Исмлар маноси. Сараланган кизлар чиройли исмлари

Исмлар маноси. Сараланган кизлар чиройли исмлари
Исмлар маноси. Сараланган кизлар чиройли исмлари


Исмлар маноси. Сараланган қизлар чиройли исмлари. ПАЙҒАМБАРИМИЗНИ АЁЛЛАРИНИ ИСМЛАРИ-Хадиджа

Сауда

Аиша

Хафса

Зайнаб бинт Хузайна

Умм Салма

Джувайрия

Маймуна

Сафия

Зайнаб бинт Джахш

Умм Хабиба

Марям

Пайғамбаримизни набиралари ва фарзандлари исмлари

Зайнаб

Иброхим*

Хасан

Рукайя

Касим*

Хусайн

Умм Кулсум

Таййиб*

Зайнаб

ЗАМОНАВИЙ ҚИЗ БОЛА ИСМЛАР

Анора – анор, нор билан туғилган қизларга қўйилади.

Дилноза- дилли, нозли қиз.

Гулноза – гуллар каби ифорли, нозли қиз.

Ифора – ширин, ифорли қиз.

Муслима – Аллоҳни севувчи, Аллоҳ йўлидаги муслим, мусулмон қиз.

Мўмина – Мўмингина, қобилгина қиз.

Шахрибону- ўз юртининг маликаси.

 Мусулмон аёллар исмлари

А

Абла — а. «чиройли қомат соҳибаси».

Абруксиман — п. «камон қара қош».

Абхаят — аз. «ҳаёт суви».

Адаб—а. «чиройли тарбия эгаси».

Азизгул — тадж. ўзб. Азиз + Гул.

Азхар — а. «гуллар».

Айгюл — аз. Айгул.

Айдана — каз. «мақсадли, ақлли».

Айла(р) — т. аз. тат. тур. «ой нури».

Айман—каз. «таниқли, ёқимли».

Айниса — аз. Ай + Ниса.

Айсел — тур. «ойсимон қизча».

Айсенем — аз. Ай + Санам.

Айсу — тур. «ой суви».

Айша — т.   Аиша.

Аккуш — тат. «қуш».

Аклима — каз. «ақлда тенги».

Акрамниса — тат. Акрам + Ниса.

Акчан — тур. «оқ қалбли».

Акчечек — тат. «оқ гул».

Алзамия — а. «энг керакли».

Алсу — тат. «пушти сув».

Алуа — каз. «холва, ширинлик».

Алфиза — а. «қадрли кумуш».

Амал—а. «умид, кутиш, харакат».

Амбар — а. «кулранг амбра».

Амбарин — п. «кўнгилли».

Амила — араб. «умидлар рўйёби».

Амина — а. «хавфдан холи».

Амина — а. «ишончли, содиқ, ишончга лойиқ қиз».

Амира — а. « малика, бошқарувчи».

Анат — а. «чидаш, сабир»

Аннура — а. « нур, ёруғлик».

Арзу — п. « ният, интилиш».

Аризе— аз. « кечириш».

Арус—п. « келин».

Асалбану — тат. Асал + Бану.

Асалбике — тат. Асал + Бике.

Асалгул — тат. Асал + Гул.

Асалмо — тадж. Асал + Мох.

Асима — а. « химоячи».

Асма— а. « буюк, юқори».

Асмабану — тат. Асма + Бану.

Асмабике — тат. Асма + Бике.

Асмагул — тат. Асма + Гул.

Асманур — тат. Асма + Ҳйп.

Асмо — тадж. Асма.

Ашия — а. « тун, кечки вақт».

Ашика — а. « севги, севувчи».

Ашурабиби — тадж. ўзб. Ашура + Биби.

Ашурагул — тадж. ўзб. Ашура + Гул.

Ашурмо — тадж. ўзб. Ашура + Мох.

Б

Бакура — а. « эрта келувчи».

Банафше — « бинафша гули».

Бану — п. « хоним, малика, қиролича».

Бараим — а. « гулдаста».

Бариа — а. « гуноҳсиз, мақсадли».

Барира — а. « гапга кирувчи, ақлли».

Барно — тадж. « ёш».

Басма — а. « кулги».

Бахар — п. « бахор, гуллар».

Бахита— а. « бахтли, омадли».

Бахор — тадж. ўзб. « бахор».

Бахруза— п. « бахтли қиз».

Бибигул — п. тадж. ўзб. Биби + Гул.

Бибигулбану — тат. Биби + Гул + Бану.

Бибизулейха — тат.   Биби + Зулайха.

Бибизухра — тат.   Биби + Зухра.

Бибикамал — тат.   Биби + Камал.

Бибикамар — тат.   Биби + Камар.

Бибикамиля — тат.   Биби + Камила.

Бибикарима — тат.   Биби + Карими

Бибикафия — тат.   Биби + Кафия.

