Кийинчилик - бу утмиш...

Кийинчилик - бу утмиш...
Кийинчилик - бу утмиш...


Кийинчилик - бу утмиш учун жазо эмас, Аксинча келажак учун синовдир.!

Кимдир сендан узоклашса...

Кимдир сендан узоклашса, кайтаришга урунма, жим туриб охирги манзилини кузатгин. Билгинки сенинг кадринга етмадими, бир кун у кадирсиз инсонга айланади. Кайтар дунё бу азизим кайтар дунё!...

Кувонч берган, бахт берган

Кувонч берган, бахт берган Гамларга токат берган Аллохимга шукур......

Уйланмай айтилган сузлар

Уйланмай айтилган сузлар, Инсонни тирик уликка айлантиради.......

Сен билан утган...

Сен билан утган бир дакикамни кайтариш учун...! Бутун умримдан воз кечаман....

Эркаг кишини...

Эркаг кишини кулгиси ялгон булиши мумки амо хич качон кузёшлари мас😢😢😢...

Мен узгардим...

Мен узгардим! Актуσрга ауландим. Ичимда уигласам хам энди хаммага кулиб карауман. Ахир, кимга кизиги бσр ичимдаги дардларимни?...

ЙИКИЛГАНДА БÒЛМАСА ТИРАК, ВАФОСИЗ ДÒСТ НИМАГА КЕРАК

ЙИКИЛГАНДА БÒЛМАСА ТИРАК,  ВАФОСИЗ ДÒСТ НИМАГА КЕРАК...

Кани энди...

Кани энди "ХИЙOНАТ" деган туйгуга ут тушсаю, Бир бирини тутган куллар бир умр узилмаса....!...

Севган инсонингизнинг...

Севган инсонингизнинг айтаётган сузлари эмас, сиз учун килётган ишлари мухим....

Эзилдим Лекин сездирмадим...

Эзилдим___Лекин сездирмадим. Кийналдим___Аммо чекинмадим. Баъзида сенсиз болдим аммо хиёнат килмадим...))...

Изохлар 1

  1. Офлайн
    КУСТО ХАЙРАТДА
    КУСТО ХАЙРАТДА 18 августа 2022 21:04
    Инсон кийналса нима килиш кере борган сари боткока ботаверса

Фикр қўшиш