Зубайдулла

Зубайдулла


Аллохнинг энг яхши курган, танланган бандаси. Аллохнинг мархамати, муруввати, тухфаси. Бу ном урта асрда мусулмонлар томонидан Мухаммад (сав)га берилган лакаб-сифатидир

Бекмирза

Мирзалар, мансабдорлар бошлиги, сардори ёки “берк“ - махкам, мустахкам хамда саодатманд бола...

Валирасул

Аллохнинг элчиси. Мухаммад (сав)нинг садокатли дусти. Кар. Расул...

Амрулла

Кар. Амирулла...

Зулфинор

Жингалак сочли ва кизил хол (нор) билан тугилган бола...

Бургут

Бургутдек кучли, олгир ва чаккон булсин ёки бургут кабиласига мансуб бола...

Дилназар

Кунглимиз хохишига илтифот (назар) килиб берилган угил...

Билга

Аклли, доно, зукко, билимдон...

Ахад

Кар. Ахадулла...

Жумахужа

Жума куни тугилган хужалар (оксуяклар) авлодига мансуб бола...

Жонхайдар

Жондек азиз, суюкли угилни Хайдар (кар.), яъни Али кулласин, панохига олсин ёки арслон (Хайдар) дек довюрак хамда суюкли бола...

Фикр қўшиш