Исмлар маноси. Сараланган кизлар чиройли исмлари

Исмлар маноси. Сараланган кизлар чиройли исмлари
Исмлар маноси. Сараланган кизлар чиройли исмлари


Исмлар маноси. Сараланган қизлар чиройли исмлари. ПАЙҒАМБАРИМИЗНИ АЁЛЛАРИНИ ИСМЛАРИ-Хадиджа

Сауда

Аиша

Хафса

Зайнаб бинт Хузайна

Умм Салма

Джувайрия

Маймуна

Сафия

Зайнаб бинт Джахш

Умм Хабиба

Марям

Пайғамбаримизни набиралари ва фарзандлари исмлари

Зайнаб

Иброхим*

Хасан

Рукайя

Касим*

Хусайн

Умм Кулсум

Таййиб*

Зайнаб

ЗАМОНАВИЙ ҚИЗ БОЛА ИСМЛАР

Анора – анор, нор билан туғилган қизларга қўйилади.

Дилноза- дилли, нозли қиз.

Гулноза – гуллар каби ифорли, нозли қиз.

Ифора – ширин, ифорли қиз.

Муслима – Аллоҳни севувчи, Аллоҳ йўлидаги муслим, мусулмон қиз.

Мўмина – Мўмингина, қобилгина қиз.

Шахрибону- ўз юртининг маликаси.

 Мусулмон аёллар исмлари

А

Абла — а. «чиройли қомат соҳибаси».

Абруксиман — п. «камон қара қош».

Абхаят — аз. «ҳаёт суви».

Адаб—а. «чиройли тарбия эгаси».

Азизгул — тадж. ўзб. Азиз + Гул.

Азхар — а. «гуллар».

Айгюл — аз. Айгул.

Айдана — каз. «мақсадли, ақлли».

Айла(р) — т. аз. тат. тур. «ой нури».

Айман—каз. «таниқли, ёқимли».

Айниса — аз. Ай + Ниса.

Айсел — тур. «ойсимон қизча».

Айсенем — аз. Ай + Санам.

Айсу — тур. «ой суви».

Айша — т.   Аиша.

Аккуш — тат. «қуш».

Аклима — каз. «ақлда тенги».

Акрамниса — тат. Акрам + Ниса.

Акчан — тур. «оқ қалбли».

Акчечек — тат. «оқ гул».

Алзамия — а. «энг керакли».

Алсу — тат. «пушти сув».

Алуа — каз. «холва, ширинлик».

Алфиза — а. «қадрли кумуш».

Амал—а. «умид, кутиш, харакат».

Амбар — а. «кулранг амбра».

Амбарин — п. «кўнгилли».

Амила — араб. «умидлар рўйёби».

Амина — а. «хавфдан холи».

Амина — а. «ишончли, содиқ, ишончга лойиқ қиз».

Амира — а. « малика, бошқарувчи».

Анат — а. «чидаш, сабир»

Аннура — а. « нур, ёруғлик».

Арзу — п. « ният, интилиш».

Аризе— аз. « кечириш».

Арус—п. « келин».

Асалбану — тат. Асал + Бану.

Асалбике — тат. Асал + Бике.

Асалгул — тат. Асал + Гул.

Асалмо — тадж. Асал + Мох.

Асима — а. « химоячи».

Асма— а. « буюк, юқори».

Асмабану — тат. Асма + Бану.

Асмабике — тат. Асма + Бике.

Асмагул — тат. Асма + Гул.

Асманур — тат. Асма + Ҳйп.

Асмо — тадж. Асма.

Ашия — а. « тун, кечки вақт».

Ашика — а. « севги, севувчи».

Ашурабиби — тадж. ўзб. Ашура + Биби.

Ашурагул — тадж. ўзб. Ашура + Гул.

Ашурмо — тадж. ўзб. Ашура + Мох.

Б

Бакура — а. « эрта келувчи».

Банафше — « бинафша гули».

Бану — п. « хоним, малика, қиролича».

Бараим — а. « гулдаста».

Бариа — а. « гуноҳсиз, мақсадли».

Барира — а. « гапга кирувчи, ақлли».

Барно — тадж. « ёш».

Басма — а. « кулги».

Бахар — п. « бахор, гуллар».

Бахита— а. « бахтли, омадли».

Бахор — тадж. ўзб. « бахор».

Бахруза— п. « бахтли қиз».

Бибигул — п. тадж. ўзб. Биби + Гул.

Бибигулбану — тат. Биби + Гул + Бану.

Бибизулейха — тат.   Биби + Зулайха.

Бибизухра — тат.   Биби + Зухра.

Бибикамал — тат.   Биби + Камал.

Бибикамар — тат.   Биби + Камар.

Бибикамиля — тат.   Биби + Камила.

Бибикарима — тат.   Биби + Карими

Бибикафия — тат.   Биби + Кафия.

