Угил болалар Исмлар маноси / ТОП 5000 исмлар туплами

Угил болалар Исмлар маноси / ТОП 5000 исмлар туплами
Угил болалар Исмлар маноси / ТОП 5000 исмлар туплами


Исмлар маноси ўгил фарзанд кўрмоқчи бўлганлар учун энг янги замонавий исмлар тўплами.

А ҳарифига исмлар маноси китоби

Аббос  — жиддий, вазмин; довюрак, жасоратли.

 

Абдолниёз  — бу исмнинг 2та манноси бор  авлиё; дарвеш.

 

Абдулазиз  — абду — қул, абу ота маносида.  Қудратли, донолик.

 

Аброр  — аъло хулқли, Яхши тарбияли, самимий.

 

Авлиё  — табарук, муқадас.

 

Адҳам  — қора белги, доғ билан туғулган чақалоқа айтилади.

 

Азамат  — мартабали, қўрқмас.

 

Азиз  — қадри қиммат, ҳурматли.

 

Азим  — улуғворлик, котта, кучли.

 

Айниддин  — дин мазмуни, ҳулқли, ибратли.

 

Айюб  — ўкинувчилик, пушаймонлик

 

Акбар  ва Акобир  — бирлик, иккинчиси кўплик; улуғлик, улканлик;

 

Акмал  — мукаммаллик, бенуқсонлик.

 

Акрам  — Кўркам, октам, жомард.

 

Алимардон  — мартаба, мардлик, Мардона.

 

Алишер  — юксаклик мартабалилик шер; Арслондек қўрқмас.

 

Алоуддин  — огоҳлик, усти. Исмнинг динустуни.

 

Амин  — ишончлилик, сокин, хавфсизлик.

 

Амир  — ҳукмронлик, йўлбошчилик.

 

Анвар  — ёруғлик, нурлилик.

 

Анис  — дост, улфат, ҳамдамлик, ҳамсуҳбатлик.

 

Анортой  — баданида қизил белги ёки хол билан тугилган чақалоқларга қўйилади.

 

Ансориддин  — дин ёрдамчиси, мададкорилик.

 

Анқобой  — кўзга кўринмас қуш исми маноси топилмас, нодир.

 

Ардашер  — арда- иймонли — иймон кучи.

 

Асад  — 5 чи ойнинг номи.

 

Асаф  — Ҳудо маъқуллаганлардан.

 

Аслам  — соғломлик, бақувватлик, чидамлилик.

 

Асил  — аслзодалардан, оли тоифа инсонлар.

 

Асомиддин  — динга таянчи бўлиш.

 

Асрор  — сирлилик, яширин, махфийлик, Асфандиёр  — исириқ боласа касал бўлмасин деб қўйиладиган исм.

 

Асқад  — бахтиёрлик, саодатмандлик.

 

Асқар  — охирги болага қўйиладиган исм.

 

Атоулла  — Ҳудо ҳадияси.

 

Афандихон  — домлс, устоз, ўқитувчи.

 

Афзал  — устунлик, яхшилик, юқори бўлиш.

 

Афридин  — жасур, довюрак, энгилмас. Бу исмнинг Фаридун шакли ҳам бор. Қадимий Эрон подшоҳларидан бирининг исми ҳам шундай.

 

Афлотун  — Платоннинг номидан. Қадимий олимни шундай ҳам аташган.

 

Ахбор  — маълумот, билим эгаси.

 

Афридин  — жуда қудратли.

 

Ашраф  — шарафлилик, ҳурматлилик, аслзодалик.

 

Ашур  — ҳижрийнинг 10 чи ойи шундай аталади.

 

Аъзам  — улуғлик, буюклик.

 

Аҳмад  — мақтовга сазовар.

 

Аҳрор  — олижаноблик, мурувватлилик, ҳимматли бўлиш.

Аҳтам  — Адҳам исмининг ўзгарган шакли.

Исмлар маноси

-Б- ҳарифига исмлар маноси болалар
 

Бадал  — боласи кўп нобут бўладиган оилалар тирик қолган фарзандига бери

 

Бадиуззамон  — замонасида энг зўри.

 

Бадриддин  — дин тўлин ойи; дин машали.

 

Бакир  — ўрганувчи, тадқиқотчи.

 

Бакр  — бўталоқ.

 

Барака  — мўллик, фаровон.

Барот  — барот куни шабон ойининг ўрта- ларида келадиган диний байрам.

 

Бахир  — нурли, шуладор, жилвакорлик.

 

Бахтиёр  — бахт, ҳурсандчилик, истиқбол ёр бўлган.

 

Бахши — муалим, ўқитувчи.

 

Башар  — одам, инсонилик, киши.

 

Башир  — ҳушхабар келтирувчи, баҳтсаодат элчиси.

 

Бақо  — доимийлик, мангулик, абадийлик.

 

Баҳман  — шамъсия йилининг ўн биринчи ойи баҳман дейилади.

 

Баҳоувдин  —  диннинг кўрки, қиммати.

 

Баҳриддин  — дин дан баҳра олувчи.

 

Баҳром  — Мирих юлдузининг номи.

 

Баҳруз  — жуда яхши, жуда қутлуғ; рўза  кунида туғилганларга айтилади.

 

Бердимавлон  — Худо берган бола.

 

Берун  — чет, бегоналик, ётлик.

 

Беҳбуд  — тинчлик, осойишталик, фароғатлик.

 

Беҳзод  — аслзода маъносида.

 

Биймирза  — Бий — хўжайин, раҳбарлик, сардор маъноларида келади.

 

Билол  — 3 кунлик ой.

 

Биродар  — дўст, ўртоқ. Жуда ноёб исмларга киради.

 

Бобак  — тарбиячилик, ҳомийлик.

 

Бобир — Кўп ҳолда Бобур шаклида ҳам ёзилади. йўлбарс деб талқин қиладилар.

 

Бобохон  — Бу исмнинг маъноси қадимий қалиқ ўйини билан боғлиқ.

 

Бозор  — бозор кунида туғилган болалар шундай исмга эга бўлишган.

 

Борий  — яратувчилик, бунёдга келтирувчилик.

 

Босит  — руҳ берувчилик, руҳато этувчилик, яъни жон ато этувчилик.

 

Ботий — ноёб тош, нодирлик деб ҳам айтишади.

 

Бохир  — нурлилик, равшанлик, порловчилик.

 

Боқи  — Фарзанди кўп йиллар яшаси деб қўйиладиган исм.

 

Бунёд  — асос маъносида келади.

 

Бурҳон  — ҳужжат, далиллик.

Исмлар маноси

-в- исмлар маноси скачат
 

Вадиуддин  — динни омонати; дин қадрловчи.

 

Вадуд  — шафқатлилик, меҳрибонлик, ғамхўр, севувчи, дўст.

 

Важиулло  — Ҳудонинг  кўрками, шарафлилик, ҳурматлилик.

 

Вайс  — ишончлилик, куч, қудратлилик.

 

Вакил  — кафиллик, ишончлилик.

 

Вали  — авлиё, дўст, тақводорлик.

 

Валид  — наслли, авлод, ўғил.

 

Валламат  — Катта, этакчи дегани.

 

Васиҳ  — огир, вазминлик, босиқлик.

 

Васлиддин  — диний мақсадга интилувчи.

 

Вассоф  — ғалаба қозанувчи.

 

Вафо  — садоқатлилик.

 

Ваққос  — итоаткорлик, бўйсунувчилик, тобелик.

 

Вагиз  — ваъз айтадиган.

 

Ваҳҳоб  — сахийлик, жўмардлик.

 

Возид  — ошкорлик, равшанлик, нурлилик.

 

Вомиқ  — ошиқлик, шайдолик.

 

Воси  — кенглик, ёйиқлик.

 

Восил  — эришилган деган маънода келади.

 

Восим  — Чиройли, кўркам.

 

Восиф  — таъриф қилувчи.

 

Восиқ  — умид қилиш, орзу қилиш.

 

Вофи  — вафолилик, садоқатли.

 

Вофир  — бойлик, бадавлатлик.

 

Воқи  — Бўлган нарса.

 

Воқиф  — хабардорлик, огоҳлик.

 

Воҳиб  — инъом, совға.

 

Воҳид  — ягоналик, ажралиб туриш, беқиёс маъносида келади.

 

-г-

 

Гадо  — Жуда кўп кутилган фарзандларга қўйиладиган исм

 

Газанфар  — арслон, шер, жасур, қорқмас.

 

Ганай  — туршак, қуритилган ўрик.

