Дейман Тугилган кунингиз билан тугулган кун табрик шеър

Дейман Тугилган кунингиз билан


Сокин тунда безота килиб,
Энг сунггилар сафида булиб.
Сузларимни гулдаста билиб,
Дейман Тугилган кунингиз билан!

Кувонаман жуда жудаям,

Кувончиздан кувонар олам.
Гарчи гуллар тутолмасам хам,
Дейман Тугилган кунингиз билан!

Бу шерни мехримни парчаш дедим,
Хар бир мисрасини сизга атадим.
Табриклайман сизни азизим синглим,
Дейман Тугилган кунингиз билан!

Сизга тилаклари хали куп бисёр,
Бахтингиз гулласин гуёки бахор.
Кунглизда колмасин заррача губор,
Дейман Тугилган кунингиз билан!

Бу балки сиз учун катта совгамас,
Балки бу умуман совга хам эмас.
Биламан барибир бундан кувонас,
Дейман Тугилган кунингиз билан

Умрингизда тулиб тошсин бахт-омад

Умрингизда тулиб тошсин бахт-омад. Аллохдан тилаймиз чексиз саодат. Якинлар бахтига булинг саломат. Тугилган кунингиз булсин муборак!...

Тугулган кунинг билан синглим

Сендай дардкаш, йукдир мехрибон. Харкандай холатда саклаган сирим. Сени яхши кураман ишон. Тугулган кунинг билан синглим....

Таваллуд кунинг билан кизим

Сен менинг онамсан, сен бор жахоним. Сен мени малхамим огриса дилим. Узимнинг шириним, кичкина хоним. Таваллуд кунинг билан кизим....

Тугилган кунингиз билан дада

Сиз менинг савлатим, сиз менинг фахрим. Ишончли калконим, хаётга далда. Хаётда такрорсиз, энг олий бахтим. Тугилган кунингиз билан дада....

Кулиб юринг, кулишдан кисмасин худо

Кераксиз инсонга айланманг асло, Кераксиз булишдан асрасин худо! Бахт-у саодатдан этмасин жудо, Кулиб юринг, кулишдан кисмасин худо! Тугилган кунингиз билан, кадрдоним!...

Тугилган кунингиз булсин муборак

Атиргул гулидан сизга гулдаста, Чин юрак сузларим унга пайваста, Бир аср яшангу яна ним чорак. ТУГИЛГАН КУНИНГИЗ БУЛСИН МУБOРАК!...

Истар эдим дунёда факат

Истар эдим дунёда факат, Бахтли хаёт сизга ёр булсин. Бокиб турган шахло кузлариз Яна минг минг бахорни курсин!...

Тилагим доимо ёдида туринг

Тилагим доимо ёдида туринг, Севган ёрингизни хаёли булиб. Бир умр шодумон, зафарли юринг, Дунёнинг энг бахтли инони булинг...

Тугилган кун ингиз билан опам

Сохталик купайди, табийдан бугун. Сиз билан бутундир гар дунё биркам! Энг содик дустимсиз укангиз учун. Тугилган кун ингиз билан опам....

Дейман Тугилган кунингиз билан

Сокин тунда безота килиб, Энг сунггилар сафида булиб. Сузларимни гулдаста билиб, Дейман Тугилган кунингиз билан!......

Фикр қўшиш