Бибиназ — тат.   Биби + Наз

Бибирахима — тат.   Биби + Рахима.

Бибисалима — тат.   Биби + Салима.

Биллур — п. «хрустал».

Богигул — тадж. « боғни гули».

Валима — а. « тўй».

Вамика — а. « севувчи».

Варакия — а. « яшил барг».

Васифа — а. « қиз бола».

Г

Габиба — аз. Хабиба.

Газиза — баш. тат. каз. Азиза.

Газизабану— тат.   Азиза + Бану.

Газизабике— тат.   Азиза + Бике.

Газизаниса — тат.   Азиза + Ниса.

Гайшабану — тат.   Аиша + Бану.

Гайшабиби — тат.  Аиша + Биби.

Галиба — « ғолиба».

Гафу — тат. каз. « авф».

Гулбану — п. Гул + Бану.

Гулбарг— п. « атиргул барглари».

Гулбарчин — каз. Гул + Барчин.

Гулбаршўн— каз. Гул + Барчин.

Гулбсисар — тадж. ўзб. Гул + Бахар.

Гулбахрам— каз. Гул + Бахрам (сайёраси Марс).

Гулбахт — п. Гул + Бахт.

Гулбашира — тат. Гул + Башира.

Гулбаяз — тат. « оқ гул».

Гулбаян— тат. Гул + Баян.

Гулбону — тадж. ўзб. Гулбану.

Гулдаста — тадж. ўзб. « гуллар».

Гулджамал— тат.   Гул + Джамал.

Гулджамол — тадж. Гулджамал.

Гулзада — п. « гул қизи».

Гулзор — тадж. ўзб. Гулзар.

Гулзухра — тат. Гул + Зухра.

Гулим — « мени гулим».

Гулимбике — тат. Гулим + Бике.

Гулимнур — тат. Гулим + Ҳйп.

Гулинисо — тадж. Гулниса.

Гулиса — тат. « гул каби ширин хидли».

Гулия — тат « керакли гул».

Гуллиамин — тат. « лимон гули».

Гулназ — п. Гул + Наз.

Гулназира — тат. Гул + Назира.

Гулнар(а) — п. «анор гули».

Гулнасаб— тадж. « гуллар наслидан».


Гулнахар — тат. « нахорги гул».

Гулнигор — тадж. ўзб. Гул + Нигар.

Гулниса — каз. Тат Гул + Ниса.

Гулнисо — тадж. Гулниса.

Гулноз — тадж. узб. Гулназ.

Гулруй — тат. Гулру.

Гулрухон — тадж. узб. « гул юзли қиз».

Гулрухсор — тадж. узб. « гул юзли қиз».

Гулсанам — п. Гул + Санам.

Гулсара— п. « энг янги, энг яхши гул».

Гулсарвар— тат. « асосий гул».

Гулфина — тат. « гулчи».

Гулфиниса — тат. « аёллар ичидаги гул».

Гунча — п. « ғунча».

Гюмюш — тур. « юрак».

Гюнай — тур. « қадимий ой».

Гюрай — тур. « тўлин ой».

Д 

Давлатбегим — тадж. ўзб. Даулат + Бегим.

Давлатби — тадж. Даулат + Би.

Дамира — тат. « мустаҳкам қиз»

Дана — п. « катта илм эгаси; ўқимишли; « ягона нуша».

Данеш — каз. Даниил.

Дания — а. « яқин».

Дариса — а. « аёл-ўқитувчи».

Даруна — п. « юрак, қалб, юракка яқин қиз».

 Диларам- дилга ором берувчи қиз

  Дилбар-чиройли, келишган аёл

 Дилгул – ДИЛ+ГУЛ

Джадида — а. « янги».

Джадира — а. « ёқимли, ёқимтойгина,эътиборга лойиқ».

Джазиба — а. « ўзига тортувчи».

Джалилабану —- тат. Джалила + Бану.

Джалилабике — тат. Джалила + Бике.

Джалиласўлу — тат. Джалила + Сулу.

Джамал — а. « чиройли».

Джана — п. « севимлия».

Джумагул — ўзб. Джума + Гул.

Дил— п. « юрак, қалб, ақл».

Дилара — п. «қалб безаги, севимли».

Диларам — п.-т. «дилга ором кирувчи».

Дилафруз(а) — п. «қалб хурсанд қилувчи; қалбни ёритувчи».

Дилбар — п. «севимли, ўзига ром қилувчи».

Дилбарбану — тат. Дилбар + Бану.

Дилдар — п. « қалбли қиз, севимли қиз».

Дилджу — п. « севимли, ўзингники, қалбга жуда яқин».

Дилдор — тадж. ўзб. Дилдар.

Дилгюша — аз. «ҳуш кайфият қиз».