 

Гандум  — буғдой ўроғида туғилган бола.

 

Ганжа  — бойлик дегани охирги фарзандга айтилади.

 

Гарзан  — подшоҳ бошига қўндириладиган тож.

 

Гарон  — оғир, вазминли, мўл, кўп миқдордаги, қимматлилик, қиммат баҳо.

 

Говдил  — жасурлик, довюраклик.

 

Гузар  — йўл дегани.

 

Гуртбой  — ўзбек тилидаги Бўрибой исмининг “форсча” шакли.

 

Гўрўғли – ботир, қўрқмас, жасур.

Исмлар маноси 

-Д- исломий исмлар
 

Дабир  — котиб, мирза.

 

Давлат  — бойлик, саодатли маъносида.

 

Даврбой — давр фарзанди маъносида.

 

Даврон  — умри қувончда ўтсин маъносида.

 

Дайёр  — турувчилик, яшовчилик, уй эгаси.

 

Далир  — Далер; қўрқмас, ботирлик, довюраклик.

 

Дамин  — билимли, қунтлилик.

 

Дарвеш  — зоҳидлик, қаландарлик маъносида.

 

Дархон — эркинлик, озодлик, дахлсизлик.

 

Девлоҳ  — далада ёки чўлда дунёга келган болаларга қўйиладиган исм.

 

Деҳқон  — қишлоқ раҳбари.

 

Диёр  — юрт фарзанди.

 

Дилбашир  — яхши янгилик олиб келган фарзанд.

 

Дилмурод  — нияти амалга ошган ота-оналар қўядиган исм.

 

Дилшод  — кўнгилларга қувонч келтирган бола.

 

Динор — тилла маъносида.

 

Довар  — подшоҳлик, ҳокимлик.

 

Довуд  — меҳрлилик, севувчилик, суюклилик, чин дўст;

 

Долим  — ўсувчи, улғаювчи, кўпаювчи.

 

Дони  — уқувлилик, эпчиллик.

 

Дониш  — билимлилик, донолик, олимлик.

 

Дономурод  — ақллилик, зийрак ўғил бўлсин деган ниятда берилган исм.

 

Дороб  — дор — дарахт; об — сув.

 

Достон  — овоза, шуҳратли, довруғ.

 

Дувлон  — Совуқ қишда т.уғилган фарзандга бериладиган исм.

 

Дурбек — инжу, марварид.

 

Душан  — душанба кунида туғилган чақалоқ.

 

Дўлоб  — адаштирилган, ўзга.

 

Дўнан — тўрт яшар от.

 

Дўсим  — “дўст”, дўстлик.

 

—Э—

 

Эттиназар  —   еттинчи фарзанд.

 

Евар  — ёрдам, кўмакдош.

 

Ёвон  —  сахрода туғилган фарзандга қойиладиган исм.

 

 

 

Ёдгор  — туғилишдан олдин ёки туғилгандан кейин отаси ёки онаси қазо қилган болаларга қўйиладиган исм.

 

Ёздонқул — мўғуллар Тангрини Ёздон деб аташган.

 

Ёзи — даштда, чўлда туғилган болага шундай исм қўйиш одати бўлган.

 

Ёрбой  — улфатли, дўстли, ҳамдамлик, эшлик.

 

-ж-

 

Жабин  — пешона, манглай.

 

Жаброил  — Пайғамбарларга Ҳудо ваҳий келтирадиган фаришта номи.

 

Жавдат  — мурувватли, ҳимматли, сахий; меҳр-шафқатли.

 

Жавдон  —  мангу, доимийлик;

 

Жавлон  — чиройли шахдам қадам ташловчи.

 

Жавод  — эҳсон, карамлилик, сахийлик, қўли очиқ.

 

Жавоншер  — шер йигит.

 

Жавоҳир  — бебаҳолик, қиммат.

 

Жавҳар  — қиммат тош, моҳият.

 

Жайҳун  — Амударёнинг қадимий номи;

 

Жалид  — пухталик, жанговарлик, шижоатлилик.

 

Жалолиддин  — дин улуғлиги, азаматлиги, дин масаласида азамат, кучли бўлсин.

 

Жамбул — қўрғон, қалъа.

 

Жамолиддин  — дин жамоли; дин баркамоллиги, равнақи.

 

Жанобиддин  — остона, бўсаға, даргоҳ,

 

Жарулло  — эълон, билдириш, овоза қилиш,

 

Жасур  — мард, жасоратли.

 

Жаъфар  — гўдак, фарзанд, фаришта.

 

Жаҳонгир  — дунёни запт этувчи, ғолиб, музафар.

 

Жобир  — синиқчи, яъни синган чиқанларни даволавчи.

 

Жовид  — абадий, мангу; туғилган гўдак узоқ яшасин деган ниятда шундай исм берилган.

 

Жонибек  —ёқимтой, бек бола.


 

Жонхўроз  —   қизил холи билан туғилган гўдак.

 

Жоҳид  — ҳаракатчанлик, тиришқоқлик.

 

Жумабой — жума куни туғилган.

 

Жунайдулло  — Бағдодда яшаган авлиёлар бирининг номи.

 

Журъат  — жасорат, шижоат.

 

Жўжи — кутилган бола, меҳмон.

 

Жўйбор  — катта дарёдек тўлиб оқсин деган маънода.

 

Жўра  — дўст, ҳамроҳлик.

 

-з-

 

Забий  — оҳун эркаги.

 

Забир  — маҳкамлик, мустаҳкамлик;

 

Забиҳулло  — Ҳудога аталган, садақа қилинган, қурбонлик.

 

Забур  — ёзилган, битилган.

 

Завқиддин  — завқли, лаззатли.

 

Зайд  — туҳфа, инъом ёки кўпайиш, қўшилиш

 

Зайнобиддин  — зайни (кўркам, зўзал, зийнат) сўзи билан боғлиқ.

 

Зайфулло  — зайф — қалбаки танга; меҳмон, мусофир.

 

Закариё  — Ҳудони эсда тутувчи.

 

Заки  — ақл, зукколик, тезфаҳмлик, сезгирлик, зийраклик.

 

Задриддин  — дин юраги.

 

Замон  — ўз даврининг фарзанди маъносида.

 

Зариф  — поклик, тозалик; нозикфаҳмлик, зийраклик,

 

Зафар  — ғолиб. Музаффар қилиш.

 

Заҳириддин  — беморлик, ранж, азоб, машаққат, паноҳ, посбон, иқбол.

 

Зиё  — нурлилик, равшанлик, ёрқинлик.

Зиёд  — умр зиёда, узоқ бўлсин деган ниятда шундай исм берилади.

 

Зийнатулло  — Ҳудо зийнати.

 

Зиннат  — зийнат сўзининг бошқача талафузи.

 

Зиёриддин  — Динга сиғинувчи маъносида.

 

Зиннат  — безанган, ороланган.

 

Зикир  — ёдлаш, хотирлаш.

 

Зобир  — чидамлилик, тоқатли; кучли;

 

Зобит  — забт этувчи, бошқарувчи.

 

Зоид  — ортиқ, зиёда.

 

Зоир  — зиёратчи.

 

Зокир  — Зикир исми ўзгарган шакли.

 

Зоҳид  — таркидунё қилган тақводор.

 

Зоҳир  — кўринган, кўримлилик, очиқлик, равшанлик.

 

Зубайр  — кучлилик, қудратлилик.

 

Зулфиддин  — диндаги жингалак сочли шайдоси.

 

Зулфиқор  — тешиб ўтувчи. Қилич.

 

Зуннун  — балиқ эгаси. Зуфар  — Зафар исмининг шаклан ўзгаргани.

 

Зуҳриддин  — Зоҳир исмининг ўзгарган шакли; диннинг кўриниши, ошкоралиги.

 

-и-

 

Ибод  — қуллар, бандалар;

 

Иброҳим  — халқлар отаси  маъносида.

 

Идибек — ҳайит куни туғилган болаш

 

Идрис  — ўқувчи, ўрганувчи. Тикувчилик, тўқувчилик, хат илми сингари.

 

Изом  — кўпликда: улуғлар, буюклар.

 

Изоҳиддин  — дин шарҳловчи, тушунтирувчи, талқин этувчи.

 

Изҳориддин  — дин ошкор қилувчи.

 

Икмол  — Камол исмининг шакли.

 

Икром  — иззатли, ҳурматли, эҳтиромли, обрў ёки тухфа.

 

Илёс  — Ҳудонинг кучи, қудрати ёки халқларнинг севимлиси.

