Зулфибек

Зулфибек


Беклар наслидан булган жингалак сочли бола. Асли: Зулфиддин, Зулфикор (кар.)

Бекали

Кар. Бек ва Али...

Зорман

Зорманд (мухтож) булиб эришилган фарзанд ёки Зормухаммад (кар.) исмининг эк.шакли...

Боймаком

Олий мартабали, мансабли; иззат-обрули...

Девман

Кучли, кудратли, баходир...

Алохиддин

Айнан: Диннинг узига хослиги ёки динга берилган, дин билан яшовчи...

Воис

Кар. Воиз...

Байри

Мулойим, содда, жайдари; соддадил; оккунгил...

Бобоколон

Катта бувасининг урнини босувчи, унинг номи билан аталган бола...

Абунасим

Насимнинг отаси (кар. Насим)...

Абдуали

Олий мартабали, буюкнинг, яъни Аллохнинг кули...

Фикр қўшиш