Ёшлигда интернет йук пайтлари

Ёшлигда интернет йук пайтлари
Ёшлигда интернет йук пайтлари


Ёшлигда интернет йук пайтлари.😄😄

Уйлаб колдим севганимиз...

Уйлаб колдим севганимиз бошка инсон билан такдирини бойласа нега биз гам чекишимиз керак ахир у кадрламаган севгини бир кун бошка инсон кадрига етади албат...!...

Бобожон нимага сиз...

Бобожон нимага сиз бувимдан куркасизми? -Нимага болам куркарканман. -Нимага унда бувим жахл килсалар, койисалар,сиз яхши гапирасиз. Дадам ойим жахл килсалар сукиб берадику! -Болам бувинг хам ойинг хам бизлардан кучсиз,лекин вакт келса бизга тог булиб суянч булади. Эркак киши "Ожиз" булсагина узидан ожизга зулм килади!...

Бир нарса бор...

Бир нарса бор бепул тарката оласан, лекин кимматлиги буйича олтиндан киммат туради... Унинг номи Мехр !!!...

Биласизми..?

Биласизми..? Баъзилар нега севгига ишонишмайди...!Чунки улар яна бир бор алданиб колишдан куркишади...! 💔💔💔...

Насиби-рузи айлагин...

Аллох шу ерларда дадамга онамни кулларидан тутиб юришни насиби-рузи айлагин.....!!!...

Ёмонлик килиш...

Ёмонлик килиш хамманинг хам кулидан келади. Лекин яхшилик килишни хамма хам эплолмас экан!!! Баъзилар ёмонлик килмаганларини яхшилик деб хисоблайди....

Шундай бир гул...

Шундай бир гул узингки унга мехр чашмагиздан беринг Хеч качон у хурланмасин Узгадан мехр изламасин Бир гул булсин сулимасин Багригизда яшнасин сира асло йигламасин....!...

Биз осмондаги ойни хавас киламизу

Биз осмондаги ойни хавас киламизу Бизни кутариб турган ерни унутамиз Бугунни яшаймизу, эрани унутамиз Бизга Аллох унитиш учун бермаган хаётни....

Дунёда хиёнати йук...

Дунёда хиёнати йук ягона севги_ Oна мухаббатидир! ♥...

Сен караган...

Сен караган томонга хамма карайди. Лекин сен у ерда кураётган нарсани хамма хам кура олмайди....

Фикр қўшиш