 

Илим  — илм, билимдон бўлсин деган ниятда.

 

Илҳом  — руҳланишлик, жўш уриш; интилиш.

 

Имод  — таянчли, суянчли, тиргакли; мададли, ёрдамлик.

 

Имом  — бошловчи, этакчилик, олдинда турувчи

 

Имрон  — тирик, барҳаёт.

 

Инобиддин  — дин марҳамати, ҳиммати.

 

Иноят  — хайрихоҳ, кўмак, эҳсон.

 

Иноғом  — совға, ҳадя маъносида.

 

Инсоф  — яхши ниятда берилган исм.

 

Инъом  — Иноғом исмининг имловий жиҳатдан тўғри ёзилиши.

 

Ирис  — насиба, ота-онасининг насибаси.

 

Искандар  — жасурлик, мардлик, қўрқмаликс, довюрак ёки муҳофаза қилувчи.

 

Исломиддин  — диннинг кўрки, нақши, ҳусни.

 

Ислом  — мусулмон дин номи.

 

Исмат  — пок, бегуноҳ, маъсумлик.

 

Исмоил  — Худо эшитди.

 

Иео  — Иисус исмининг арабча шакли; бўялган.

 

Исомиддин  — дин тутқичи, мадали, кўмаги.

 

Исроил  — Ҳудо йўлида курашувчи.

 

Исрофил  — оловланувчи, шуъла сочувчи.

 

Истад  — умри узоқ бўлсин деган маънода изоҳланган.

 

Истам  — Эҳтимол кўп қийинчиликлар эвазига дунёга келган бола шундай номлашади.

 

Исфан  — исириқ, шамсия йилининг иккинчи ойи.

 

Исфаҳон  — қилич.

 

Ифтихор  — фахрли, ғурурли.

 

Иффатулло  — Ҳудонинг  покдомон бандаси. деган маънода. Исмнинг бошқа шакли уч- рамайди.

 

Ихлосиддин  — динга ихлосманд маъно- сида.

 

Ихтиёриддин  — дин иродаси.

 

Иқболиддин  — дин иқболи.

 

Иқрориддин  — динни тан олувчи.

 

— Й —

 

Йўлдошмуҳаммад  — бўлсин деган ниятда.

 

-К-

 

Кабир  — улуғ, улкан.

 

Калимулло  — Ҳудо билан сўзлашган.

 

Камол  — этук, мукамал, нуқсонсиз.

 

Камтар  — одобли.

 

Каримулло  — Ҳудонинг муруввати.

 

Каром  — саховатли, ҳимматли, олижанобли.

 

Кашшоф  — очувчи, кашфиётчи.

 

Келдиёр  — оилага дўст, ҳамдам келди.

 

Кибор  —  улуғ кишилар.

 

Киромиддин  — дин саховати, кароми.

 

Кишвар  — мамлакат, ўлка, вилоят.

 

Козим  — сабрлилик, чидамлилик, вазмин;

 

Комёр  — бахтиёрлик.

 

Комил  — мукаммаллик, бенуқсонлик, этуклик

 

Комрон  — бахт, саодат; мақсадга эришувчи; ҳокимлик, ҳукмронлик.

 

Кошиф  — кашф-этувчи, яратувчи.

 

Кубро  — улуғлик, улуғворлик; мағрурлик.

 

Кушанбой  — ҳаракатчанлик, тиришқоқлик, собитқадамлик.

-Л-

 

Лазиз  — ёқимтойлик, ширин бола.

 

Латиф  — мулойимлик, поклик, покизалик; мулойимлик, меҳрибонлик.

 

Лашкар  — айнан: қўшин.

 

Лутфиддин  — дин илтифоти, марҳамати.

 

Луқмон — билимдонлик, донолик.

 

-м-

 

Мавлавий  — олим, билимдонлик, донишмандлик.

 

Мавлон  — устоз, валенеъмат.

 

Мавриддин  — динга мос фурсатда, хосиятли кунда туғилган бола.

 

Мадад  — ота онасига мадад, кўмакдош.

 

Мадазим  — аслида Муҳаммадазим. Шу- нингдек, Мадайюб, Мадали, Мадалим, Мадамин,

Мадаҳмад, Мадбой, Мадариқ, Мадвали, Мадёр, Мадзиё, Мадзокир, Мадиёр, Мадзиё, Мадзокир, Мади (Маҳди ёки Муҳаммади), Мадикром, Мадисмон, Мадусмон, Мадисроил, Мадкомил, Мадназар ёки Матназар, Мадниёз ёки Матниёз, Мадолим, Мадомон, Мадрасо, Мадрасул, Мадраҳим,

 

Мадал — онг, ақл, фикр.

 

Мадор  — қувват, ёрдам бериш.

 

Маждуд  — хушбахт, саодатманд.

 

Мажид  — атоқли, шуҳратлилик, донгдорлик.

 

Мазбут  — маҳкамлик, мустаҳкамлик, ҳимоя остига олинганлик.

 

Мазда  — яратувчилик, бунёд этувчилик.

 

Мазид  — Мажид исмининг талаффузда ўзгаргани.

 

Мазҳар  — юзага чиқиш, намоён бўлиш, эришишлик, этишишлик.

 

Макорим  — яхшилик, гўзаллик.

 

Малик  — подшоҳ, ҳокимлик, қироллик.

 

Малҳамиддин  — дининг малҳами.

 

Мамад  — Муҳаммад. Шу тарздаги қисқартма отлар қуйидагилардир: Мамадазим, Мамадазиз, Мамадали, Мамадамин, Мамадбек, Мамадберган, Мамадберди, Мамадвали, Мамаддавлат,   Маматмусо ёки Матмусо, Маматолиб, Маматош ва ҳоказо.

 

Мамдуд  — узоқ умр.

 

Манзар  — юз, чеҳра.

 

Мансур  — устун турувчи, ғолиб, музаффарлик.

 

Марди  — ботирлик, мардлик, довюраклик.

 

Марзбон  — чегара соқчиси, элининг посбони.

 

Марҳабиддин  — диннинг мурувати, саховатли.

 

Масар  — виқор, одиллик.

 

Масъуд  — бахт , бахтиёрлик, саодатмандлик.

 

Матлаб  — исталган, орзу қилинган.

 

Матмирза — Муҳаммадмирза.

 

Махдум  — дин йўлида хизмат қилувчи; мартаба, обрў.

 

Махсум  — поклик, покизалик, софлик, гуноҳсизлик.

 

Махтум  — муҳрланган, мустаҳкам.

 

Маъди  — тўғри йўлда турувчи, адолатли.

 

Маъмун  — омонда, ҳимоя остидаги, ҳимояга олинган.

 

Маъмур  — 1. Бирон ишга буюрилган киши. 2. Обод.

 

Маъруф  — 1. Таниқлилик, билинган, машҳурлик, атоқли. 2. Ақлга мувофиқ, шароитга мос ва мақбул

ҳисобланган феъл-ҳаракат.

 

Маъқул  — арзийдиган, маъқул бўлган, орзу қилинган.

 

Машраб  — хосиятли, табиатли, хулқли, одатли, хислатли, майлли, равишлик.

 

Мақсад  — исталган, орзу қилинган.

 

Мақсум  — берилган, туҳфа қилинган.

 

Мақсур  — художўй, муқаддас, руҳан осойишга.

 

Маҳан  — гўзал, сулув, ҳусн соҳиби.

 

Маҳди  — тўғри йўл.

 

Маҳдум  — жаноб, хўжа, аслзода, диний пешво

 

Маҳкам  — мустаҳкамлик, қаттиқлик. Жони қаттиқ маъносида.

 

Маҳмуд  — мақталган, мақтовга сазовор.

 

Маҳрам  — сирдошлик, ҳамдамлик, меҳрибон дўст.

 

Маҳсуд  —   Мақсадли, иродали.

 

Маҳсун  — мустаҳкам, маҳкамланган, берк, ҳимояланган.

 

Менгазим  — Ҳудо берган холдор бола.

 

Мерган — ўқчи ёки қўнғирот уруғининг мерганча қабиласига мансуб.

 

Меросиддин  — диннинг мероси; бойлиги, давлати.

 

Меҳмон  — янги фарзанд маъносида бўлса керак.

 

Меҳриддин  — дин шарофати билан эришилган бола деб изоҳлаш мумкин.

 

Меҳтар  — бошлиқ, мансабдорлик.

 

Миад  — ваъдага вафо деб изоҳлаш мумкин.

 

Мидҳад  — мақташлик, мадҳ қилиш.

