Аъзамиддин

Диннинг улуг, содик ихлосманди; зохид, такводор ёки диннинг мутабар вакили, кишиси...

Афанди

Яратувчи, бунйод этувчи ёки укитувчи, муаллим...

Боламурод

Мурод-максадли бола ёки муродимиз хосил булган бола...

Замонмурод

Даври, замонасининг мурод-максадли фарзанди...

Булиш

Булишгин, кумаклашгин, ёрдам килгин (Аллохга мурожаатни англатади),яъни боланинг суг яшаб кетишига кумак бергин маъносида...

Жайнок

Яйраган, яшнаган, кувнок умр кечирсин...

Бешбола

Оиладаги бешинчи фарзанд ёки зийода булувчи, купаювчи...

Абдубоки

Доимий ва абадий мавжудоднинг, яъни Аллохнинг кули...

Афсун

Сехирли, мужиза...

Дуймат

Кар. Дуйшанмухаммад...

Фикр қўшиш