Бибиназ — тат.   Биби + Наз

Бибирахима — тат.   Биби + Рахима.

Бибисалима — тат.   Биби + Салима.

Биллур — п. «хрустал».

Богигул — тадж. « боғни гули».

Валима — а. « тўй».

Вамика — а. « севувчи».

Варакия — а. « яшил барг».

Васифа — а. « қиз бола».

Г

Габиба — аз. Хабиба.

Газиза — баш. тат. каз. Азиза.

Газизабану— тат.   Азиза + Бану.

Газизабике— тат.   Азиза + Бике.

Газизаниса — тат.   Азиза + Ниса.

Гайшабану — тат.   Аиша + Бану.

Гайшабиби — тат.  Аиша + Биби.

Галиба — « ғолиба».

Гафу — тат. каз. « авф».

Гулбану — п. Гул + Бану.

Гулбарг— п. « атиргул барглари».

Гулбарчин — каз. Гул + Барчин.

Гулбаршўн— каз. Гул + Барчин.

Гулбсисар — тадж. ўзб. Гул + Бахар.

Гулбахрам— каз. Гул + Бахрам (сайёраси Марс).

Гулбахт — п. Гул + Бахт.

Гулбашира — тат. Гул + Башира.

Гулбаяз — тат. « оқ гул».

Гулбаян— тат. Гул + Баян.

Гулбону — тадж. ўзб. Гулбану.

Гулдаста — тадж. ўзб. « гуллар».

Гулджамал— тат.   Гул + Джамал.

Гулджамол — тадж. Гулджамал.

Гулзада — п. « гул қизи».

Гулзор — тадж. ўзб. Гулзар.

Гулзухра — тат. Гул + Зухра.

Гулим — « мени гулим».

Гулимбике — тат. Гулим + Бике.

Гулимнур — тат. Гулим + Ҳйп.

Гулинисо — тадж. Гулниса.

Гулиса — тат. « гул каби ширин хидли».

Гулия — тат « керакли гул».

Гуллиамин — тат. « лимон гули».

Гулназ — п. Гул + Наз.

Гулназира — тат. Гул + Назира.

Гулнар(а) — п. «анор гули».

Гулнасаб— тадж. « гуллар наслидан».


Гулнахар — тат. « нахорги гул».

Гулнигор — тадж. ўзб. Гул + Нигар.

Гулниса — каз. Тат Гул + Ниса.

Гулнисо — тадж. Гулниса.

Гулноз — тадж. узб. Гулназ.

Гулруй — тат. Гулру.

Гулрухон — тадж. узб. « гул юзли қиз».

Гулрухсор — тадж. узб. « гул юзли қиз».

Гулсанам — п. Гул + Санам.

Гулсара— п. « энг янги, энг яхши гул».

Гулсарвар— тат. « асосий гул».

Гулфина — тат. « гулчи».

Гулфиниса — тат. « аёллар ичидаги гул».

Гунча — п. « ғунча».

Гюмюш — тур. « юрак».

Гюнай — тур. « қадимий ой».

Гюрай — тур. « тўлин ой».

Д 

Давлатбегим — тадж. ўзб. Даулат + Бегим.

Давлатби — тадж. Даулат + Би.

Дамира — тат. « мустаҳкам қиз»

Дана — п. « катта илм эгаси; ўқимишли; « ягона нуша».

Данеш — каз. Даниил.

Дания — а. « яқин».

Дариса — а. « аёл-ўқитувчи».

Даруна — п. « юрак, қалб, юракка яқин қиз».

 Диларам- дилга ором берувчи қиз

  Дилбар-чиройли, келишган аёл

 Дилгул – ДИЛ+ГУЛ

Джадида — а. « янги».

Джадира — а. « ёқимли, ёқимтойгина,эътиборга лойиқ».

Джазиба — а. « ўзига тортувчи».

Джалилабану —- тат. Джалила + Бану.

Джалилабике — тат. Джалила + Бике.

Джалиласўлу — тат. Джалила + Сулу.

Джамал — а. « чиройли».

Джана — п. « севимлия».

Джумагул — ўзб. Джума + Гул.

Дил— п. « юрак, қалб, ақл».

Дилара — п. «қалб безаги, севимли».

Диларам — п.-т. «дилга ором кирувчи».

Дилафруз(а) — п. «қалб хурсанд қилувчи; қалбни ёритувчи».

Дилбар — п. «севимли, ўзига ром қилувчи».

Дилбарбану — тат. Дилбар + Бану.

Дилдар — п. « қалбли қиз, севимли қиз».

Дилджу — п. « севимли, ўзингники, қалбга жуда яқин».

Дилдор — тадж. ўзб. Дилдар.

Дилгюша — аз. «ҳуш кайфият қиз».

