Никох туйингиз билан ака туй табрик шер

Никох туйингиз билан ака

Сиздан куркам йигит йук бу кун.
Доим магрур, гурури бутун.
Кушилиб барча эзгу тилакка.
Никох туйингиз билан ака.

Фикр қўшиш