Дилкаш — п. «ўзига тортувчи, ўзига ишонтирувчи».

Дилнаваз— п. «тинчлантирувчи, қалбни оро кирувчи».

Дилназ — п. Дил + Наз.

Дилоро — тадж. ўзб. Дилара.

Дилором — тадж. ўзб. Диларам.

Дилрабо — тадж. Дилруба.

Дилроба — п. Дилруба.

Дилсуз — тадж. « қалби гўзал».

Дилфуза — (п.) Дилафруз.

Дилфруз — п. Дилафруз.

Дилхох—тадж. «севимли».

Диляра — баш. тат. Дилара.

Диляфруз — баш. тат. Дилафруз.

Дина — тат. « ишонувчи, яхши қиз».

Динара — тат « олтин танга».

Дур — (а.) Дурр.

Дурбану — п. Дурр + Бану.

Дурдана — п. Дурр + Дана.

Дурдане — аз. Дурдана.

Дурджамал — тат. Дурр + Джамал.

Дурия— каз. « чиройли, силлиқ». 

Э

Ёкут — тадж. (а.) Якут.

Ёкутой — тадж. ўзб. Якут + Ай.

Ж

Жайна — каз. «ёрқин, чиройли бўлиш».

Жалши — каз. «гўзалликда тенги йўқ».

Жамал — каз. Джамал.

Жамила — каз. Джамила.

Жанар — каз. «қариндош, қўз нури».

Жания — каз. Джания.

Жансая — каз. «химоячи, ёрдамчи».

Жулдўз — каз. Юлдуз.

Жумабика — каз. Джумабике.

Жумакул — каз.   Джумагул.

З
 

Забиба — а. узум».

Забида — а. « танланган, дуо қилинган».

Забира — а. « кучли, қаттиқ».

Завар— а. « зебу-зар».

Заварбану — тат. Завар + Бану.

Загидабану — тат.   Загида + Бану.

Загидабике — тат.   Загида + Бике.

Загира — Захира.

Загирабану — тат. Захира + Бану.

Зайн— а. « чиройли, безалган».

Зайна — (а.) «зийнатланган».

Зайнаб— а. « тўлиқ, вақтига етган»;

Зайнап— п. тат. Зайнаб.

Зайнапбану — тат. Зайнаб + Бану.

Зайнапбике — тат. Зайнаб + Бике.

Зайнигул— тат. Зайн + Гул.

Зайния— (а.) « тақинчоқ, зебу зар».

Зайтуна — а. « зайтун, зайтун дарахти».

Зайтунгул — тат. Зайтун + Гул.

Закие — Закия.

Закира — а. «Аллоҳни тушунувчи,эсловчи, суръа ўқувчи;

Закиябану — тат Закия + Бану.

Замзам — а. « сахий, ажойиб»;

Замзамбану — тат. Замзам + Бану.

Замзамбике — тат. Замзам + Бике.

Замзамгул — каз. Тат Замзам + Гул.

Замила — а. « шериг, дугона, аёл».

Замира—а. 1. « уят, ор-номус»; 2. «ақл, ўй, сирли».

Замфира — а. «сапфир» (қимматбахо тош).

Зарбану — п. Зар + Бану.

Зарбегим — п.-т. Зар + Бегим.

Зарбону — тадж. ўзб. Зарбану.

Заргалам— аз. «олтин пат».

Зари — п. « тилла ранг».

Зарина — п. « олтин».

Зария — « олтин, олтин эгаси».

Заринджамал — п. Зарин + Джамал.

Заринтадж — п. Зарин + Тадж.

Зарка — а. « кўзи кўкяшил ёки очиқ кулранг кўзли».

Зарнигар — п. Зар + Нигар.

Зарнигяр — аз.   Зарнигар.

Зарофат — тадж.   Зарафат.

Заррина — тадж. « тилла тақинчоқ».

Зарура — араб. « керакли, фойдали».

Зарханум — аз. Зар + Ханум.

Захина — а. « ёрқин, ялтироқя».

Захира— а. «очиқгина»; « чиройли, келишган».

Зеби — тадж. « чиройли, гўзалгина».

Зебигул — тадж. Зеби + Гул.

Зебинисо — тадж. узб. Зеб + Нисо.

Зебо — тадж. Зиба.

Зебочехра — тадж. « юзи чиройли».

Зебунисо — тадж. Зеб + Нисо.

Зейнаб — аз. тат. Зайнаб.

Земира — п. аз. Замира.

Зербану — аз. Зарбану.

Зиёда — тадж.   Зияда.

Зилхумар — аз. баш. Зулхумар.

Зиряк « қобилиятли, ақлли, ўйлаб иш қиладиган, фаросатли.

Зирякбану — тат. Зиряк + Бану.

Зифа — тат. Зиба.

Зифабану — тат. Зифа + Бану.