Дилкаш — п. «ўзига тортувчи, ўзига ишонтирувчи».

Дилнаваз— п. «тинчлантирувчи, қалбни оро кирувчи».

Дилназ — п. Дил + Наз.

Дилоро — тадж. ўзб. Дилара.

Дилором — тадж. ўзб. Диларам.

Дилрабо — тадж. Дилруба.

Дилроба — п. Дилруба.

Дилсуз — тадж. « қалби гўзал».

Дилфуза — (п.) Дилафруз.

Дилфруз — п. Дилафруз.

Дилхох—тадж. «севимли».

Диляра — баш. тат. Дилара.

Диляфруз — баш. тат. Дилафруз.

Дина — тат. « ишонувчи, яхши қиз».

Динара — тат « олтин танга».

Дур — (а.) Дурр.

Дурбану — п. Дурр + Бану.

Дурдана — п. Дурр + Дана.

Дурдане — аз. Дурдана.

Дурджамал — тат. Дурр + Джамал.

Дурия— каз. « чиройли, силлиқ». 

Э

Ёкут — тадж. (а.) Якут.

Ёкутой — тадж. ўзб. Якут + Ай.

Ж

Жайна — каз. «ёрқин, чиройли бўлиш».

Жалши — каз. «гўзалликда тенги йўқ».

Жамал — каз. Джамал.

Жамила — каз. Джамила.

Жанар — каз. «қариндош, қўз нури».

Жания — каз. Джания.

Жансая — каз. «химоячи, ёрдамчи».

Жулдўз — каз. Юлдуз.

Жумабика — каз. Джумабике.

Жумакул — каз.   Джумагул.

З
 

Забиба — а. узум».

Забида — а. « танланган, дуо қилинган».

Забира — а. « кучли, қаттиқ».

Завар— а. « зебу-зар».

Заварбану — тат. Завар + Бану.

Загидабану — тат.   Загида + Бану.

Загидабике — тат.   Загида + Бике.

Загира — Захира.

Загирабану — тат. Захира + Бану.

Зайн— а. « чиройли, безалган».

Зайна — (а.) «зийнатланган».

Зайнаб— а. « тўлиқ, вақтига етган»;

Зайнап— п. тат. Зайнаб.

Зайнапбану — тат. Зайнаб + Бану.

Зайнапбике — тат. Зайнаб + Бике.

Зайнигул— тат. Зайн + Гул.

Зайния— (а.) « тақинчоқ, зебу зар».

Зайтуна — а. « зайтун, зайтун дарахти».

Зайтунгул — тат. Зайтун + Гул.

Закие — Закия.

Закира — а. «Аллоҳни тушунувчи,эсловчи, суръа ўқувчи;

Закиябану — тат Закия + Бану.

Замзам — а. « сахий, ажойиб»;

Замзамбану — тат. Замзам + Бану.

Замзамбике — тат. Замзам + Бике.

Замзамгул — каз. Тат Замзам + Гул.

Замила — а. « шериг, дугона, аёл».

Замира—а. 1. « уят, ор-номус»; 2. «ақл, ўй, сирли».

Замфира — а. «сапфир» (қимматбахо тош).

Зарбану — п. Зар + Бану.

Зарбегим — п.-т. Зар + Бегим.

Зарбону — тадж. ўзб. Зарбану.

Заргалам— аз. «олтин пат».

Зари — п. « тилла ранг».

Зарина — п. « олтин».

Зария — « олтин, олтин эгаси».

Заринджамал — п. Зарин + Джамал.

Заринтадж — п. Зарин + Тадж.

Зарка — а. « кўзи кўкяшил ёки очиқ кулранг кўзли».

Зарнигар — п. Зар + Нигар.

Зарнигяр — аз.   Зарнигар.

Зарофат — тадж.   Зарафат.

Заррина — тадж. « тилла тақинчоқ».

Зарура — араб. « керакли, фойдали».

Зарханум — аз. Зар + Ханум.

Захина — а. « ёрқин, ялтироқя».

Захира— а. «очиқгина»; « чиройли, келишган».

Зеби — тадж. « чиройли, гўзалгина».

Зебигул — тадж. Зеби + Гул.

Зебинисо — тадж. узб. Зеб + Нисо.

Зебо — тадж. Зиба.

Зебочехра — тадж. « юзи чиройли».

Зебунисо — тадж. Зеб + Нисо.

Зейнаб — аз. тат. Зайнаб.

Земира — п. аз. Замира.

Зербану — аз. Зарбану.

Зиёда — тадж.   Зияда.

Зилхумар — аз. баш. Зулхумар.

Зиряк « қобилиятли, ақлли, ўйлаб иш қиладиган, фаросатли.

Зирякбану — тат. Зиряк + Бану.

Зифа — тат. Зиба.

Зифабану — тат. Зифа + Бану.