 

Миён  — ўрта, ўрталиқ, бел.

 

Мизроб  — нохун, қобилятли билимли.

 

Минобиддин  — аслида мийно. Диннинг нақши.

 

Минҳожиддин  — диннинг равшан, ёруғ йўли.

 

Миразиз  — иззатли мансабдор, амир.

 

Мирза  — котиб; илмли.

 

Мифтоҳиддин  — диннинг калити, очқичи; яъни шарҳловчиси.

 

Миқрозиддин  —   дин қайчиси.

 

Муаййид  — қувватловчи, мадад берувчи; мадад.

 

Мугашшир  — башоратчи.

 

Мубин  — очиқ, равшан.

 

Муборакулло  — Ҳудо муборак қилган.

 

Мубориз  — полвон; жангчи, курашчи.

 

Мубошир  — йўлбошчи, йўл кўрсатувчи.

 

Мударрис  — домла, муаллим, устоз.

Мудрик  — фаҳмли, фаросатли, зийрак.

 

Мужириддин  — диннинг таянчи, мададкори.

 

Мужоҳид  — дин йўлида курашувчи.

 

Музаффар  — ғолиб. Зафар қозониш.

 

Музоҳир  — ҳимоячилик, қўриқловчи, асровчи.

 

Музроб  — Мизроб исм  ўзгаргани.

 

Муиз  — иззат, ҳурмат кўрсатувчи.

 

Муин  — ёрдамчилик, кўмакчилик.

 

Мукдадил  — кучли, довюрак.

 

Мулла  —   билимдонлик, ўқимишли.

 

Мумтоз  — танланган, сараланган.

 

Мунзир  —   огоҳлантирувчидир.

 

Муниб  — тўғри йўлдан юрувчи

 

Муним  — мурувватли, раҳмдиллик.

 

Мунтажибиддин  — дин сайлангани.

 

Мунъим  — неъмат, ризқ-рўз берувчи, совғалар улашувчи.

 

Мурод  — мақсад, талаб.

 

Муртазо  — танланганлик, сайланганлик, суюкли, қадрли.

 

Муртоз  — нафсини тийганлик, ўзини тута олувчи, азобу-машаққатларга чидамли.

 

Муршид  — раҳбар, йўлбошчи, тўғри йўлга бошловчи,

 

Мусаддин  — дин ва шариат йўлида махкам турадиган.

 

Мусайяб  — эҳтиёткорлик, ҳушёрлик.

 

Мусаллим  — камтарлик ёки художўйлик.

 

Мусаммо  — исми билан туғилган.

 

Мусин  — пири бадавлат маъносида.

 

Мусир  — қатъий сўзли, лафзида турувчи.

 

Мусиф  — таърифловчи, мадҳ этувчи.

Муслим  — ислом динига бўйсунган, мусулмон, тақводор.

 

Муслиҳиддин  — динни ислоҳ қилувчи, янгиловчи.

 

Мусо  — яҳудийлар пайғамбари

 

Мустафо  — танланганлик, саралаб олинган.

 

Мустақим  — тўғри йўл.

 

Мусулмон  — ислом динига бўйсунган, эътиқод қилган,

 

Мутаваккал  — умидли, орзу қилинган.

 

Мутал  — Муталлиб исмининг қисқар гани; изловчи, ахтарувчи.

 

Мутасим  — Ҳудонинг паноҳида.

 

Муфаддал  — суюкли, қадрли.

 

Муфид  — яхшилик, яхшилик.

 

Муфиз  — файзли, баракали.

 

Муфлиҳ  —  сўзга уста.

 

Муфти  — шариат қоидаларини яхши биладиган.

 

Мухлисиддин  — дин  ихлосманди, динга содиқ;

 

Мухтор  — мустақиллик, эркинлик.

Мгид

Рассекречены документы о Горбачеве: невозможно поверить
рунеwслента

Люди, которые не стесняются на пляже: 50 фото, порвавших Сеть
стйлефоcус

Со дна Волги достали машину. Открыв ее, люди закричали от страха
пргазета

Удивительный вывод медиков: как онкология связана со свеклой
рунеwслента
 

Муъин  — ёрдамчилик, кўмакчи.

 

Муширбой —   ишора қилувчи, мийиғида кулувчи, маслаҳатчи.

 

Мушриф  — шов-шувли воқеа, баландлик, баланддан қарайдиган;

 

Мушфиқ  — шафқат , меҳрибонлик, марҳаматли.

 

Муқанна  — ниқобдор. Маълум белги ёки парда билан туғилган болага шундай исм қўйиш.

 

Муқбил  — бахт , иқбол , саодат.

 

Муқим  — турғун.

 

Муқрим  — мурувват, яхшилик, сахийлик, қўли очиқ.

 

Муқтазо  — Муртазо исмининг бошқа шакли.

 

Муҳаммад  — мақтовга лойиқ. Пайғам- баримизнинг исми.

 

Муҳиб  — дўст, йўлдош.

Муҳиддин  — динни қўлловчи, жонлантирувчи, динга гўзаллик, нафосат баҳш этувчй

 

Муҳриз  — ўз мақсадига интилувчи, собитқадам, ғолиб, энгилмас.

 

Муҳсин  —   марҳаматли, меҳрибонли.

 

Мўмин  — динни тил ва дил билан иқрор қилувчи.

 

-н-

 

Наби — пайгамбар, Ҳудонинг элчиси.

 

Набиҳ  — ҳушёрлик, сезгирлик.

 

Набот  — ширин, ёқимтойлик.

 

Наввот  — амалдорлик, мансабдорлик; ўринбосарлик.

 

Навдор  — ноёб тухфа.

 

Навид  — севинч, хушхабарлик.

 

Навкар  — дўст, ўртоқ ёки қўриқчи, аскар, хизматкор.

 

Навоий  — зиёли оилаларда ҳазрат Алишер Навоийнинг номини янги туғилган гўдакка қўйиш одати бор.

 

Навол  — совға, эҳсон қилиш.

 

Наврўз  — қадимий исмлардан бири. Наврўз кунида туғилган гўдакларга шундай исм қўйиш одати бор.

 

Навфал  — тортиқлик, совға, эҳсонлик.

 

Навқон  — буғдой бошоғи.

 

Надим  — яқин дўст, суҳбатдош, сирдошлик.

 

Нажаб  -ҳазрати Алий дафн этилган шаҳар номидан олинган.

 

Наждат  — жасур, қўрқмас, мард.

 

Нажиб  — олижаноблик, олийҳимматлик; поклик, виждонлилик;

 

Нажим  — юлдуз.

 

Назар  — Ҳудо ёки авлиёлар назари билан туғилган бола.

 

Назифулло  — Ҳудонинг беғубор, покиза бандаси.

 

Назиҳулло  — Назифулло исмининг маъносида ёки шу исмнинг ўзгарган шакли бўлиши мумкин.

 

Назрулло  — Ҳудога назир қилинган, садақа қилинган бола.

 

Наим  — бахт, омад, саодатмандлик.

 

Наймаи — ўзбекларнинг найман уруғига мансуб бола.

 

Намоз  — эҳтимол ибодат пайтида туғилган болага шундай исм қўйилган.

 

Наримон  — эҳтимол нурииймон бўлиши мумкин.

 

Нармин  — мулойимлик, юмшоқлик, ҳалим.

 

Насибулло  — Ҳудонинг насибаси.

 

Насим  — энгил шабада, тонг шамоли.

 

Насриддин  — диннинг ғолиблиги, диннинг зафари.

 

Нафиғулло  — Ҳудонинг яхшиликлар қилувчи бандаси.

 

Нақиб  — оқсоқоллик, бошлиқлик, йўлбошчилик;

 

Наҳан  — улканлик, улуғлик, ботирлик, ғолиблик, баҳодирлик.

 

Наҳриддин  —  диннинг булоғи деб изоҳлаш мумкин.

 

Некбахт  — толеи баланд

 

Неъмат  — насибали, ризқ-рўзли

 

Ниёз  — 1. Ҳудодан илтижо қилиб олинган бола

 

Низом  — тартибли, интизомли.

 

Нишон  — баданида бирон белги билан туғилган.

 

Ният  — орзу, мақсад.

 

Новқат — навқирон, навжувон.

 

Нодим  — ҳамдамлик, ҳамсуҳбатлик, дўстлик.

 

Нодир  — камёблик, ноёблик, бебаҳолик, тенгсизлик.

 

Ноиб  — ўринбосарлик, кўмакчилик, ёрдамчилик.