Зифабике — тат. Зифа + Бике.

Зифагул— тат. Зифа + Гул.

Зифанур — тат. Зифа + Ҳйп.

Зифасўлу — тат. Зифа + Сулу.

Зиягул — каз. « нур таратувчи гул».

Зобейде — Зубайда.

Золейха — Зулайха.

Зохра — аз. Зухра.

Зубайда — а. « кичкина танлаб олинган.

Зубарджат — тат. Забарджад.

Зубейда— аз.   Зубайда.

Зуберъят—баш. Забарджад.

Зулайфа — а. « жингалак».

Зулайха—а. «соғлом, чиройли қомат сохибаси

Зулал(а) — а. « тоза, шаффоф».

Зулале — аз. Зулала.

Зулбахар — «баҳор».

Зулджамал— (а.) чиройли».

Зулджамила— (а.) «чиройли».

Зулейха — т. Зулайха.

Зулкамар —- а. « ой каби гўзал».

Зулназ— а. « нозик, мулойим, гўзал».

Зулхумар — тадж. ўзб. « ёқимли қиз».

Зулхимор — тадж. (а.) Зулхумар.

Зулшад— «хушчақчақ қиз».

Зухур — а. « гуллар».

И

Ибадат— а. « Аллоҳга хизмат қилувчи, суръа».

Ибадет — аз.   Ибадат.

Ибодат — тадж. ўзб. Ибадат.

Иборат — тадж. ўзб. «вўражение».

Ибрат — тадж. ўзб. « мисол, ибратли қиз».

Ибриз — а. « тоза тилла».

Илсина — тат. Ил + Сина.

Илсия — тат. « ҳалқ тамонидан севилган».

Илсўлу — тат. «ҳалқ гўзали».

Илтифат — п. т «милост».

Илфиза — Илфируза.

Илфира — тат. Илфируза.

Илфируза (Илфруза) — тат. Ил + Фируза.

Интизор — тадж. Интизар.

Ирам— п. « жаннат боғи».

Ирода — аз. (а.) Ирада.

Иффат— а. « яхши, ақлли».

Иффатбану — а.-п. Иффат + Бану. 

Ишбану — тат. Иш + Бану.

Ишбике — тат. Иш + Бике.

Ишембике — тат. Ишбике. 

Й 

Ясим — а. «жасмин».

Ясмин— а. «жасмин».

К

Кабила — а. « ақлли, уддабурон».

Кабира — а. «катта, каттаси, буюк»;

Кабра — а. Кабира.

Кадерниса — тат. (а.-п.) Кадр + Ниса.

Кайбану — п. « қиролича».

Калб— а. « юрак».

Калдиргач — т. « қалдирғоч».

Камар — а. « ой».

Камила (Камиля) — а. « мукаммал киз».

Каракаш — т. « қора қошли қизга қўйилади»

Карима— а. « сохий, кенг қалбли, раҳмли, яқин, қадрли, хурматга лойиқ».

Каримабану— тат.   Карима + Бану.

Каримабике — тат.   Карима + Бике.

Кизлархон — т. Қил бола хон

Комила — тадж. ўзб. Камила.

Кумуш — т. « кумуш».

Куяш — тат. «қуёш».

Л

Лабиба — араб. « ақлли, чаққон, ўткир ақл соҳибаси, топқир қиз

Лаззат — араб. « ширинлик, роҳат».

Лазиза — а. « ширин, ширингина, бол»; 2. «диди яхши қиз».

Лазима — а. « керакли, жуда зарур қиз».

Лайина — а. « милойим, эгулувчан, ширин қиз».

Лайла (Лайли) — а. « чиройли , гўзал қиз.

Лайло — тадж. Лайла.

Лайли — а. Лайла.

Лала — п. «лола».

Лауза — п. « бодом дарахти, бодом».

Леззет — аз. Лаззат.

Лейла — баш. каз. тат. Лайла

Лина — араб. « ёқимли қиз.

Лутфикамал— тат.   Лутф + Камал.

Лутфиниса — тат.   Лутф ан-Ниса.

Лутфинур — тат.   Лутф + Ҳйп.

Лютфия — п.   Лутфия.

Лябиба — баш. Тат Лабиба.

Ляззат — тат.   Лаззат.

Ляля — тат. Лала.

М

Мавдуда— а. « севимли дугона»

Мавлуда — а. « тўғма».

Майсара — а. « бойлик».

Майсун— араб. «юзи ва қомати чиройли».

Майшакар — тат.   Мах + Шакар.

Максуда — а. «кутилган, кўп кутилган қиз».

Малайка — а. «фариштали қиз».

Малак—а. «фаришта қиз».

Малаха(т) — а. «чирой, ажойиб , гўзал».

Малика — а. « малика».

Малиха — а. « чиройли, ажойиб, қизиқ қиз».

