Райхон - Ёдимдасан

Райхон - Ёдимдасан
Райхон - Ёдимдасан

Райхон - Ёдимдасан Текст песни


Яна кун утади, тун утади,
Хаёлимда факат узинг.
Унут, жоним мени, деган сузинг
Хаёлларимдан хеч кетмайди.

Ёдимдасан, кузлари корам,
Каердасан, бергин ишора.
Сенсизликка топмадим чора,
Лек мен сенга бегона.

Афсус, севги сунди, армон булди,
Сабабчи факат сен узинг.
Юрак чидолмайди, кунолмайди,
Согинчим мени тинч куймайди.

Ёдимдасан, кузлари корам,
Каердасан, бергин ишора.
Сенсизликка топмадим чора,
Лек мен сенга бегона.

(Туйгу нахотки калбимга олиб кирса кайгу?
Ахир кутганим факатгина интилиш эзгу.
Сабаби бир инсон, калбимга жойланган,
Хаётим мазмунига хам айланиб улгурган.

Нахотки, севиб колиш шунчалар хам айбмиди?
Мухаббат деганлари факатгина дардмиди?
Энди хеч качон була олмаймиз бирга,
Ёълларимиз айро бир умрга.)

Ёдимдасан, кузлари корам,
Каердасан, бергин ишора.
Сенсизликка топмадим чора,
Лек мен сенга бегона.

Хожиакбар Хайдаров - Юр мухаббат

Ой юзидан нур ёғди сим-сим, Юр муҳаббат, кетдик бу ердан. Ширин тушлар кўрсин севгилим, Юр муҳаббат, кетдик бу ердан....

Тамила - Лайли

Лол йор менинг ко’зларим Сизни хар ко’рганда, Мухаббатингизга Мен изхор бо’лай....

Охунжон Мадалийев - Болам

Достлари келса-ю, келмаса болам, Достлари кулса-ю, кулмаса болам, (х2) Бир пайтлари сочларин тозгитган шамол, Ховлида юрса-ю, юрмаса болам. (х2)...

Ренат Собиров - Фарзандлар

Куз ёшлардан пайдо булди денгизлар, Юракларни кайгу ва гамлар эзар. Сен у сохилда, мен эса бунда, Хаёт остин-устун булди бир зумда....

Тохир Махкамов - Киёмат кун

Бошим ёстиқда-ю, жоним кетарда, Таним – бориб лаҳад ичра ётарда. (х2) Сирот отлиқ гузаргоҳдин ўтарда, Қиёмат кун мени шарманда қилма. (х2)...

Farruh Komilov - Taram-taram

Dum-dumaloq shahlo ko’zi, Shahloni ko’zi, Shaxnoza nozi, Shirin ovozi, Durdona so’zi, Maftuna yuzi, Dildora o’zi....

Радиус 21 - Севар единг

[Радиус 21] Йоколган болса хамки мухаббат, Тарк етмаган илик муносабат. [Сетора] Хар замонда достона учрашиб,...

Абдурашид Йолдошев - кизил гул

Сен ким учун очилдинг, ей кизил гул, Атринг бунча сочилди, ей кизил гул? (х2) Сени кориб, армондаги севгимнинг Заржирлари йечилди, ей кизил гул. (х2)...

Одилбек Абдуллаев - Ёнаман

Қўлларинг узилди маннан, Умидим узилди сандан. Гечаман манам гечганнан, Бу кўнгил ёнди аламдан. (х2)...

Сароб гурухи ва Оташ Хижрон - Бизни айирмасинлар

Янгаларингга айт, бизни айирмасинлар, Айтгин уларга, қанотим қайирмасинлар. Сенсиз яшай олмайман, тушингин ахир, Янгаларингга айт, бизни айирмасинлар....

Фикр қўшиш