Тугилган кунингиз билан дада тугулган кун табрик шеър

Тугилган кунингиз билан дада


Сиз менинг савлатим, сиз менинг фахрим.
Ишончли калконим, хаётга далда.
Хаётда такрорсиз, энг олий бахтим.
Тугилган кунингиз билан дада.

Дустим бахт икбол доим ёр булсин

Дустим бахт икбол доим ёр булсин Юрган йуллариз гулларга тулсин Oмадингиз куриб кузлар кувонсин Тугулган кунингиз муборак булсин!......

Тугулган кунинг билан синглим

Сендай дардкаш, йукдир мехрибон. Харкандай холатда саклаган сирим. Сени яхши кураман ишон. Тугулган кунинг билан синглим....

Кулиб юринг, кулишдан кисмасин Худо

Кераксиз инсонга айланманг асло, Кераксиз булишдан асрасин Худо! Бахт-у саодатдан етмасин жудо, Кулиб юринг, кулишдан кисмасин Худо! Тугилган кунингиз билан, кадрдоним!...

Бугун дилда ажиб хаяжон

Бугун дилда ажиб хаяжон, Бу кун куёш узгача порлар. Бугун сизни ширин орзулар, Яна бир бор багрига чорлар......

Туғилган кун учун смс шеърлар тўплами

Доим кулиб юринг табассум билан. Яшанг доим бахтга ошёна. Мехрдан пойизга тўшайман гилам. Туғулган кунингиз билан она......

Тугилган кунингиз булсин муборак

Атиргул гулидан сизга гулдаста, Чин юрак сузларим унга пайваста, Бир аср яшангу яна ним чорак. ТУГИЛГАН КУНИНГИЗ БУЛСИН МУБOРАК!...

Тугулган кунингиз билан она

Доим кулиб юринг табассум билан. Яшанг доим бахтга ошёна. Мехрдан пойизга тушайман гилам. Тугулган кунингиз билан она....

Энг ширин орзуларни тилайман сизга

Муборак айёмнинг тиник тонгидай, Мусаффо рангларга тулганда борлик. хушбуй табиатнинг йетти рангидай, Oсмон гардишида колганда ёрлик. Энг порлок туйгуларни тилайман сизга, Энг ширин орзуларни тилайман сизга. Тугилган кунингиз булсин муборак!...

Тилагим доимо ёдида туринг

Тилагим доимо ёдида туринг, Севган ёрингизни хаёли булиб. Бир умр шодумон, зафарли юринг, Дунёнинг энг бахтли инони булинг...

Тугулган кунингиз билан ака. (ука)

Сиздан куркам йигит йук бу кун. Доим магрур, гурури бутун. Кушилиб барча эзгу тилакка. Тугулган кунингиз билан ака. (ука)...

Изохлар 3

 1. Офлайн
  Sardor dadajon
  Sardor dadajon 14 сентября 2023 20:17
  Dadajon men sizni juda juda yaxshi kõraman 😊😘
 2. Офлайн
  alcapono
  alcapono 9 января 2023 11:19
  chiroylik sher ota ona haqida
 3. Офлайн
  .
  . 9 декабря 2021 19:23
  Chiroyli sher ota haqida

Фикр қўшиш