Малума— а. «машхур, тан олинган қиз».

Манзура— а. «танлаган, вада берувчи, қабул қилувчи.

Марджан — а. «маржон».

Мардия — п. « қахрамон қиз».

Мартаба — а. «мартаба, олқишларга лойиқ қиз».

Мархаба — п. (а.) « кутилган, хуш келибсиз».

Мархабо — тадж. ўзб. (п.) Мархаба.

Марям — тат.  Марям.

Маръямбану — тат.   Марям + Бану.

Маръямниса — тат.   Марям + Ниса.

Маснуна — а. «тўғри, силлиқ».

Масрура — а. «бахтли, хушчақчақ, рози».

Матина — а. «кучли, қаттиқ, қарор чиқарувчи».

Матлуба — а. « талаб қилувчи, керакли;

Матлюба — тат. ўзб Матлуба.

Махбуббике — тат.   Махбуб + Бике.

Махбубджамал — тат.   Махбуб + Джамал.

Махбубджихан—-тат.   Махбуб + Джихан.

Махбубзада — тат. « севимли фарзанд».

Махигул — тат.   Мах + Гул.

Махигулъсум — тат.   Мах + Кулсум.

Махиджамал — тат.   Мах + Джамал.

Махиджихан — тат.  Мах + Джихан.

Махидилбар — тат.   Мах + Дилбар.

Махиназ — тат.   Мах + Наз.

Махинбану — тат. (п.) Махин + Бану.

Махинбону — тадж. (п.) Махин + Бану.

Максима — п. «ой қиз».

Махсума — тат. (а.) Маъсума.

Махтаб— п. «ой нури»

Махшид — « ёруғ ой».

Мехрангиз — п. « севги тухфа қилувчи».

Мехрбану — п. Мехр + Бану.

Мехригул — тадж. Мехр + Гул.

Мехрнигар — п. Мехр + Нигар.

Монаввар—н.-п. Мунаввар.

Монир — мисол. Мунир.

Мохбегим — тадж. Мох + Бегим.

Мохбону — тадж. Мох + Бону.

Муъина — а. « яхши ёрдамчи».

Мукаррама— а. 1. «хурматли, қадрли»;

Муна — а. «ният».

Мунира — а. «нурли қиз.

Муниса — а. «яқин дугона, шериг»;

Муслима — а. «Аллоҳга содиқ, мусилмон қиз».

Муслиха — а. «оқ кўнгил, яхши».

Мухаббат — а. «севги».

Мухджа — араб. « юрак, қалб».

Мухибджамал — тат.   Мухибб + Джамал.

Мухибкамал — тат.   Мухибб + Камал.

Мухлиса — а. «содиқ, тўғри, тоза қалбли».

Мухсина — а. « яйшилик тиловчи, яхшилик қилувчи, ёрдам берувчи».

Мухтарама — п. « хурматли, яхши. 

Мушаррифа — а. «кўтарилган, танилган, машхур».

Н

Наввар — араб. «гул, гуллар тўплами».

Нагиза — п. «яхшигина, чиройли қиз».

Нагима — (а.) Наъима.

Нагина — п. «маржон, зебу-зар».

Наджиа — а. Наджия.

Наджиба — а. «танланган, қалби кенг қиз»

Наджибе — мисол. Наджиба.

Наджма — а. «юлдузча, қимматбахо».

Надира — а. «камёб, асосий қиз»;

Надра(т) — а. «катта тилла».

Назакат — п. «назокатли чиройли қиз».

Назанин — п. «нозик, лотофатли, чиройли қиз».

Назафарин — п. Наз + Афарин.

Назафа(т) — а. «тозалик, хақиқат».

Назбахар — п. Наз + Бахар.

Назбегим — п. Наз + Бегим.

Назгул — п. Наз + Гул.

Назигул — п. Наз + Гул.

Назик{а) — п. «ёқимли, мулойим, ажойиб қиз».

Наиля — (а.) Наила.

Наъима—а. «бахт, чиройни кўриб роҳатланиш».

Наира — а. «чақнаб турувчи, ёниб турувчи қиз».

Нардана — п. «анор данаги».

Нарджис — а. Наргис.

Нархаят — а. «ҳаёт олови».

Насиба — а. « ҳаёт насибаси»; 2. «яқин қариндош».

Насрин — а. «жонкилия, нартсисс, шиповник, иерихонская роза».

Нигар — п. « суюкли, чиройда тенги йўқ».

Нигина— п. «қимматбахо тош».

Нигор — тадж. Нигар.

Нисабану — тат . Ниса + Бану.

Нисабике— тат. Ниса + Бике.

Нисо — тадж. ўзб. Ниса.

Нихал — п. «ўсувчи».

Нихла — а. «совға, ином».

Норгул — тадж. узб.(п.) Наргул.

