Тушда Гушт булакларини сотувчи курса

Тушда Гушт булакларини сотувчи курса


У ёмонлок, уруш, жамоанинг булиниб кетиши, халол харом аралашиб кетиши, сарф- харажат, рибо, эхтиёжларнинг бажарилишига далолат.Табир - башорат эмас, барча нарсани билгувчи ягона зот Аллоҳдир.
Тушда Тухум курса

Агар товук тухум тугса, фарзандга далолат. Ковурилган тухум ризкдир....

Тушда ЭЧКИ курса

-кимки тушида эчки терисини ёпинган булса бирон мартабали киши амалдан......

Тушда Гугурт курса

У тушда ёлгончи одамдир, чунки у кумушга аралашса, унинг рангини узгартиради......

Тушда БУГИШ курса

тушида биров томонидан богилётганини курса унга унгида бошкалар сирини......

Тушда Дубулга курса

Тушда Дубулга курса душмандан омон булиш, мол, аёлга далолатдир....

Тушда Шахар курса

Тушда шахар катта булса катта максад, ва интилиш рамзидир. Тушда катта шахарга келсангиз унгда режалар амалгам ошади....

Тушда Чучка, тунгиз курса

У тушда, кучли хийлагар, айтганига вафо килмайдиган малъун душмандир. Ким......

Тушда Кемага чикиш курса

Айтадиларки, ким тушида кемага чикканини курса, унга тусатдан зарар-зиён етади....

Тушда Йиринг. курса

Тушда Йиринг. курса У тушда фойда келтирадиган мол, уни тушда курган одам......

Тушда ари куриш - хашарот чакиши, унинг уяси ва бошкалар таъбири

Ари — шафкатсиз душманларни акс эттиради. Агар тушда кишини ари чакиб олса — бу ракобатчиларнинг хасад ва нафратини англатади. Уларни улдириш — душманлар устидан галаба козонишга. Баъзан бундай туш узок давом этган дустликнинг бузилиши ёки моддий йукотишлар дея талкин килинади....

Фикр қўшиш