Зифабике — тат. Зифа + Бике.

Зифагул— тат. Зифа + Гул.

Зифанур — тат. Зифа + Ҳйп.

Зифасўлу — тат. Зифа + Сулу.

Зиягул — каз. « нур таратувчи гул».

Зобейде — Зубайда.

Золейха — Зулайха.

Зохра — аз. Зухра.

Зубайда — а. « кичкина танлаб олинган.

Зубарджат — тат. Забарджад.

Зубейда— аз.   Зубайда.

Зуберъят—баш. Забарджад.

Зулайфа — а. « жингалак».

Зулайха—а. «соғлом, чиройли қомат сохибаси

Зулал(а) — а. « тоза, шаффоф».

Зулале — аз. Зулала.

Зулбахар — «баҳор».

Зулджамал— (а.) чиройли».

Зулджамила— (а.) «чиройли».

Зулейха — т. Зулайха.

Зулкамар —- а. « ой каби гўзал».

Зулназ— а. « нозик, мулойим, гўзал».

Зулхумар — тадж. ўзб. « ёқимли қиз».

Зулхимор — тадж. (а.) Зулхумар.

Зулшад— «хушчақчақ қиз».

Зухур — а. « гуллар».

И

Ибадат— а. « Аллоҳга хизмат қилувчи, суръа».

Ибадет — аз.   Ибадат.

Ибодат — тадж. ўзб. Ибадат.

Иборат — тадж. ўзб. «вўражение».

Ибрат — тадж. ўзб. « мисол, ибратли қиз».

Ибриз — а. « тоза тилла».

Илсина — тат. Ил + Сина.

Илсия — тат. « ҳалқ тамонидан севилган».

Илсўлу — тат. «ҳалқ гўзали».

Илтифат — п. т «милост».

Илфиза — Илфируза.

Илфира — тат. Илфируза.

Илфируза (Илфруза) — тат. Ил + Фируза.

Интизор — тадж. Интизар.

Ирам— п. « жаннат боғи».

Ирода — аз. (а.) Ирада.

Иффат— а. « яхши, ақлли».

Иффатбану — а.-п. Иффат + Бану. 

Ишбану — тат. Иш + Бану.

Ишбике — тат. Иш + Бике.

Ишембике — тат. Ишбике. 

Й 

Ясим — а. «жасмин».

Ясмин— а. «жасмин».

К

Кабила — а. « ақлли, уддабурон».

Кабира — а. «катта, каттаси, буюк»;

Кабра — а. Кабира.

Кадерниса — тат. (а.-п.) Кадр + Ниса.

Кайбану — п. « қиролича».

Калб— а. « юрак».

Калдиргач — т. « қалдирғоч».

Камар — а. « ой».

Камила (Камиля) — а. « мукаммал киз».

Каракаш — т. « қора қошли қизга қўйилади»

Карима— а. « сохий, кенг қалбли, раҳмли, яқин, қадрли, хурматга лойиқ».

Каримабану— тат.   Карима + Бану.

Каримабике — тат.   Карима + Бике.

Кизлархон — т. Қил бола хон

Комила — тадж. ўзб. Камила.

Кумуш — т. « кумуш».

Куяш — тат. «қуёш».

Л

Лабиба — араб. « ақлли, чаққон, ўткир ақл соҳибаси, топқир қиз

Лаззат — араб. « ширинлик, роҳат».

Лазиза — а. « ширин, ширингина, бол»; 2. «диди яхши қиз».

Лазима — а. « керакли, жуда зарур қиз».

Лайина — а. « милойим, эгулувчан, ширин қиз».

Лайла (Лайли) — а. « чиройли , гўзал қиз.

Лайло — тадж. Лайла.

Лайли — а. Лайла.

Лала — п. «лола».

Лауза — п. « бодом дарахти, бодом».

Леззет — аз. Лаззат.

Лейла — баш. каз. тат. Лайла

Лина — араб. « ёқимли қиз.

Лутфикамал— тат.   Лутф + Камал.

Лутфиниса — тат.   Лутф ан-Ниса.

Лутфинур — тат.   Лутф + Ҳйп.

Лютфия — п.   Лутфия.

Лябиба — баш. Тат Лабиба.

Ляззат — тат.   Лаззат.

Ляля — тат. Лала.

М

Мавдуда— а. « севимли дугона»

Мавлуда — а. « тўғма».

Майсара — а. « бойлик».

Майсун— араб. «юзи ва қомати чиройли».

Майшакар — тат.   Мах + Шакар.

Максуда — а. «кутилган, кўп кутилган қиз».

Малайка — а. «фариштали қиз».

Малак—а. «фаришта қиз».

Малаха(т) — а. «чирой, ажойиб , гўзал».

Малика — а. « малика».

Малиха — а. « чиройли, ажойиб, қизиқ қиз».