 

Нор  — баданида қизил хол ёки қизил белгиси билан туғилган.

 

Норин — мўғул қабиласининг норин уругига мансуб бола.

 

Носир  — кўмакчилик, ёрламчилик ёки ғолиб, музаффар.

 

Ношир  — айнан: китоб чиқарувчи.

 

Ноҳид  — ёруғ юлдуз, Зуҳро саёраси

 

Нур  — ёғду, зиёлик, равшанлик

 

Нусрат  — ғолиблик, музаффарлик.

 

Нуҳ  — аслида Нуҳо — ақл, хирад, зеҳн.

 

Нўғай — нўғай халқи номидан.

 

-о-

 

Обид  — тоат-ибодат қилувчи, тақводор.

 

Обираҳмат  — шифобахшлик, муқаддаслик, хосиятли сув.

 

Обод  — кам-кўстсиз, фаровон.

 

Овшарбой  — ўғуз уруғини форслар афшар дейдилар.

 

Огаҳ  — билағон, ақлли, зийракли.

 

Одам  — қизилранг тупроқ.

 

Одил  — ҳақгўй, адолатли, инсофли, тўғри, ҳалол.

 

Одина  — жума куни туғилган болага шундай исм қўйиш расм бўлган.

 

Озар  — олов.

 

Озод  — эркинлик, ҳурлик, ҳолилик.

 

Оязим  —  улуғ.

 

Олим  — билимли, билимдонлик, донишмандлик.

 

Оллоёр  — Ҳудога дўст, Ҳудо қўлласин деган маъноларда.

 

Олтиёр  — олдинги фарзандларга эш бўлиб туғилган бола.

 

Олтой  — улуғ, юксак, баланд.

 

Омад  — толеи баланд.

 

Омон  — омон бўлувчи, нажот топувчи.

 

Ориф  — билимдонлик, ақлли, доно ёки художўй.

 

Осим  — қўриқланган, ҳимояланган, муҳофаза қилинган, хавфсиз.

 

Осиф  — шиддатли бўрон.

 

Осмон  — бу  осмондек тиниқ ва баланд бўлсин.

 

Остон  —  остона, бўсаға.

 

Отавали  —  валий бир мўйсафиднинг дуосидан кейин туғилган бола.

 

Офиятулло  — соғлик, соғайиш; тинчлик.

 

Ошиқ  — ҳаётни севувчи.

 

Оқдавлат  — пок, тоза. оиладаги иккинчи болага шундай исм қўйиш одати бўлган.

 

Оқлимирза  — ақлли мирза йигит.

 

-п-

 

Паём -хабар, дарак;

 

Пайшанба  — халқ ўртасида пайшанба куни хосиятли деган тушунча бор.

 

Панжи  — оиладаги бешинчи болага берилган исм.

 

Паноҳиддин  — диннинг паноҳида, дин нажот берувчи.

 

Парвез  — ғолиб, музаффарлик, энгилмаслик.

 

Парда  — ўз пардаси (кўйлаги) билан туғилган бола.

 

Парпи  — аслида фарфи — нафис, мулойим, юмшоқ табиатли.

 

Партов  — аслида “партав”; нурли, нур сочувчи.

 

Паҳлавон  —  ён, биқин, қанот.   зўр, кучли, қудратли;

 

Пешавор  — ҳунармандлар сардори.

 

Пешдод  — одил, ўтмишдан даракчи, хабарчи, олдиндан.

 

Пирназар  — пирлар назар қилсин деган.

 

Поён  — қатор қиз тугилгандан кейин тугилган ўгилга берилган исм.

 

Полвон  — кучли, қудратли, баҳодир.

 

Полиёр  — покиза дўст, покизаликка мойил.

 

Порсо   — ўзини тиювчи, тақводорлик, художўйлик.

 

Пурдил  — мардлик, ботирлик, довюраклик.

 

Пўлат  — мустаҳкам маъдан.

 

-Р-

 

Раббимқул — Ҳудонинг қули, бандаси.

 

Раби  — тўртинчи болага бериладиган исм.

 

Рабиб  —  ўгай, ёт.

 

Равзиддин  — диннинг боғи, бўстони.

 

Равнақ  — жилоланган, тароватли;  гуллаб-яшнаган.

 

Равшан  — ёруғ, шуълали; тиниқ, беғубор; ғамсиз.

 

Ради  — сайланган, танлаб олинган.

 

Ражаб  — ҳижрий йилнинг  тўр- тинчи ойида туғилган бола.

 

Ражи  — умид, тилак.

 

Раззоқ  — ризқ берувчи.

 

Разин  — маҳкам, мустаҳкам, қатъий; муҳим; муътабар.

 

Размин  — уруш, жанг, ғавғо. “

 

Раис  — бошлиқ, раҳбарлик, сардорлик, этакчилик.

 

Раиф  — меҳрибонлик, шафқатлилик, раҳмдиллик.

 

Рамазон  — қамарий йил ҳисобининг тўққизинчи ойида туғилган болага шундай исм берилади.

 

Рамал  — мумтоз шеъриятдаги аруз вазнининг бир кўриниши;

 

Рамз  — белги, ишора; тимсол.

 

Рами  — ўқчи, мерганлик.

 

Рамил  —   тилсим эгаси, сирларни очувчи фолбин.

 

Расим  — йўл-йўриққа, қоидалар риоя қилувчи ёки рассом.

 

Расиф  — чидамли, маҳкамлик, мустаҳкамлик.

 

Расих  — мустаҳкамлик, маҳкамлик, пишиқлик, чидамлилик.

 

Расо  — мукаммал, камолга эришган.

 

Расул  — элчи.

 

Ратиб  —  беғуборлик, тароватли.

 

Рауф  — мулойимлик, шафқатлилик, раҳмдиллик.

 

Рафаел  — юксаклик, олийлик, улуғлик, таниқли, машҳурлик.

 

Рафи  — Рафаел исмининг араб тилидаги кўриниши.

Рафид  — ёрдамчилик, кўмакчилик.

 

Рафиқ  — дўстлик, ҳамдамлик.

 

Рафъат  — улуғлик, юксаклик, буюклик.

 

Рафқат  — дўстлик, ҳамроҳлик, ҳамсафарлик;

 

Рахшон  — порлоқлик, нурлилик.

 

Рашид  — тўғри йўлдан юрувчи.

 

Рашодат  — мард, жасур, жасоратли.

 

Рашшод  — Рашид исмининг айнан маъноси.

 

Рақоқул — озод бўлган қул.

 

Рағиб  — тилаб олинган бола.

 

Раҳиб  — мурувватлик, марҳаматлик, олижаноблик.

 

Раҳим  — меҳрибонлик, марҳаматлилик

 

Раҳмат  — меҳрибонлик, марҳаматлик.

 

Раҳмон  — ўта меҳрибонлик.

 

Ривожиддин  — дин ривожи, дин  равнақи.

 

Риёзиддин  — дин бўстони, дин боғи деб аташ мумкин.

 

Ризо  — розилик, маъқуллик; тобе.

 

Ризқиддин  — диннинг ризқ-насибаси боласи.

 

Рифъат  — улуғ, юксак.

 

Рихситилла  — тилладек қиммат, қадрли.

 

Робиддин  — диний тақвимнинг тўртинчи ойида туғилган бола.

 

Рожи  — аслида рожиҳ — ортиқ, зиёда,

 

Роиз  — тарбия қилувчи, ўргатувчи;

 

Ройиқ  — латифлик, зебо.

 

Роқиб  — посбонлик, ҳимоячилик.

 

Роқий  — олға интилувчи, ўсувч.

 

Роқим  — хат ёзувчи; саводхон, билимдон.

Роҳатали  — ҳузур-ҳаловатда яшасин.

 

Рубиддин  —  дин қуроли.

 

Рукнойиддин — устун, таянчли; дин таянчи.

 

Руслан  — арслон шер.

 

Рустам  — улкан гавдали, қудратли, довюраклик, баҳодирлик.

 

Рухсат  — Ҳудо розилиги билан дунёга келган бола.

 

Рушди  — ўсувчи, улғаювчи, камолга этувчи;

 

Руҳиддин  — диннинг руҳи.

 

Рўзатилла — рўза ойида туғилган бола.

 

Рўзбеҳ  — бахт, толеи баланд.

 

Рўзбон  — подшоҳни қўриқловчи посбон; лашкарбоши, саркарда.

Рўзим  —  ризқ.

 

-с-

 

Сабоҳиддин  — дин тонги.

 

Сабриддин  — диннинг сабр-тоқатли кишиси.