Нудар (Нузар) — а. «тоза тилла».

Нуравшан — (п.) Нурафшан.

Нурангиз— п. « энг зўр нур».

Нуриасма — тат. Ҳйп + Асма.

Нуригул — тат. Ҳйп + Гул.

Нуриджамал — тат. Ҳйп + Джамал.

Нурсултан — тат. Ҳйп + Султан.

Нурчира — тат. «нурли юз»

О

Обайда — тадж. Убайда.

Одина — п. «жума».

Одинабиби — тадж. Одина + Биби.

Одинагул — тадж. Одина + Гул.

Одинамо — тадж. Одина + Мох.

Озода — тадж. ўзб. «тоза».

Озодабиби — тадж. Озода + Биби.

Озодагул — тадж. Озода + Гул.

Оина — тадж. ўзб. Айна.

Ойгул — тадж. Ай + Гул.

Ойджамол —ўзб.   Ай + Джамал.

Омина — тадж. ўзб. Амина.

Ороста — тадж. «тоза». 

П 

Пари — п. «чиройли қиз».

Парибону — тадж. Пари + Бону.

Паригул — п. Пари + Гул.

Паризод — тадж. ўзб. Паризад.

Парихан — п.-т. Пари + Хан.

 Р

Равила — а. Равия.

Равшан— п. «ёруғ»

Радифа — а. «чиройли юзли, буюк».

Раима — а. Рахима.

Раиса — а. «бошлиқ, асосий, малика.

Райхан — а. « роҳат, ажойибот»;

Райхана — а. Райхан.

Райхон — тадж. узб. (а.) Райхан.

Раъна — а. «гўзалликда тенги йўқ».

Рани— (инд.) « малика».

Рано — тадж. ўзб. Раъна.

Раногул — тадж. ўзб. (а.) Раъна + Гул.

Расима — а. «рассом қиз.

Расина — а. «босиқ , ўзини тутиб турадиган қиз».

Расула — а. «хабарчи,элчи».

Раум — а. «севимли, ёқимтойгина».

Раушанара — п. (а.) Равшанара.

Рахима — а. «сахий, раҳмли.

Рахимабану — тат.   Рахима + Бану.

Рашида — а. тўғри йўлда кетувчи.

Реза — тадж. Рида.

Рияд — а. «жаннат боғи»

Робия — тадж. ўзб. (а.) Рабиъа.

Рохила — тадж. ўзб. Рахиля. 

Рузимо — тадж. Руз + Мох.

Рузина — п. « ҳар он керакли, зарур қиз».

Рухсара — п. «чиройли қиз»

Рухсаро — тадж. (п.) Рухсара.

Рухфаза — тат. (п.) « аёл ( қиз бола) чиройли юзли».

Рухшана — п. «ёруғ, ёрқин,нурли».

С

Сабира — а. «чидамли, сабирли»

Сабита — а. «умидли, ишончли»,

Сабиха — а. «сахар, тонг».

Сабохат — тадж. ўзб. Сабахат

Сайрамби — тадж. Сайрам + Би.

Сайрамбиби — тадж. Сайрам + Биби.

Сайрамгул — тадж. Сайрам + Гул.

Сарвигул— тадж. тат.   Саре + Гул.

Сарвиджамал — тат.   Саре + Джамал.

Сарвиджихан — тат.   Саре + Джихан.

Сарвикамал— тат.   Саре + Камал.

Сарвимо — тадж.   Саре + Мох.

Сафаргул — тадж. тат.   Сафар + Гул.

Сахиба— а. «дугона, яхши инсон».

Сахибджамал — а. Сахиб + Джамал.

Сахибкамал — а. Сахиб + Камал.

Севар — т. «севимли».

Ситара — п. «юлдуз».

Ситора — тадж. Ситара.

Собира — тадж. ўзб. Сабира.

Султана — а. «бошқарувчи, малика, шони аёли.

Султанат — а. «шох қасри, буюклик».

Сунмас — тат. «сўнмайди, абадий».

Сураё — тадж. Сурайя.

Сурур — а. «хурсандчилик».

Сурурбанат — тат.   Сурур + Банат.

Сурурвафа — тат.   Сурур + Вафа.

Суфро — тадж. Сафура.

Сухайма — а. «кичкина кўрсатма(стрелка)».

Т

Таира— а. «учувчи, қуш».

Такмила — а. «хар тамонлама этук, ҳамма нарсаси бор, тўқликда яшовчи қиз».

Таманна — а. Таманни.

Таманни — а «хохишли, интилиш».

Тамиза — а. «соғлом, тоза».

Танзима — а. «тартибга солинган, тўғриланган

Тансулу — т. «эрталабки нур каби ажойиб».

Тохира — тадж. ўзб. Тахира.

Тохфа — аз. Тухфа.

