Никох туйингиз билан ака туй табрик шер

Сиздан куркам йигит йук бу кун.
Доим магрур, гурури бутун.
Кушилиб барча эзгу тилакка.
Никох туйингиз билан ака.

Фикр қўшиш