Малума— а. «машхур, тан олинган қиз».

Манзура— а. «танлаган, вада берувчи, қабул қилувчи.

Марджан — а. «маржон».

Мардия — п. « қахрамон қиз».

Мартаба — а. «мартаба, олқишларга лойиқ қиз».

Мархаба — п. (а.) « кутилган, хуш келибсиз».

Мархабо — тадж. ўзб. (п.) Мархаба.

Марям — тат.  Марям.

Маръямбану — тат.   Марям + Бану.

Маръямниса — тат.   Марям + Ниса.

Маснуна — а. «тўғри, силлиқ».

Масрура — а. «бахтли, хушчақчақ, рози».

Матина — а. «кучли, қаттиқ, қарор чиқарувчи».

Матлуба — а. « талаб қилувчи, керакли;

Матлюба — тат. ўзб Матлуба.

Махбуббике — тат.   Махбуб + Бике.

Махбубджамал — тат.   Махбуб + Джамал.

Махбубджихан—-тат.   Махбуб + Джихан.

Махбубзада — тат. « севимли фарзанд».

Махигул — тат.   Мах + Гул.

Махигулъсум — тат.   Мах + Кулсум.

Махиджамал — тат.   Мах + Джамал.

Махиджихан — тат.  Мах + Джихан.

Махидилбар — тат.   Мах + Дилбар.

Махиназ — тат.   Мах + Наз.

Махинбану — тат. (п.) Махин + Бану.

Махинбону — тадж. (п.) Махин + Бану.

Максима — п. «ой қиз».

Махсума — тат. (а.) Маъсума.

Махтаб— п. «ой нури»

Махшид — « ёруғ ой».

Мехрангиз — п. « севги тухфа қилувчи».

Мехрбану — п. Мехр + Бану.

Мехригул — тадж. Мехр + Гул.

Мехрнигар — п. Мехр + Нигар.

Монаввар—н.-п. Мунаввар.

Монир — мисол. Мунир.

Мохбегим — тадж. Мох + Бегим.

Мохбону — тадж. Мох + Бону.

Муъина — а. « яхши ёрдамчи».

Мукаррама— а. 1. «хурматли, қадрли»;

Муна — а. «ният».

Мунира — а. «нурли қиз.

Муниса — а. «яқин дугона, шериг»;

Муслима — а. «Аллоҳга содиқ, мусилмон қиз».

Муслиха — а. «оқ кўнгил, яхши».

Мухаббат — а. «севги».

Мухджа — араб. « юрак, қалб».

Мухибджамал — тат.   Мухибб + Джамал.

Мухибкамал — тат.   Мухибб + Камал.

Мухлиса — а. «содиқ, тўғри, тоза қалбли».

Мухсина — а. « яйшилик тиловчи, яхшилик қилувчи, ёрдам берувчи».

Мухтарама — п. « хурматли, яхши. 

Мушаррифа — а. «кўтарилган, танилган, машхур».

Н

Наввар — араб. «гул, гуллар тўплами».

Нагиза — п. «яхшигина, чиройли қиз».

Нагима — (а.) Наъима.

Нагина — п. «маржон, зебу-зар».

Наджиа — а. Наджия.

Наджиба — а. «танланган, қалби кенг қиз»

Наджибе — мисол. Наджиба.

Наджма — а. «юлдузча, қимматбахо».

Надира — а. «камёб, асосий қиз»;

Надра(т) — а. «катта тилла».

Назакат — п. «назокатли чиройли қиз».

Назанин — п. «нозик, лотофатли, чиройли қиз».

Назафарин — п. Наз + Афарин.

Назафа(т) — а. «тозалик, хақиқат».

Назбахар — п. Наз + Бахар.

Назбегим — п. Наз + Бегим.

Назгул — п. Наз + Гул.

Назигул — п. Наз + Гул.

Назик{а) — п. «ёқимли, мулойим, ажойиб қиз».

Наиля — (а.) Наила.

Наъима—а. «бахт, чиройни кўриб роҳатланиш».

Наира — а. «чақнаб турувчи, ёниб турувчи қиз».

Нардана — п. «анор данаги».

Нарджис — а. Наргис.

Нархаят — а. «ҳаёт олови».

Насиба — а. « ҳаёт насибаси»; 2. «яқин қариндош».

Насрин — а. «жонкилия, нартсисс, шиповник, иерихонская роза».

Нигар — п. « суюкли, чиройда тенги йўқ».

Нигина— п. «қимматбахо тош».

Нигор — тадж. Нигар.

Нисабану — тат . Ниса + Бану.

Нисабике— тат. Ниса + Бике.

Нисо — тадж. ўзб. Ниса.

Нихал — п. «ўсувчи».

Нихла — а. «совға, ином».

Норгул — тадж. узб.(п.) Наргул.