 

Саврон  — шамсия йил ҳисобининг иккинчи ойи  апрел да туғилган бола.

 

Сададдин  — диннинг тўғрилиги.

 

Садар  — тўгри, адолатли.

 

Садибой — соддалик, покизали.

 

Садид  — маҳкамлик, мустаҳкам, иродали.

 

Садомат  — зарбали, савлатли.

 

Садр  — баланд мартабали, мансабдор.

 

Саид  — бахтли, саодатли.

 

Саин — энг аъло, шуҳратли, шавкатли.

 

Санр  — оташли, оловли.

 

Сайид  — айнан: эга, хўжа; бошлиқ, раҳбар.

 

Сайим  — рўзадор.

 

Сайфи  — қилич, шамшир.

 

Салаватулло  — Ҳудонинг муруввати.

 

Салим  — соғлом.

 

Салмон  — беозорлик, мулойимлик, ювошлик.

 

Салом  — тинчлик, соғлиқ, омонлик.

 

Салор  — йўлбошчи, саркарда.

 

Салоҳ  — рост, тўғри, ҳалол; ҳақгўй.

 

Самандар —   ўтда ёнмайдиган.

 

Самар  — ҳосил, натижали, мевали.

 

Сами  — эшитувчилик, тингловчилик,

 

Самим  — самимийлик, оқкўнгиллик, софдиллик.

 

Самин  — қадрли, қиммат,  азиз.

 

Самир  — суҳбатдош.

 

Самит  — сокинлик, осойишталик, осудалик.

 

Сангин  — тошдек мустаҳкам.

 

Санжар  —   санчмоқ.  шиддатли, ўткир.

 

Саноқул — мадҳ айтувчи, мақтовчи банда.

 

Санъат  — чиройли ҳунарлар эгаси.

 

Сарвар  — йўлбошчи, бошлиқ, раҳнамолик.

 

Сарват  — бой.

 

Сардор  — этакчилик, бошлиқ.

 

Сафар  — сафар ойи (мусулмонлар тақвимининг иккинчи ойи)да туғилган.

 

Сафиулло  — Ҳудонинг танлагани, сайлагани.

 

Сафо  — тиниқлик, покизалик

 

Сахибой — қўли очиқ, жўмард.

 

Саъди  — бахт, саодат, омад.

 

Саҳмон  — ризқ-рўзли, насибали.

Саҳобиддин  — ҳамфикр диндошлар; саҳобий сўзидан.

 

Сибъатулло  — Ҳудонинг хоҳиши  билан дунёга келган бола.

 

Сиддиқ  — тўғри сўз, софдил, ростгўй.

 

Синдор  — ёшлик, навқиронлик, бўз бола.

 

Сино  — донишмандлик, ҳакимлик.

 

Сирож  — ёруғ, нурли, чироқли.

 

Сифатулло  — Ҳудо сифатларининг намоён бўлиши деб изоҳлаш мумкин.

 

Соат  — яхшилик, хосиятли вақтда туғилган.

 

Собир  — сабр, тоқат.

 

Собит  — мустаҳкамлик, маҳкамлик.

 

Содир  — асли садр сўзидан. Бошлиқ, раҳбар.

 

Содиқ  — чин дўст.

 

Соиб  — Эга, хўжайин.

 

Солиҳ  — пок, ҳалол, покиза.

 

Сотир — халоскорлик, ҳимоя қилувчи ёки халос қилинган.

 

Соқи  — соғ, соғлом, сезгир, зийрак.

 

Соҳиб  —  тўгри талаффузи.

 

Сувон  — эгов.

 

Сулаймон  —ҳимояланган, берк, муҳофазага олинган,

 

Султон  — ҳукмдор.

 

Суннат  — йўл, одат, удум, таомил ёки суннати ўзи билан туғилган бола.

 

Сурхоб  — лаъл тоши.

 

Сурхон  — тўй, базм, шодлик; қўрғон, қалъа.

 

Суръат  — чаққон, эпчил.

 

Суғро  — кенжагой бола.

 

Суҳроб — қизил ёғду; лаъл, ёқут.

 

Сўфи  — қавмни намозга чорловчи тақводор.

 

-т-

 

Табибулло  — айнан: Ҳудонинг табиби.

 

Таваккал  — тақдири Ҳудога топширилган бола.

 

Тавалло  — Ҳудодан илтижо қилиб олинган бола.

 

Тавсан  — арғумоқ, тўпичоқ.

 

Тавфиқ  — ёмон ишлар ва одатлардан ўзини сақлайдиган бола.

 

Тавҳид  — бирлик, ягонал. Ҳудога сиғиниш.

 

Тавҳир  — эҳтиром, ҳурматга сазовор.

 

Такмил  — мукаммал, бенуқсон.

 

Талъат  — чиройли, соҳибжамол маъно- сида.

 

Тансиқ  — ноёблик, нодирлик; ёки болага ташна оилада туғилган чақалоққа шундай исм қўйилган.

 

Тарзабон  — гапдонлик, сухандонлик, нотиқлик.

 

Тархон — турли мажбуриятлардан (солиқлардан) озод қилинган.

 

Тилла  — олтиндек қимматли.

 

Тожи  — бирон хол билан туғилган бола.

 

Тоиб  — тавба қилувчи, иститфор айтувчи банда.

 

Тоир  — қуш; парвоз қилувчи, юксакликка кўтарилувчи.

 

Тойиб  — покизалик, озодалик.

 

Толиб  — билим изловчи, билим ихлосманди.

 

Тоқиддин  — дин таянчи, дин мустаҳкамловчи.

 

Тоҳир  — таҳоратли, покизалик; беғуборлик.

 

Туман — минг, кўпайсин.

 

Туроб  — хок, тупроқ.

 

Туҳфат  — совға, эҳсон.

 

Тўфон  — кучли сув тошқини пайтида туғилган болага шундай исм берилган.

 

-у-

 

Убай  —   қул, қул бола.

 

Угур  — бахт, саодатмандлик, иқболи баланд.

 

Узайр  — куч, қудрат, кўмакчилик.

 

Улфат  — барчага дўст бўлсин деган ниятда.

 

Умар  — барҳаёт, яшовчи.

 

Умид  — орзу қилинган, кутилган.

 

Умир  — умри билан берган бўлсин.

 

Уммат  — халқ,  жамоа, тоифа.

 

Умрон  — ободлик, фаровонлик, маъмурлик.

 

Урфон  — аслида Ирфон; билимли, маърифатли.

 

Усмон  — синган-чиққанларни даволовчи табиб.

 

-Ф-

 

Фавзи  — ғолиб, музаффар, энгилмас.

 

Фадл  — олижаноб, олийҳиммат.

 

Фазли  — марҳамат, инобат, ҳиммат, ор- тиқлик, устунлик, этуклик.

 

Файз  — ёқимли, мулойим; жозибали, •1 кўркам.

 

Файёз  — олийҳиммат, меҳрибон.

 

Фараж  — нажот топган.

 

Фарбуд  — тақводорлик.

 

Фарвардин  — айнан: баҳор.

 

Фардис  — нурсимон, нурмонанд.

 

Фарёб  — бахт, иқболи баланд.

 

Фарзиддин  — дин фарз деб билувчи.

 

Фарид  — яккалик, ёлғиз, ягона;

 

Фармон  — буйруқ, амр. Ҳудонинг иродаси.

 

Фародис  — жаннат боғлари, жаннат фарзанди.

 

Фароҳиддин  — дин ривожи, иқболи ёки маъмурлиги.

 

Фарроҳ  — шукуҳли, шон-шавкатли, донгдор.

 

Фаррух  — бахтли, бахтиёр.

 

Фаруқ  — яхши-ёмонни фарқловчи.

 

Фархиддин  — дин ато қилган шодлик.

 

Фарҳид  — зийраклик, зукколик, фаросатли, сезгир.

 

Фасиҳ  — хушсухан, сўз устаси, нотиқ.

 

Фасл  — вақт, замон, давр.

 

Фаттоҳ  — ғолиб, музаффар.

 

Фатҳ  — диннинг ғолиблиги, устунлиги.

 

Фахри  — ғурур, ифтихор.

 

Фаҳмиддин  — динни фаҳмловчи.

 

Фикрат  — идрокли, ақлли.

 

Фирдавс  — саккизинчи жаннатнинг номи; боғ, кўкаламзор.

 

Фируз  — қимматбаҳо маъдан тош.

 

Фитрат  — ақлу фаросатли, доно.

 

Фозил  — билимдон, доно, донишманд.

