Бахтли булинг бу кун ёрингиз бирла туй табрик шеър

Бахтли булинг бу кун ёрингиз бирла


Нурларга кумилган бу маскан бу кун, 
Сизларга бахт тилар пок ният ила. 
Oппок либосдаги кунгли ок келин, 
Бахтли булинг бу кун ёрингиз бирла.

Бахтли булинг бу кун ёрингиз бирла

Нурларга кумилган бу маскан бу кун,  Сизларга бахт тилар пок ният ила.  Oппок либосдаги кунгли ок келин,  Бахтли булинг бу кун ёрингиз бирла....

Никох туйингиз билан ака

Сиздан куркам йигит йук бу кун. Доим магрур, гурури бутун. Кушилиб барча эзгу тилакка. Никох туйингиз билан ака....

Омадли болинг...

Омадли болинг тилайман шуни Адашманг хеч качон истайман шуни Орзуйингиз ушалсин езозланг уни Максадга еришсангиз БАХТ дерлар буни....

Хеч качон дустлардан кетмасин ишонч

Янги кун келтирсин бахт, омад, кувонч, Хеч качон дустлардан кетмасин ишонч, Самимий булсин сухбатда сузлар, Ёшланса кувончдан ёшлансин кузлар. Яхши суз мактовлар янграсин доим, Oмад якин дустингиз булсин, илохим....

Изохлар 1

  1. Офлайн
    Sabrinaxon
    Sabrinaxon 30 июня 2022 23:06
    Sabrinaxon

Фикр қўшиш