Нудар (Нузар) — а. «тоза тилла».

Нуравшан — (п.) Нурафшан.

Нурангиз— п. « энг зўр нур».

Нуриасма — тат. Ҳйп + Асма.

Нуригул — тат. Ҳйп + Гул.

Нуриджамал — тат. Ҳйп + Джамал.

Нурсултан — тат. Ҳйп + Султан.

Нурчира — тат. «нурли юз»

О

Обайда — тадж. Убайда.

Одина — п. «жума».

Одинабиби — тадж. Одина + Биби.

Одинагул — тадж. Одина + Гул.

Одинамо — тадж. Одина + Мох.

Озода — тадж. ўзб. «тоза».

Озодабиби — тадж. Озода + Биби.

Озодагул — тадж. Озода + Гул.

Оина — тадж. ўзб. Айна.

Ойгул — тадж. Ай + Гул.

Ойджамол —ўзб.   Ай + Джамал.

Омина — тадж. ўзб. Амина.

Ороста — тадж. «тоза». 

П 

Пари — п. «чиройли қиз».

Парибону — тадж. Пари + Бону.

Паригул — п. Пари + Гул.

Паризод — тадж. ўзб. Паризад.

Парихан — п.-т. Пари + Хан.

 Р

Равила — а. Равия.

Равшан— п. «ёруғ»

Радифа — а. «чиройли юзли, буюк».

Раима — а. Рахима.

Раиса — а. «бошлиқ, асосий, малика.

Райхан — а. « роҳат, ажойибот»;

Райхана — а. Райхан.

Райхон — тадж. узб. (а.) Райхан.

Раъна — а. «гўзалликда тенги йўқ».

Рани— (инд.) « малика».

Рано — тадж. ўзб. Раъна.

Раногул — тадж. ўзб. (а.) Раъна + Гул.

Расима — а. «рассом қиз.

Расина — а. «босиқ , ўзини тутиб турадиган қиз».

Расула — а. «хабарчи,элчи».

Раум — а. «севимли, ёқимтойгина».

Раушанара — п. (а.) Равшанара.

Рахима — а. «сахий, раҳмли.

Рахимабану — тат.   Рахима + Бану.

Рашида — а. тўғри йўлда кетувчи.

Реза — тадж. Рида.

Рияд — а. «жаннат боғи»

Робия — тадж. ўзб. (а.) Рабиъа.

Рохила — тадж. ўзб. Рахиля. 

Рузимо — тадж. Руз + Мох.

Рузина — п. « ҳар он керакли, зарур қиз».

Рухсара — п. «чиройли қиз»

Рухсаро — тадж. (п.) Рухсара.

Рухфаза — тат. (п.) « аёл ( қиз бола) чиройли юзли».

Рухшана — п. «ёруғ, ёрқин,нурли».

С

Сабира — а. «чидамли, сабирли»

Сабита — а. «умидли, ишончли»,

Сабиха — а. «сахар, тонг».

Сабохат — тадж. ўзб. Сабахат

Сайрамби — тадж. Сайрам + Би.

Сайрамбиби — тадж. Сайрам + Биби.

Сайрамгул — тадж. Сайрам + Гул.

Сарвигул— тадж. тат.   Саре + Гул.

Сарвиджамал — тат.   Саре + Джамал.

Сарвиджихан — тат.   Саре + Джихан.

Сарвикамал— тат.   Саре + Камал.

Сарвимо — тадж.   Саре + Мох.

Сафаргул — тадж. тат.   Сафар + Гул.

Сахиба— а. «дугона, яхши инсон».

Сахибджамал — а. Сахиб + Джамал.

Сахибкамал — а. Сахиб + Камал.

Севар — т. «севимли».

Ситара — п. «юлдуз».

Ситора — тадж. Ситара.

Собира — тадж. ўзб. Сабира.

Султана — а. «бошқарувчи, малика, шони аёли.

Султанат — а. «шох қасри, буюклик».

Сунмас — тат. «сўнмайди, абадий».

Сураё — тадж. Сурайя.

Сурур — а. «хурсандчилик».

Сурурбанат — тат.   Сурур + Банат.

Сурурвафа — тат.   Сурур + Вафа.

Суфро — тадж. Сафура.

Сухайма — а. «кичкина кўрсатма(стрелка)».

Т

Таира— а. «учувчи, қуш».

Такмила — а. «хар тамонлама этук, ҳамма нарсаси бор, тўқликда яшовчи қиз».

Таманна — а. Таманни.

Таманни — а «хохишли, интилиш».

Тамиза — а. «соғлом, тоза».

Танзима — а. «тартибга солинган, тўғриланган

Тансулу — т. «эрталабки нур каби ажойиб».

Тохира — тадж. ўзб. Тахира.

Тохфа — аз. Тухфа.