 

Фоиқ  — улуғвор, юксак.

 

Форобий  — зиёли оилаларда улуғ олим Форобий номига нисбат берилган.

 

Фотиқ  — шифо оладиган.

 

Фотиҳ  — энгилмас, музаффар, ғолиб.

 

Фуад  — дил, қалбли, ақлли, фаросатли.

 

Фузаил  — одобли, яхши хислатди; инсофли, адолатли;

 

Фузул  — айнан: сергап. Истилоҳий маънода нотиқ

 

-Х-

 

Хабир  — хабар берувчи; билувчи, билимли, доно.

 

Хазин  — айнан: хазина; бой, бадавлат.

 

Хазорбой — олижаноб, аслзода.

 

Хазри  — шаҳарлик, шаҳарда туғилган.

 

Хайём  — чодир тикувчи, чодир ясовчи уста.

 

Хайри  — яхшилик қилувчи.

 

Халил  — дўст, суюкли.

 

Халиф  — ўринбосар, меросхўр.

 

Ханжар  — ханжардек ўткир бўлсин деган маънода.

 

Харрос  — ҳақгўй, адолатли.

 

Харрот  — ўймакор уста, наққош.

 

Хаспўлат  — аъло навли пўлат.

 

Хатиб  — ваъзгўй, ваъзхон.

 

Хафс  — арслон, йўлбарс.

 

Хидир  — асли Хизр ёки Хизир, яшил дегани.

 

Хирмон  — ғалла хирмонланган пайтда тугилган бола.

 

Хирожиддин  — дин ҳақи.

 

Хислат  — яхши фазилатли, хосиятли.

 

Ховар  — кунчиқиш, шарқ.

 

Хожа  — ҳурматли, эътиборли ёки хўжайин.

 

Хол  — баданида хол билан тугилган бола.

 

Холид  — абадий яшайдиган; умри узоқ.

 

Холис  — самимий, беғараз, софкўнгил.

 

Холиқ  — бунёдкор, ижодкор.

 

Хоназим  — буюк хон.

 

Хуббим  — ёқимтой, яхши.

 

Хурдак  — ҳунарманд дегани.

 

Хурдод  — Эронда истеъмолда бўлган қамарий йилнинг иккинчи ойи

 

Хуррам  — шод, шодмон, хурсанд, хуш- кайфият.

Хурсанд  — шод, бахтиёр.

 

Хуршид  — қуёш.

 

Хушбахт  — саодатманд.

 

Хўжа  — соҳиб, жаноб.

 

-ч-

 

Черикбой  — аскар, қўшин, лашкар.

 

Чеҳразод  — гўзал, зебо, аслзода.

 

Чилтон  — қирқта ажралмас руҳ.

 

Чингиз — буюк, қудратли.

 

Чинор  — умри чинордек узун бўлсин.

 

Чори  — оиладаги тўртинчи фарзанд ёки Чориёрларга нисбат берилган.

 

Чуст  — чаққон, моҳир.

 

Чўлпон — тонг юлдузи, ёруғ юлдуз.

 

Чўпон  — қўйчувон.

 

-Ш-

 

Шаввоз  — азаматлик, жасурлик, довюрак.

 

Шавкат  — шараф, шонли, куч.

 

Шавқиддин  — дин завқи, дин бахш этадиган завқ.

 

Шайх  — аслида қари, кекса, оқсоқол.

 

Шамси  — қуёш.

 

Шамшир — тиғ. Қиличдек кескир ва ўткир йигит бўлсин.

 

Шамшод  — дарахт номи.

 

Шараф  — ор, номус, обрў, ифтихор, фахр.

 

Шариф  — муқаддас, азиз.

 

Шафқатулло  — Ҳудо раҳмати билан дунёга келган бола.

 

Шаҳар  —  шаҳарга келганда туғилган болага шундай исм берилган.

 

Шаҳбоз  — шунқор, лочин.

Шаҳвор  — шоҳона, шоҳларча.

 

Шаҳир  — маълум, таниқли.

 

Шаҳоб  — нурли юлдуз.

 

Шаҳсувор  — чавандоз.

 

Шер  — шердек қудратли, жасур, қайтмас.

 

Шиддат  — тезкор, гайратли.

 

Шижоат  — ғайрат, жасур.

 

Шиор  — мақсад, орзу, ғоя.

 

Шиҳоб  — шаҳоб сўзининг ўзгаргани.

 

Шо  — аслида шоҳ, ҳукмдор.

 

Шоддил  — қувноқ, бахтиёр.

 

Шоир  — шеър ёзувчи;

 

Шоиф  — кўрувчи, танувчи, зийрак, сезгир.

 

Шоиқ  — жуда яхши, аъло;

 

Шойбек  — кучли, қудратли.

 

Шокир  — фарзанд берганига Ҳудога шукрона маъносида.

 

Шокуҳ  — савлатли, кўркамлик, ҳашаматли.

 

Шоми  — чироқ, шам.

 

Шомил —  Худо эшитган.

 

Шоҳид  — гувоҳ;

 

Шуайб  — шох, бутоқ.

 

Шужо  — мардлик, қўрқмаслик, жасур.

 

Шукур  — Худодан миннатдорлик.

 

Шуҳрат — машҳурлик; шон-шавкат.

 

Шўра  — жаноб, бошлиқ.

 

 

 

Эзид  — Ҳудо, Тангри, Худо.

Элдор  — қабила, элат бошлиғи;

 

Эмин  —  тинч, осойишта.

 

Эран  — мард, жасур; эр, ўғлон.

 

Эшон  — айнан: у киши; катта одам.

 

-ю-

Юнус  — каптар дегани.

 

Юсуф  — ўсган, кўпайган.

 

-я-

 

Яздон  — Ҳудо, Тангри.

 

Ямин — ўнг қўл, ўнг томон.

 

Ятим  — танҳо маъносида.

 

Яҳё  — мурувватли, очиққўл; хушхулқ.

 

-у-

 

Ўрда  — уй, панажой; ҳукм- дор саройи; лашкаргоҳ; кўпчилик, тўп, тўда.

 

Ўрхон — улғайиш, ўсиш.

 

Ўғлон — ботирлик, мардлик, шаҳзода.

 

-қ-

 

Қавомиддин  — устун, устивор.

 

Қавий  — куч, қувват.

 

Қавс  -шамсия йилининг қавс ойида туғилган бола.

 

Қадам  — қадами қутлуғ бўлсин деган маънода.

 

Қадим  — қадимият қадриятларини қадрласин деган ниятда.

 

Қадр  — динни қадрловчи.

 

Қайс  — муқояса қилиш, чоғиштириш.

 

Қайсар  — Бу исмнинг келиб чиқиши кезар номи билан боғлиқ.

 

Қайюм  — абадий мавжуд.

 

Қаландар  — таркидунё қилган одам.

 

Қалмоқ — ўзбекларнинг қалмоқ уруғи- га мансуб бола.

 

Қамар  — ой.

 

Қамбар  — тўрғай.

 

Қаҳрамон  — ўзбекларда қарамон уруғи ҳам бор.

 

Қиём  — этилиш, офтобнинг тиккага келган пайти.

 

Қиёс  — бу исм ёлғиз айтилмайди;

 

Қобил  — истеъдодли, қобилиятли; кучли, қудратли;

 

Қози  — ҳакам.

 

Қозоқ  — қозоқлар орнсида туғилган ёки кўриниши қозоқбашара болага шундай исм берилган.

 

Қоим  — турғун, қоим, мустаҳкам;

 

Қора — кучли, қудратли, полмои.

 

Қори  — қироат қилувчи.

 

Қосид  — хабар этказувчи.

 

Қосим  — тақсимловчи.

 

Қоҳир — забардаст, кучли;

 

Қубод  — ҳукмдор, подшоҳ.

 

Қувват  — кучли, чидамли.

 

Қувомиддин  — диннинг ҳақиқатгўй, адолатли кишиси бўлсин деган ниятда.

 

Қуддус  — пок, покиза, бегуноҳ, муқаддас, азиз.

 

Қудрат  — қувватли, кучли, қодир.

 

Қул — араб тилидаги “қул” сўзи “айт” деган маънони билдиради,

 

Қулфиддин  — диннинг маъноларини шарҳловчи олим.

 

Қурбат  — яқинлашиш, этишиш.

 

Қурбон  —  қурбон ҳайити кунида туғилган бола.

 

Қурбуға  — кучли, қудратли, жасур;

 

Қурон  — оиладаги учинчи болага бериладиган исм.

 

Қутбиддин  — диннинг асоси, таянчи.

