Сардор Мамадалиев - Бегоналармиз

Сардор Мамадалиев - Бегоналармиз
Сардор Мамадалиев - Бегоналармиз

Сардор Мамадалиев - Бегоналармиз Текст песни

Мухаббат дардида кунгиллар бедор,
Ёълимиз тусгувчи сабаблар бисёр.
Булсак-да жон бериш учун хам тайёр,
Иккимиз энг якин бегоналармиз.

Хеч кимга келмасдан малолларимиз,
Канча куп булмасин саволларимиз,
Бир-бирига интик девоналармиз,
Иккимиз энг якин бегоналармиз.

Бегоналармиз,
Бир-биримизга бегона, бегоналармиз,
Мухаббати сарсон булган афсоналармиз,
Мухаббат дардида бизлар девоналармиз.

Девоналармиз,
Мухаббат дардида бизлар девоналармиз,
Мухаббати сарсон булган афсоналармиз,
Бир-биримизга бегона, бегоналармиз.

Куз кузга тушганда ёнар юраклар,
Аммо севгисидан тонар юраклар.
Унсиз хам айтилмас бизнинг тилаклар,
Иккимиз энг якин бегоналармиз.

Хеч кимга келмасдан малолларимиз,
Канча куп булмасин саволларимиз,
Бир-бирига интик девоналармиз,
Иккимиз энг якин бегоналармиз.

Бегоналармиз,
Бир-биримизга бегона, бегоналармиз,
Мухаббати сарсон булган афсоналармиз,
Мухаббат дардида бизлар девоналармиз.

Девоналармиз,
Мухаббат дардида бизлар девоналармиз,
Мухаббати сарсон булган афсоналармиз,
Бир-биримизга бегона, бегоналармиз.Фикр қўшиш