Тушда ПАЙГАМБАР курса

Тушда ПАЙГАМБАР курса


Пайгамбарлар авлиёлар ва донишмандларни тушда куришнинг кискача табири куйидагича агар у киши хурсанд болсалар туш сохибининг ишлари яхши тарафга булади важамиятда юкори макомга эга болади агар улар хафахол ва 


газабли куринсалар бунинг аксидир агар кимки Мухаммад (сав)ни тушида курсалар ва Расулу акрам яхши либосда мукаммал гузалликда болсалар ва кайфиятлари ало болса агар туш сохибининг ташвиши болса унгида хурсанд булади камбагал болса бой булиб хажга сафар килади хар кандай холатда Пайгамбаримизни тушда куриш яхшиликга йуйиладиТабир - башорат эмас, барча нарсани билгувчи ягона зот Аллоҳдир.
Тушда ёмгир куриш - унинг ёгиши, остида колиш кабилар таъбири хакида

Ёмгир — оби хаёт, ерни сугорадиган кон. Ходиса хаётий кучлар, хаво энергияси, сувни акс эттиради. У осмондан ёгилиши туфайли илохий кучлар билан боглик хисобланади. У яратган томонидан берилган барака саналади, мул хосил, покланиш ва ёкимли хиссиётларни ваъда килади. Тушда ёмгир куриш — у ёки бу вокеа сабаб янада бахтлирок булишни англатади....

Тушда Парвоз / Осмонда учса корса / Тушда Парвоз / Осмонда Учса курса

Парвоз - яхши туйгу, озодлик, мустакиллик аломати....

Тушда памидор курса нимани билдиради

Тушда памидор кўрса нимани билдиради. Тушда памидор.Тушда памидор кўрса – оилавий хотиржамлик, омад, янги ишқ. Бу тушни тескари маънони англатадиган таъбирлари ҳам йўқ эмас. Пишган чиройли памидор тушда – оилавий бахт, иккинчи ярмингиз билан тил топишиш деб таъбир қилинади. Тушда памидор – оилавий муносабатлар яхшиланиши, гуллаб яшнаш, кўтарилиш,...

Тушда Уюм курса

Агар тушда уймлар курилса, хизматда кутарилишга тусиклар пайдо......

Тушда Номаълум ховли. курса

Ноаник ховли охират диёридир....

Тушда Хачир курса

Бу тушда инсоннинг саъй харакатидир. Хачирларнинг энг......

Тушда гор курса

Кимдушмандан кочиб горга кирса, у душмандан омонда булади......

Тушда Хаммом курса

унгда манфаатли келишув ва ривожланишни англатади. Тасодиф кириш унгда кутилмаган кийинчилик руй беради. Хаммомдан курук чикиш муаммолардан осон кутилишга ишора. Нафасни бугса кунгилсизликни якин кариндошдан кутинг. Аёлни куриш тушкун кайфиятга тушасиз. Эркакни куриш кийинчилик булади....

Тушда Буйин огриши курса

У дустлик ришталарини яхши эмаслигига далил булиб, шикоят пайдо булишига ишора....

Тушда чукур курса нима булади

Тушда чукурликни кўриш бу сизни ҳолатингиздан далолат берилади. Бундай тушни сизни ички кечинмаларингиз деб таъбир қилинса энг тўғри ҳисобланади. Тушни тўғри таъбир қилиш учун, биринчи навбатта сиз ўнгингиздаги ҳолатингизни яхшилаб ўрганиб таъбир қилиш керак бўлади....

Изохлар 13

 1. Офлайн
  Рано
  Рано 4 апреля 2023 05:59
  Кизим тушида исо а,с ни курибди . Уйларига кирса роса покиза экан
 2. Офлайн
  Севинч
  Севинч 7 января 2023 09:42
  Асалому алейкум, мен бугун пайгамбаримиз с.а.в. кирдила.уйимга кирдила кийин карасам шунака ёрук болиб кети 1 озлари келдила.Узун кийимдалар соколари калта лекин жуда калин коларида хаса бор эди лекин жуда серёзни эдила хафа хам емасла лекин хурсанд хам.кулогимга кимдур пайгамбаримиз с.а.в.деди кимдур ула гапирмадила кийин уйгониб кетим.
 3. Офлайн
  Шахноза
  Шахноза 16 декабря 2021 06:29
  Ассалому алейкум бугун тушимда пайгамбарларни корибман бу нима Билли ради?
 4. Офлайн
  Мадина
  Мадина 2 ноября 2021 19:07
  мен тушумда пайгамбаримизни уйларини курдим ва кийимлари ва янабош кийимларини курдим сунгра уйларига кириб келаётганларида шу хона шунаканги ёруг булиб кетики бунаканги ёругни хеч качон курмаганман.

