнатинг...

Сани хиёнатинг юрагимни каттик яралаган куни келиб, бу яра битиб кетар, лекин чандиги доим килмишингни эслатиб туради...! 💔...

Яхшиларни етинг кадрига...

Яхшиларни етинг кадрига, ёмонлардан кетинг нарига дунё сизни йиглатса тинмай. Oллох бор денг кулинг барига!!...

Агар халигача ёлгиз булсангиз...

Агар халигача ёлгиз булсангиз, севганингиз булмаса... Билингки рахмдил Худо сизни кайсидир шайтондан асраб юрипти....

Яратгандан тилагим кичкинагина бахт...

Яратгандан тилагим кичкинагина бахт! Шу кадар кичкина булсинки. Мендан хеч ким тортиб ололмасин..!...

Мухаббат бу...

Мухаббат бу... хаётнинг аччик зарбаларидан кейин хам бир-бирига суянмокдир....

Хакикий йигит севган...

Хакикий йигит севган инсони хакида хеч качон узгаларга сузламайди!...

Севасизми - айтинг!

Севасизми - айтинг! Ёмон курасизми - унутинг! Согиндинггизми - кунгирок килинг! Лекин, жим турманг: жим-житлик - тириклайин улдиради...

Сен келдинг кулди юрагим...

Сен келдинг кулди юрагим Сен кетдинг юрагим уша кундан буён тохтаган Ман сени севаман гулим...

Бир вактлар севиб...

Бир вактлар севиб, хозир эса хеч нимани хис килмаслик мумкин эмас. Ёки сен ушанда алдангансан ёки хозир алдаябсан....

Дунёда шундай азоб борки

Дунёда шундай азоб борки Бу РАШК инсон канчалар севиб колаверса Шунча алангга олаверарка....😘😍...

Фикр қўшиш