Сени бағримга босгим келябди

Сени бағримга босгим келябди
Сени бағримга босгим келябди


Сени бағримга босгим келябди аммо
Биз фақат дўстмиз

Мен сендан ёлвориб сурайман...

Мен сендан ёлвориб сурайман. Хеч качон утмишимга айланма.!...

Кун утган сари...

Кун утган сари инсонларни кимлигини билиб яшайвераркансан хаёт сенга шундай инсонларни совга киладики совгани ичида нима борлигини билмайсан....

Ҳақиқий дўстлик

«Ҳақиқий дўстлик баъзи қурбонликларни талаб этади»....

Сизни факат биргина...

Сизни факат биргина инсон куткара олади: УЗИНГгиз!...

Сен билан доим бирга...

Сен билан доим бирга булишди истайман кувончли кунларда хам кайгули кунларда хам..!...

Мани кадрим билмаган...

Мани кадрим билмаган инсонлардан мани кадрлашни сурамиман уларга шунчаки бита гап ХАЙР....

Бир кун...

Бир кун инша Аллах биз чиккан самолёт хам "Макка" га учади...!!!...

Бир кун келиб...

Бир кун келиб, Сени багримга босган холда "Кара, жоним, барибир бирга булдик-а... бугун Аллохга рахмат айтиш эсингдан чикмадими?" дейман, Ин ша Аллох..!!...

Сен мендан узокдасан

Сен мендан узокдасан, ёнингга энди боролмайман...., Cени согиниб юрсамда, сенга энди айтмайман...!...

Рашким кеганида

Рашким кеганида сенга бор кет дейишга журатим етади. Лекин сенсиз яшашга уша журат етмиди. Сенга ишонмаганимдан рашк кимияман. Сени йукотишини хохламаганимдан рашк киламан!...

Фикр қўшиш