Туйбике — тат. Туй + Бике.

Туйсултан — тат. Туй + Султан.

Тулганай — тат. «тўлин ой»

Турсуной — ўзб. Турсун + Ой.

Тухфа — а. «совға».

Тюркай — тур. «турк атиргули».

У

Убайда — а. «кичкина Аллоҳни қули.

Улмас— т.  «тўлмайди, яшайди».

Улмасджамал — тат. Улмас + Джамал.

Улмасджихан — тат. Улмас + Джихан.

Улмаскамал — тат. Улмас + Камал.

Улмаснур — тат. Улмас + Ҳйп.

Умайя— а. «кичкина ёрдамчи».

Умби — тат.   У мм + Би.

Умида — а. «умид, ишонч, ният, интилиш;

Умидбану — тат.   Умид + Бану.

Умиднур — тат.   Умид + Ҳйп.

Уммид — араб. «умид».

Умния— а. «ният, умид, кутиш».

Ф

Фазила — п. (а.) Фадила.

Фазилат — п. (а.) Фадила.

Файруза — а. «қимматбахо тош»

Файрузджамал—тат.   Файруз + Джамал.

Файхура — а. «хушбўй хидли».

Фалак— а. «осмон, очиқ осмон».

Фансияр — тат. (а.) «илмни севувчи».

Фарзана — п. «ақлли , ўқимишли».

Фарзане — мисол. Фарзана.

Фари — мисол. Пари.

Фарида — а. «моржон, топилмас»;

Фаридабану — тат. Фарида + Бану.

Фаррах — араб. «хурсанд бўлувчи».

Фархана — а. «тушунувчи,ақлли, бахтли.

Фархизуха — тат. «эрталабки хурсандчилик».

Фархиназ — тат. Фарха + Наз.

Фархинур — тат. Фарха + Ҳйп.

Фархуна — а. «бизни хурсандчилигимиз».

Фаршад — п. «бахли, ҳуш кайфиятли».

Фатимабану — тат. Фатима + Бану.

Фатимабике — тат. Фатима + Бике.

Фатиха — а. «бошини очувчи, боши»;қуронни биринчи суръаси номи.

Фахринур — тат. Фахр + Ҳйп.

Фахрисўлу — тат.   Фахр + Сулу.

Фахрниса — тат.   Фахр ан-Ниса.

Фахрия — п.     Фахри.

Фирузе — н.-п. Фируза

Фуада — а. «юрак»

Хабиб(а) — а. «севимли, дугона».

Хабибджамал — тат. Хабиб + Джамал.

Хабибе — мисол. Хабиба.

Хабила — а. Хабил.

Хадичабану — тат. Хадиджа + Бану.

Хадия — а. «совға».

Хадиябану — тат.   Хадия + Бану.

Хакимабану — тат.   Хакима + Бану.

Халимабану — тат. Халима + Бану.

Хамима — а. «яқин дўст».

Хамиса — а. «5 чи фарзанд қиз»

Ханимгул — тадж.   Ханим + Гул.

Ханин— а. «ният, интилиш».

Ханиса — а. «ёқимли, милойим, ширингина».

Ханифа — а. «тўғрисўз, тоза»

Хасина — а. «чиройли яхшигина»

Хатима — а. «яхши, сахий».

Хашира — а. «йиғувчи».

Хаятбану — тат.   Хаят + Бану.

Хейирниса — аз. Хайрунниса.

Хубби — а. «севимли».

Хулла — а. «ширингина, роҳат берувчи».

Хурмат — а. «хурмат».

Хусна — а. «энг яхши қиз»

Хуснебану — тат.   Хусн + Бану.

Ч

Чолпон — кирг. тур. Чулпан

Ш

Шабнам — п. «эрталабки шидринг».

Шакира— а. раҳмат айтувчи, тан олувчи.

Шараф — а. «шарафли қиз»

Шарбан — каз Шахрбану.

Шарофат — тадж. ўзб. Шарафат.

Шахзадебегим — тадж. (  Шахзада Қ Бегим.

Шахзади—н. «малика».

Шахла — п. (а.) «кўзлари чиройли қиз».

Шахназ — п. «малика».

Шахрназ — п. Шахр + Наз.

Шахсанам — п. Шах + Санам.

Шахсанат — п. Шах + Санъат.

Ширин — п. «ширин, нозик, ёқимли».

Ширинбану — тат.   Ширин + Бану.

Шолпан—каз.   Чулпан.

Я 

Ясаман — мисол Ясамин.

Ясамин — мисол «жасмин».

Ясмина — тат. Ясамин.

Ясминур — тат. «нурли ясмин гули».

Яхши — т. «яхши».