  яна мен Мен тушумда жуда катта жарликни курдим у жарлик ичида жаханнам олови ёнарэди мен шу жарликка тушиб кетаётганимда ПайгамбаримизМухаммадурассуллулохимиз уз хассаларини менга тутуб куткардилар
 5. Офлайн
  Курбоной
  Курбоной 21 сентября 2021 18:45
  Мен тушимда пайгамбаримизни курдим будут устида утирибдилар енларида хасалари бор юзларидан Нур егиларди атрофларида сахобалар менга караб номоз укишарди хаммалари ок кийимда мен сизни танимадим кимсиз деб сурадим мен пайгамбар росулуллохман дедилар жуда хурсанд эдилар илтимос бунинг табири нима билишни хохлардим
 6. Офлайн
  Марям
  Марям 13 июня 2021 07:40
  Ассалому алайкум. Тушимда Исо пайгамбарни курдим. Эшикдан кириб келиб бусагада тик турган эдилар. Бошимни кутариб карадим элкаларигача куролдим кейин бошимни ундан тепага кутаролмадим худдики юзларини куришга рухсат йукдек. Салом бердим алик олдилар ва кайтиб чикиб кетдилар.
 7. Офлайн
  Санобархон
  Санобархон 8 декабря 2020 19:29
  Бисмиллахир рохманир рохим мен тушимда пайгамбаримиз Иброхим (а.с)курипман кучага чикип унг кул томон карадим йулни иккала тарафида уйлар урнида бог мевали дарахтлар гуллаган куз камашади йул четида басавлат оппок либос кийган инсонга кузим тушди олдига борип елкасига кулимни куйдим менга караганди юзидан нур ёгилип турган,Иброхим а.с.курдим ва Иброхим А С саллоллоху алайхи вассаллам деп уйгонип кетдим та'бирини хануз билолмадим
 8. Офлайн
  Дилшод
  Дилшод 28 ноября 2020 03:40
  Ассалому алайкум мен унгимда мусо алайхисаламни уйлаб ухлаб колиб бир оз вакт ичида пайгамбарларимизни исмларини айтибман Исо алайхисалам Ёкуб алайхисалам Юсуф алайхисалам Нух алайхисалам даб санаганимда ул зотлар ёнимдан юзлари куринмай узун либосларда бош киймлари бор холатда утиптилар яна Абубакир розиоллоху анху дисам эскирок шахар томондан узун киймли бир зот келаётганини курибман.
 9. Офлайн
  Дилдор
  Дилдор 1 октября 2020 04:50
  Ассалому алайкумтуш курдим тушимда саловат айтдим буни таьбири нима
 10. Офлайн
  Парвина
  Парвина 18 июня 2020 10:04
  Асалому алейкум мен бугун сахарга Якин пайгамбаримиз (сав) ни курдим удар мендан жуда хафа эдилар мени кулимга нимадир кизил ок нарса бердилар лекин мендан жуда хафа эдилар мени хужайиним куп ичяптилар мен удар Билан куп уруш киляпман Нима килишни маслахат берасизлар
 11. Офлайн
  Хадича
  Хадича 10 мая 2020 00:05
  Ассалом Аллекум тушимда исо (а.л.с)ни ёки Иброхим(А.л.с) кордим хотрламияман лн и харфида исмли Пайгамбаримиз еди
 12. Офлайн
  Наргиза
  Наргиза 14 мая 2019 19:44
  Ассалом алекум
  Тушдаа ИСО Алайхиссаломни корса ва у киши курт берсалар нима булади илтимос табирини айтилар
 13. Офлайн
  Хонзода
  Хонзода 4 апреля 2019 00:42
  Аллохга хамду санолар булсинки тушимга пайгамбаримиз с.а.в кирдилар. Узимни хеч качон бунчалар бахтли хис килмаганман. Табирини укиб кузимга еш келди

Фикр қўшиш