Зорлик

Зорлик


Фарзандга мухтож булиб юриб тилаб олинган угил

Васих

Огир, вазмин, босик...

Ака, Акабой

Мархум акаси ёки отасининг исмини олган бола ёки сог улгайиб укаларига ака, ога булиб юрсин маносида...

Абулало

ута яхшининг, тенгсизнинг отаси...

Абдулхайр

Эзгулик ва саховат сохибининг, яхшиликлар килувчининг кули...

Зиёли

Билимли, аклли, укимишли, зиёли...

Додхо

Адолашпарварл хакконият ва тугрилик сохиби. Додхо - утмишда Бухоро хонлигида юкори мансаблардан бири булган ва у хон олдига кирувчиларни кабул киливчи шасх хисобланган...

Беклар

Айнан: хокимлар, амалдорлар ёки беклар авлодига мансуб бола...

Боборахим

Кар. Бобо ва Рахим...

Бузйигит

Улгайган, балогатга етган йигит...

Жахар

Бошкарувчи, етакчи...

Фикр қўшиш