Яхшигул — тат. Яхши + Гул

Исмлар. Энг чиройли ва машхур исмлар

Исмлар. Энг чиройли ва машҳур исмлар. Дилназ – Шодия – Шерали – Шавкат – Пўлат– Ғайрат – Турғун – Феруза – Жасур – Джасур – Суннатилло – Нулуфар – Умид – Севара – Гўзал – Адлия – Бунёд – Нигора – Адолат – Анора – Юлдуз – Ёдгор – Ядгар – Бекзод – Бахрам – Бахром – Бахтиёр – Очил – Наргиз – Шухрат – Саодат – Наима – Наиля – Алфия – Рашид – Максут –...

Исмлар маноси. Сараланган кизлар чиройли исмлари

Исмлар маноси. Сараланган қизлар чиройли исмлари. ПАЙҒАМБАРИМИЗНИ АЁЛЛАРИНИ ИСМЛАРИ-Хадиджа...

Угил болалар Исмлар маноси / ТОП 5000 исмлар туплами

Исмлар маноси ўгил фарзанд кўрмоқчи бўлганлар учун энг янги замонавий исмлар тўплами....

Исмлар маъноси. Энг оммабоп исмлар туплами

Исмлар маъноси. Энг оммабоп исмлар тўплами. Имрон – тириклик, барҳаётлик, тириклик, узоқ умр кўрувчи кўп яшовчи....

Исмлар маъноси. Дунё чиройли исмлари

Исмлар маъноси. Дунё чиройли исмлари. УЗБEКИСТОН ИСМЛАРИ-Дилназ-Нодира-Наиля-Алфия-Гузал-Алия-Зайнаб-Хабиба-Малика-Саида-Наргиза-Айгул...

Исмлар маноси. Сараланган чиройли угил болалар исми

Исмлар маноси. Сараланган чиройли ўғил болалар исми. МУХАММАД ПАЙҒАМБАРИМИЗНИНГ ИСМЛАРИ айримлари...

Изохлар 19

 1. Офлайн
  Мубоширулло
  Мубоширулло 10 апреля 2023 23:09
  Мубоширулло
 2. Офлайн
  Sezim
  Sezim 3 апреля 2023 19:11
  Sezim ismining manosi
 3. Офлайн
  Shaxriyor
  Shaxriyor 23 февраля 2023 17:56
  Manosi qanaqa

  Sizlarga raxmat
 4. Офлайн
  Сайёрахон
  Сайёрахон 6 февраля 2023 09:12
  исмим маъноси
 5. Офлайн
  Malak isimli adını monosı nıma
  Malak isimli adını monosı nıma 23 ноября 2022 21:03
  Malak isimli manosı nıma
 6. Офлайн
  Рохатой
  Рохатой 2 сентября 2022 06:43
  Ассалому алейкум!
  Ман неварамга Асила деб исм қўймоқиман . Нима дейсиз?
  1. Офлайн
   Rbm
   Rbm 14 октября 2022 07:54
   Goodnffvgrdkhxck7dx gbfyjxsjnx6 ghvxyyr4vohvc
 7. Офлайн
  Сабина исми маьноси керак
  Сабина исми маьноси керак 25 августа 2022 13:43
  Сабина исми маьноси керак
 8. Офлайн
  Ғиёсиддин
  Ғиёсиддин 20 апреля 2022 21:11
  Ғиёсиддин.
 9. Офлайн
  LUIZA
  LUIZA 29 марта 2022 18:40
  MENING ISMIM HAM YOZILISHINI ISTAYMAN
 10. Офлайн
  Субҳина
  Субҳина 1 декабря 2021 18:58
  Субхина тулик маноси нима
  1. Офлайн
   Феруза
   Феруза 9 июля 2022 14:41
   Мухина Мухсина Лёвина исмларининг маъноси керак
 11. Офлайн
  Фотима ал Захро
  Фотима ал Захро 24 ноября 2021 09:38
  Фотима ал З
  Захро
 12. Офлайн
  Ойсанам
  Ойсанам 4 октября 2021 13:08
  Исмлар маъносини тулик равишда юборишингизларни сурайман
 13. Офлайн
  Ойсанам
  Ойсанам 4 октября 2021 13:05
  Исмлар маъносини тулик олишни истайман
  1. Офлайн
   ШАРИПОВА Ойсанам юлдашовна
   ШАРИПОВА Ойсанам юлдашовна 4 октября 2021 13:07
   Гуласал Ойсанам исмларининг маъносини олишни хохлайман
 14. Офлайн
  Jasmi
  Jasmi 23 июля 2021 16:42
  Jasmina ismini manosi nima.
  1. Офлайн
   ы
   ы 21 апреля 2023 15:52
   жаннатнинг гули маноси жасмина.ясмина исмлари
 15. Офлайн
  Shaxzod vs nigora
  Shaxzod vs nigora 11 ноября 2020 20:33
  Shaxzod vs nigora

Фикр қўшиш