Тушда КУРКУВ курса

Тушда КУРКУВ курса


— тушингизда бирон нарсадан курккан болсангиз унгингизда асабий холатда боласиз бу асабийлик ишингиз билан боглик.


Агар тушингизда узингиз бировни куркитган боксангиз унгингизда кариндошларингиз ва якинларингизни бирон янгилик айтиб хайрон колдирасиз.Табир - башорат эмас, барча нарсани билгувчи ягона зот Аллоҳдир.
Тушда МАНЗАРА курса

тушда чиройли манзара тамоша килиш ажойиб саёхатни билдиради...

Тушда Захар. курса

Тушда захар мол-давлат. улдирувчи захарларни куриш улимга далолатдир....

Тушда Бокмок курса

Бир нарсага кизикиш, хис килиб караш, у нарсани кулга киритишга, онгга-чапга карамок, уртогига богланиб колишга, оила аъзоларига гамхурлик курсатишга, намоз укиётганда унг-чапга бокиш охират неъматларини менсимаслик ва дунёга муккасидан кетишга ишорадир....

Тушда ШАМOЛ курса

-агар тушда ёкимли шабада эсса яхши хабарга йуйилади кучли шамол ёмон бир хабардан далолат....

Тушда Тошдан ясалган учог курса

Учог эркак кишининг узидир....

Тушда Келин ва куёв курса

Тушда куёв ва келинни куриш кунгил хотиржамлигига хамда борига шукир......

Тушда Ёкилги ва бошка нарса учун ярокли тезак курса

Ёкилги ва бошка нарса учун ярокли тезак булса, куплаб зарарли нарсаларга дуч келишга нишонаси...

Тушда КУЗ курса

кимки тушида кузни кафтида тутиб турган болса бир канча тангаларга эга......

Тушида Хаммомчи курса

Хаммомчи. Уни куриш гам ташвишдан кутилиш, карзни адо этишга, осийнинг тавба килиши ва кофирнинг мусулмон булишига далил....

Тушда Ари. курса

Ари ёмон одамни англатади. Ариларнинг чакиши ёмон одам томонидан азият куришдир....

Фикр қўшиш