Ота онанга бўлган муносабатинг Бу бир қисса

Ота онанга бўлган муносабатинг Бу бир қисса
Ота онанга бўлган муносабатинг Бу бир қисса


Ота онанга бўлган муносабатинг Бу бир қисса, уни сен ёзасан. Фарзандларинг эртага сенга ўқиб беришади...

Кундузи хамманинг...

♡...Кундузи хамманинг олдида магрур турган юрак... Тунда нима учун менга бунчалар азоб берар экан Сени сураб... ♡...

Ёмгирни жуда ёктираман

Ёмгирни жуда ёктираман. Чунки унда куз ёшларни яширса булади....

Инсон учун энг кадрли нарса нима?

Инсон учун энг кадрли нарса нима? ХАЙOТ. Чунки бизнинг барча кувончларимиз, Бизнинг бутун бахтимиз, Бизнинг жамики умидларимиз факат хаёт билан богликдир...!...

Хаё инсоннинг...

Хаё инсоннинг абадий гузаллиги ва латофатидир. Хаёсиз юз жонсиз танага ухшайди....

Севган инсонингдан...

Севган инсонингдан Жонини сура беради... Лекин логин паролини асло сурама барибир бермиди....

Тошдан сурашди...

Тошдан сурашди: -Инсонга айланишни хохлайсанм? -Йук. Юрагим инсонларникидай каттик булишини хохламайман......

Хаёт йулларида...

Хаёт йулларида энг кучли курол бу акл!! Энг фоидалиси бу САБРдир!!...

Мен хеч кимни демайман ёмон...

Мен хеч кимни демайман ёмон,😊 Мани ёмон деганлар булсинлар омона.😉 Факат дейман адашиб кетманг, Жаннат колиб жаханнам тамон !☺...

Кани бир четга...

Кани бир четга чикиб туриларчи бахтли булиш мени навбатим....

Аёллар купинча...

Аёллар купинча У бошкасини севиб колсачи деб хавотирланиб адашадилар... Эркаклар копинча Мендан яхшисини кайердан хам топарди деб кунгли тук булиб адашадилар...!...

Фикр қўшиш