 

-ғ-

 

Ғайбиддин  — айнан: диннинг пинҳонийлиги, яширин сири;

 

Ғайни  — кўп деган маънода.

 

Ғайрат  — меҳнатсевар деб изоҳлаш мумкин.

 

Ғалил  — орзиқиб кутилган бола.

 

Ғани  — бой, бадавлат.

 

Ғариб  — ғарибона илтижо билан тилаб олинган бола деб изоҳлаш мумкин.

 

Ғафур  — гуноҳларни кечирувчи, раҳмдил, марҳаматли, мағфиратли.

 

Ғиёс  — фарёд, овоза, куч, таянч.

 

Ғози  — ғолиб, музаффар.

 

Ғойиб  — кўринмайдиган, яширин, махфий.

 

Ғолиб  — энгилмас, музаффар, энгувчи.

 

Ғулом  — 1. Қул. 2. Фарзанд, ўғил.

 

Ғуфрон  — кечирилган, гуноҳсиз бола.

 

Ғўнон — икки-уч ёшли той.

 

Ҳабиб  — суюкли, қадрдон, дўст.

 

Ҳабил  — шамол, эл. Одам алайҳиссаломнинг ўлдирилган ўғли ҳам Ҳабил

 

Ҳадис  — ҳикоя, ривоят;

 

Ҳаёт  — тириклик, умр, барҳаётлик; соғлик, омонлик.

 

Ҳазрат  — юқори даражадаги, мартабали.

 

 

Ҳайбат  — буюклик, шукуҳли, виқорли.

 

Ҳайдар  — арслон; жасур, довюрак, қудратли.

 

Ҳайит  — ҳайит куни туғилган болага шундай исм берилган.

 

Ҳайрат  — айнан: ҳайратланиш, таажжуб.

 

Ҳаким  — билимдон, ақлли, доно, донишманд.

 

Ҳалим  — мулойим, меҳрибон.

Ҳамдам  — дўст, ўртоқ.

 

Ҳамза  — ўткир, аччиқ, куйдирувчи,

 

Ҳамид  — мақтовчи, мадҳ этувчи.

 

Ҳаммод  — улуғловчи, мадҳ этувчи ёки ҳурматга лойиқ.

 

Ҳамро  — йўлдош, эш, ҳамдам ёки қирмизиранг.

 

Ҳанжар  — аслида Ҳанжор; йўл, қоида, расмрусум, равиш.

 

Ҳарис  — ўта берилган, мафтун, маҳлиё бўлган.

 

Ҳасан  — яхши, тузук; чиройли, соҳиб- жамол.

 

Ҳафиз  — ҳимочи, қўриқловчи, ўз паноҳида асровчи.

 

Ҳашмат  — иззат-ҳурматли, шону шавкатли.

 

Ҳақ  — ҳақиқат, рост, адолат.

 

Ҳидоят  — тўғри йўлга бошловчи, тўғри йўл топувчи.

 

Ҳилолиддин  — диннинг янги, кўркам ойи.

 

Ҳиммат  — олижаноб, саховат.

 

Ҳисом  — қилич, шамшир, тиғ.

 

Ҳифзиддин  — динни асровчи, динни муҳофаза қилувчи.

 

Ҳоди  — тўғри йўл кўрсатувчи.

 

Ҳожи  — зиёратчи, сиғинувчи.

 

Ҳозиқ  — моҳир, билимдон; итоаткор, ёввош.

 

Ҳоким  — ҳукмрон, бошлиқ, йўлбошчи, раҳбар.

 

Ҳомид  — шукур қилувчи, қаноат қилувчи, сабр-тоқатли.

 

Ҳомил  — айнан: кўтариб юрувчи, элтувчи.

 

Ҳорун  — яҳудийча Аорон исмидан олинган ва араб талаффузида Ҳорун.

 

Ҳосил  — мева, самара, натижа.

 

Ҳотам— сахий, қўли очиқ, олийҳиммат.

 

Ҳошим  — майдаловчи, ушатувчи; нон синдирувчи.

 

Ҳуббим  — “хуб” — чиройли, ёқимли сўзидан.

 

Ҳувайдо  — белгили, ошкора, равшан, аниқ.

 

Ҳужжат  — ишончли қоғоз.

 

Ҳузур  — осойишталик, осудалик, роҳат, фароғат.

 

Ҳумойиддин  — дин ато қилган бахт,  дин саодати.

 

Ҳумом  — қавм ёки бирон уруғнинг бошлиғи.

 

Ҳумоюн  — қутлуғ, муборак, ноёб, тенгсиз.

 

Ҳунар  — истилоҳий маънода ёки яхши ният билан ҳунар эгаси.

 
Ҳурмат  — иззат. маъносида.

 

Ҳурулло  — Ҳудонинг эркин бандаси.

Ҳусайн  — Ҳасан исми билан бир хил маънода.

Ҳусн  — чирой, гўзаллик.

Исмлар. Энг чиройли ва машхур исмлар

Исмлар. Энг чиройли ва машҳур исмлар. Дилназ – Шодия – Шерали – Шавкат – Пўлат– Ғайрат – Турғун – Феруза – Жасур – Джасур – Суннатилло – Нулуфар – Умид – Севара – Гўзал – Адлия – Бунёд – Нигора – Адолат – Анора – Юлдуз – Ёдгор – Ядгар – Бекзод – Бахрам – Бахром – Бахтиёр – Очил – Наргиз – Шухрат – Саодат – Наима – Наиля – Алфия – Рашид – Максут –...

Угил болалар Исмлар маноси / ТОП 5000 исмлар туплами

Исмлар маноси ўгил фарзанд кўрмоқчи бўлганлар учун энг янги замонавий исмлар тўплами....

Исмлар маноси. Сараланган чиройли угил болалар исми

Исмлар маноси. Сараланган чиройли ўғил болалар исми. МУХАММАД ПАЙҒАМБАРИМИЗНИНГ ИСМЛАРИ айримлари...

Исмлар маноси. Сараланган кизлар чиройли исмлари

Исмлар маноси. Сараланган қизлар чиройли исмлари. ПАЙҒАМБАРИМИЗНИ АЁЛЛАРИНИ ИСМЛАРИ-Хадиджа...

Исмлар маъноси. Энг оммабоп исмлар туплами

Исмлар маъноси. Энг оммабоп исмлар тўплами. Имрон – тириклик, барҳаётлик, тириклик, узоқ умр кўрувчи кўп яшовчи....

Исмлар маъноси. Дунё чиройли исмлари

Исмлар маъноси. Дунё чиройли исмлари. УЗБEКИСТОН ИСМЛАРИ-Дилназ-Нодира-Наиля-Алфия-Гузал-Алия-Зайнаб-Хабиба-Малика-Саида-Наргиза-Айгул...

Изохлар 12

 1. Офлайн
  Фазлиддин
  Фазлиддин 13 июля 2023 21:45
  Эркак зор жигит дегани
 2. Офлайн
  Тимур
  Тимур 22 июня 2023 08:23
  Тимур исмининг маъноси нима
 3. Офлайн
  Dovutbek
  Dovutbek 3 июня 2023 10:36
  Mehorli sevuvchan sadoqatli dost
 4. Офлайн
  сайёрахон
  сайёрахон 18 ноября 2022 09:41
  Дадил ,каътиятлик,содакатлик,мехрибон,жиддий,сабрли,бир сузллик
 5. Офлайн
  Кечебекди маноси
  Кечебекди маноси 9 ноября 2022 17:43
  Кенчабекди маноси
 6. Офлайн
  Темурбек
  Темурбек 17 октября 2022 14:45
  Исмин спроси
 7. Офлайн
  Дилноза
  Дилноза 28 июля 2022 19:32
  Абдус Абдулхамид исим борми
 8. Офлайн
  Расулбек
  Расулбек 23 июля 2022 11:38
  Бошка ими куймокчиман
 9. Офлайн
  Дамир
  Дамир 25 февраля 2022 19:30
  Нима манони билдиради
 10. Офлайн
  Самандар
  Самандар 3 февраля 2022 17:16
  Шориёрнинг ва Шохжахоннинг

  Яна Рўзматнинг маноси қанақа бўлади Шохнинг ва Шохжохоннинг маноси
 11. Офлайн
  Ёсин
  Ёсин 4 августа 2021 09:45
  Ёсин исмининг маьноси
 12. Офлайн
  Асадбек
  Асадбек 27 сентября 2020 22:00
  9 си ойда тугилган болага куйсак буладими

Фикр қўшиш