Аллохим Онамни икки бора бахтиёр эт...

Аллохим Онамни икки бора бахтиёр эт...
Аллохим Онамни икки бора бахтиёр эт...


Аллохим Онамни икки бора бахтиёр эт
-Дунё яхшиликлари билан
-Фирдавс "Жанннати" билан!

Балки мени танирсиз...

Балки мени танирсиз Аммо - ички оламимни эмас...

Уни кузларига караб

Уни кузларига караб туймаган кузларим, уни кетишиниям жим кузатиб колди. Факат юрагим тинимсиз бир гапни такрорлади "Согиндим уни Жудаям Согиндим"...!...

Сен хунук...

Сен хунук эканлигингдан уялма, Чиройли хуснларидан фойдаланиб хунук ишлар килиб юрганлар уялишсин..!...

Узгардим. Нега биласми...

Узгардим. Нега биласми? Инсонларга ишондим... Ишончими синдиришди.. Севдим севгими сезишмади. Кадирладим кадримга етишмади. Узмга суз бердим - Мен узгараман...

Сен мендан сурамай уни севиб куйдинг...

Сен мендан сурамай уни севиб куйдинг, мана хозир у сени олисларга ташлаб кетган хуш юрак энди сен менга айтчи? уни севиб сен нималарга эришдинг энди уни кандай унутмокчисан?...

Ажойиб уйин чикибди...

Ажойиб уйин чикибди курилар кайфйатни кутаради... Телефон ракамингизни охирги 2та ва ракам остидаги сузларни ёзинг курамиз кандай вазият булади......

Ишонч сунган такдирдаям

Ишонч сунган такдирдаям. Калбдаги умид учкуни сунмас экан!!!...

Сен караган...

Сен караган томонга хамма карайди. Лекин сен у ерда кураётган нарсани хамма хам кура олмайди....

Нишонга тегмаган ук кабидир.

Аллохга суяниб турганимда одамларнинг гаплари, нишонга тегмаган ук кабидир....

Бахт саодатни узингда...

Бахт саодатни узингда хис килиб яша! Бахт саодат мол дунё билан эмас, балки Аллох такдирга ёзган кисматга рози булишдадир....

Фикр қўшиш