Тушда СOЙ курса

Тушда СOЙ курса


-кимки тушида сой бойида турганини корса юксак мартабага эришади аммо сой бойида туриб бирдан сойга тушиб кетса унгида кандайдир бир тахлика бор тушида сойга тушиб кетса ва ундан машаккат билан сузиб чикса унгида барча ташвишлардан кутилади сузиб чиколмаса бунинг акси.Табир - башорат эмас, барча нарсани билгувчи ягона зот Аллоҳдир.
Тушда Чирок курса

Ким тушида чирокка эга булса, юкори мансабга эришади. кундузи чирок кутариб туриш......

Тушда Машала корса / Тушда Машал курса

Машала - инкилоб, янгиланиш, озгаришлар, маориф тимсолидир....

Тушда улиш курса

Агар тушда улим йетса, умрингиз узок ва соглигингиз яхши булади....

Тушда Нарвон курса

Агар усмир тушида нарвонда юкорига караб кутарилаётган булса, унгда акли тулишганидан далолат....

Тушда Узоклик курса

Тушдаги узоклик зулмга далолат килади. Масофанинг узоклиги махрумликдир....

Тушда Чизмачи, рассом курса

У тушда сузни кабул килиш ёки зикр эгасига далолат килади....

Тушда Амаки касал булса. курса

Амакингиз тушингизда касал булса ёки чарчаган булса, унгингизда ойлангизда кунгилсизлик руй беради....

Тушда Лимур курса

Агар лиму дарахтини курсангиз, ва унинг барглари куюк булса, унгда рашк......

Тушда Асирга тушиш курса

Ким тушида узини асирга олинган холда курса бунда яхшилик ёък. Унга каттик ташвишлар келади....

Тушда ГАССOЛ курса

— агар тушингизда гассол курсангиз эхтиёд булишингиз керак булади чунки гассолни тушда куриш касалликга ишорадир....

Фикр қўшиш