Бахтли булинг бу кун ёрингиз бирла туй табрик шер

Бахтли булинг бу кун ёрингиз бирла

Нурларга кумилган бу маскан бу кун, 
Сизларга бахт тилар пок ният ила. 
Oппок либосдаги кунгли ок келин, 
Бахтли булинг бу кун ёрингиз бирла.

Фикр қўшиш