Туйбике — тат. Туй + Бике.

Туйсултан — тат. Туй + Султан.

Тулганай — тат. «тўлин ой»

Турсуной — ўзб. Турсун + Ой.

Тухфа — а. «совға».

Тюркай — тур. «турк атиргули».

У

Убайда — а. «кичкина Аллоҳни қули.

Улмас— т.  «тўлмайди, яшайди».

Улмасджамал — тат. Улмас + Джамал.

Улмасджихан — тат. Улмас + Джихан.

Улмаскамал — тат. Улмас + Камал.

Улмаснур — тат. Улмас + Ҳйп.

Умайя— а. «кичкина ёрдамчи».

Умби — тат.   У мм + Би.

Умида — а. «умид, ишонч, ният, интилиш;

Умидбану — тат.   Умид + Бану.

Умиднур — тат.   Умид + Ҳйп.

Уммид — араб. «умид».

Умния— а. «ният, умид, кутиш».

Ф

Фазила — п. (а.) Фадила.

Фазилат — п. (а.) Фадила.

Файруза — а. «қимматбахо тош»

Файрузджамал—тат.   Файруз + Джамал.

Файхура — а. «хушбўй хидли».

Фалак— а. «осмон, очиқ осмон».

Фансияр — тат. (а.) «илмни севувчи».

Фарзана — п. «ақлли , ўқимишли».

Фарзане — мисол. Фарзана.

Фари — мисол. Пари.

Фарида — а. «моржон, топилмас»;

Фаридабану — тат. Фарида + Бану.

Фаррах — араб. «хурсанд бўлувчи».

Фархана — а. «тушунувчи,ақлли, бахтли.

Фархизуха — тат. «эрталабки хурсандчилик».

Фархиназ — тат. Фарха + Наз.

Фархинур — тат. Фарха + Ҳйп.

Фархуна — а. «бизни хурсандчилигимиз».

Фаршад — п. «бахли, ҳуш кайфиятли».

Фатимабану — тат. Фатима + Бану.

Фатимабике — тат. Фатима + Бике.

Фатиха — а. «бошини очувчи, боши»;қуронни биринчи суръаси номи.

Фахринур — тат. Фахр + Ҳйп.

Фахрисўлу — тат.   Фахр + Сулу.

Фахрниса — тат.   Фахр ан-Ниса.

Фахрия — п.     Фахри.

Фирузе — н.-п. Фируза

Фуада — а. «юрак»

Хабиб(а) — а. «севимли, дугона».

Хабибджамал — тат. Хабиб + Джамал.

Хабибе — мисол. Хабиба.

Хабила — а. Хабил.

Хадичабану — тат. Хадиджа + Бану.

Хадия — а. «совға».

Хадиябану — тат.   Хадия + Бану.

Хакимабану — тат.   Хакима + Бану.

Халимабану — тат. Халима + Бану.

Хамима — а. «яқин дўст».

Хамиса — а. «5 чи фарзанд қиз»

Ханимгул — тадж.   Ханим + Гул.

Ханин— а. «ният, интилиш».

Ханиса — а. «ёқимли, милойим, ширингина».

Ханифа — а. «тўғрисўз, тоза»

Хасина — а. «чиройли яхшигина»

Хатима — а. «яхши, сахий».

Хашира — а. «йиғувчи».

Хаятбану — тат.   Хаят + Бану.

Хейирниса — аз. Хайрунниса.

Хубби — а. «севимли».

Хулла — а. «ширингина, роҳат берувчи».

Хурмат — а. «хурмат».

Хусна — а. «энг яхши қиз»

Хуснебану — тат.   Хусн + Бану.

Ч

Чолпон — кирг. тур. Чулпан

Ш

Шабнам — п. «эрталабки шидринг».

Шакира— а. раҳмат айтувчи, тан олувчи.

Шараф — а. «шарафли қиз»

Шарбан — каз Шахрбану.

Шарофат — тадж. ўзб. Шарафат.

Шахзадебегим — тадж. (  Шахзада Қ Бегим.

Шахзади—н. «малика».

Шахла — п. (а.) «кўзлари чиройли қиз».

Шахназ — п. «малика».

Шахрназ — п. Шахр + Наз.

Шахсанам — п. Шах + Санам.

Шахсанат — п. Шах + Санъат.

Ширин — п. «ширин, нозик, ёқимли».

Ширинбану — тат.   Ширин + Бану.

Шолпан—каз.   Чулпан.

Я 

Ясаман — мисол Ясамин.

Ясамин — мисол «жасмин».

Ясмина — тат. Ясамин.

Ясминур — тат. «нурли ясмин гули».

Яхши — т. «яхши».

