Шахриёр - Гунохимни айтинг

Шахриёр - Гунохимни айтинг
Шахриёр - Гунохимни айтинг

Шахриёр - Гунохимни айтинг Текст песни


Гунохимни айтинг – майли сунгги суз
Кунгилга отилган битта ук булсин.
Бир бора тик бокинг, укинч тула куз
Суниб бораётган сунгги чуг булсин.

Дакикалар утиб, икки томонга
Кутариб кетамиз зилдек армонни.

Севгини ишондик рашкка, ёлгонга,
Мухаббат кечирмас биздек нодонни. (х2)

Мухаббат кечирмас биздек нодонни…

Ёлгизоёк ёълда рубару келиш
Балки бизларга хеч насиб этмагай.
Энди ёък дийдордан кундайин кулиш,
Биз каби хеч кимса уксиб утмагай.

Гунохимни айтинг – майли сунгги суз
Кунгилга отилган битта ук булсин.
Бир бора тик бокинг, укинч тула куз
Суниб бораётган сунгги чуг булсин.

Йигламанг, куз ёши булолмасман хам,
Мен куздан кувончим синдириб олдим.
Сизни билмадим-у, ох, энди эркам,
Дунёдан кетгунча бир узим колдим.

Дакикалар утиб, икки томонга
Кутариб кетамиз зилдек армонни.
Севгини ишондик рашкка, ёлгонга,
Мухаббат кечирмас биздек нодонни.

Мухаббат кечирмас биздек нодонни…

Асилбек Негматов - Бунчалар

Бир со’з айтмайди йорилиб, карамайди менга кайрилиб, Йонма, куйма, Йонма-йонма, куйма-куйма, Йонма, куйма,...

Озодбек Назарбеков - Бевафо кайтмагин

Кетар екансан, шод кунларимда Кетсанг бо’лмасмиди? Ко’нглинг йо’к екан, айтиб ко’нглимдан О’тсанг бо’лмасмиди?...

Умар Махкамбоев - Кани-кани

Ташлаб кетиб қийнади, Куйдирдию куймади, Суйдим ман, у суймади, Қани-қани севгим мани? (х2)...

Фаррух Раимов - Кетмокдаман

Келганимда дедиларки, бу йигит кони зарар, Кетмагимда, охир айт, борми зарар, Борми зарар, кетмоқдаман....

Шохрух Мирзо Ганиев - Тилло узук

Ёр-ёр қўшиқ эшитилди йироқдан, Мен севган қиз яшайдиган қишлоқдан. (х2) Таклифнома юборибди “келинг” деб, Кўзимда ёш, қўлимда тор қийноқда. (х2)...

Сахар - Оша сизми

Оша сизми, деразамдан гох Гул иргитиб, йоколган бесас? Йомгир болиб, чертиб ойнамни, Хонам узра боккан серхавас....

Лейла - Йор-йор

Неча йиллар кутилган кун бошланди, йор-йор, Шу кун икки йош учун той бошланди, йор-йор, Шу кун икки йош учун ой бошланди, йор-йор. Йор-йор-йор, той бошланди, йор-йор,...

Севара Назаркхан - Орзуим

Ушалган пок орзуим менинг, калбингизга жим кетаман мен. Сиз енг йоруг’ ко’згуйим менинг, Севгим сизда акс етаман мен....

Манзура - Юрагим куникмайди

Сенсиз бу хаёлларим дайди-дайди, Қани кўзим юмиб очсам, унутсайдим. Қани бир сонияга майли-майли, Сенга тўйиб олиш насиб этсайди. (х2)...

Ойбек ва Нигора феат. Божалар гурухи - Балки учраша

[Нигора] калбимнинг йолгиз егаси Бололмадинг, азобга солдим. Керак емас, мехрибоним,...

Фикр қўшиш