Зохиддин

Зохиддин


Дининг хакикий, содик мухлиси; авлиё, такводор

Бошман

Таркибида “бош“ сузи мавжуд кушма исмларнинг эк....

Аликабир

Али улуг ва мукаддасдир...

Абдуваккос

Итоаткорнинг кули...

Давлатёр

Бойлик, кут ёр булсин...

Биржон

Биттагина, биргина бола, яъни суг булсин, улмасин ёки бир (ар.) яхшилик, саховат...

Бурон

Бурон пайтида тугилган угил ёки буронбой уругига мансуб бола. Шакллари: Буронбой, Буронкул, Буроной...

Аслон

Каранг: Арслон...

Богиш

Богланган, чодир ёки утовнинг остонасида турувчи, яъни яшовчи бола...

Бойсуфи

Бадавлат хамда диндор, художуй бола...

Зайд

Тухфа, инъом ёки купайиш, кушилиш. Кар. Зайдулла...

Фикр қўшиш