Яхшигул — тат. Яхши + Гул

Исмлар маъноси. Дунё чиройли исмлари

Исмлар маъноси. Дунё чиройли исмлари. УЗБEКИСТОН ИСМЛАРИ-Дилназ-Нодира-Наиля-Алфия-Гузал-Алия-Зайнаб-Хабиба-Малика-Саида-Наргиза-Айгул...

Исмлар маноси. Сараланган чиройли угил болалар исми

Исмлар маноси. Сараланган чиройли ўғил болалар исми. МУХАММАД ПАЙҒАМБАРИМИЗНИНГ ИСМЛАРИ айримлари...

Исмлар маноси. Сараланган кизлар чиройли исмлари

Исмлар маноси. Сараланган қизлар чиройли исмлари. ПАЙҒАМБАРИМИЗНИ АЁЛЛАРИНИ ИСМЛАРИ-Хадиджа...

Исмлар маъноси. Энг оммабоп исмлар туплами

Исмлар маъноси. Энг оммабоп исмлар тўплами. Имрон – тириклик, барҳаётлик, тириклик, узоқ умр кўрувчи кўп яшовчи....

Исмлар. Энг чиройли ва машхур исмлар

Исмлар. Энг чиройли ва машҳур исмлар. Дилназ – Шодия – Шерали – Шавкат – Пўлат– Ғайрат – Турғун – Феруза – Жасур – Джасур – Суннатилло – Нулуфар – Умид – Севара – Гўзал – Адлия – Бунёд – Нигора – Адолат – Анора – Юлдуз – Ёдгор – Ядгар – Бекзод – Бахрам – Бахром – Бахтиёр – Очил – Наргиз – Шухрат – Саодат – Наима – Наиля – Алфия – Рашид – Максут –...

Угил болалар Исмлар маноси / ТОП 5000 исмлар туплами

Исмлар маноси ўгил фарзанд кўрмоқчи бўлганлар учун энг янги замонавий исмлар тўплами....

Изохлар 19

 1. Офлайн
  Мубоширулло
  Мубоширулло 10 апреля 2023 23:09
  Мубоширулло
 2. Офлайн
  Sezim
  Sezim 3 апреля 2023 19:11
  Sezim ismining manosi
 3. Офлайн
  Shaxriyor
  Shaxriyor 23 февраля 2023 17:56
  Manosi qanaqa

  Sizlarga raxmat
 4. Офлайн
  Сайёрахон
  Сайёрахон 6 февраля 2023 09:12
  исмим маъноси
 5. Офлайн
  Malak isimli adını monosı nıma
  Malak isimli adını monosı nıma 23 ноября 2022 21:03
  Malak isimli manosı nıma
 6. Офлайн
  Рохатой
  Рохатой 2 сентября 2022 06:43
  Ассалому алейкум!
  Ман неварамга Асила деб исм қўймоқиман . Нима дейсиз?
  1. Офлайн
   Rbm
   Rbm 14 октября 2022 07:54
   Goodnffvgrdkhxck7dx gbfyjxsjnx6 ghvxyyr4vohvc
 7. Офлайн
  Сабина исми маьноси керак
  Сабина исми маьноси керак 25 августа 2022 13:43
  Сабина исми маьноси керак
 8. Офлайн
  Ғиёсиддин
  Ғиёсиддин 20 апреля 2022 21:11
  Ғиёсиддин.
 9. Офлайн
  LUIZA
  LUIZA 29 марта 2022 18:40
  MENING ISMIM HAM YOZILISHINI ISTAYMAN
 10. Офлайн
  Субҳина
  Субҳина 1 декабря 2021 18:58
  Субхина тулик маноси нима
  1. Офлайн
   Феруза
   Феруза 9 июля 2022 14:41
   Мухина Мухсина Лёвина исмларининг маъноси керак
 11. Офлайн
  Фотима ал Захро
  Фотима ал Захро 24 ноября 2021 09:38
  Фотима ал З
  Захро
 12. Офлайн
  Ойсанам
  Ойсанам 4 октября 2021 13:08
  Исмлар маъносини тулик равишда юборишингизларни сурайман
 13. Офлайн
  Ойсанам
  Ойсанам 4 октября 2021 13:05
  Исмлар маъносини тулик олишни истайман
  1. Офлайн
   ШАРИПОВА Ойсанам юлдашовна
   ШАРИПОВА Ойсанам юлдашовна 4 октября 2021 13:07
   Гуласал Ойсанам исмларининг маъносини олишни хохлайман
 14. Офлайн
  Jasmi
  Jasmi 23 июля 2021 16:42
  Jasmina ismini manosi nima.
  1. Офлайн
   ы
   ы 21 апреля 2023 15:52
   жаннатнинг гули маноси жасмина.ясмина исмлари
 15. Офлайн
  Shaxzod vs nigora
  Shaxzod vs nigora 11 ноября 2020 20:33
  Shaxzod vs nigora

Фикр қўшиш