Авлиё

Азиз, табаррук, мукаддас ёки этикодли диндор, художуй...

Барри

Сахро, даштда тугилган бола, сахро фарзанди...

Абдусуннат

Аллохнинг йул-йурикларини адо этувчи, кул ёки Аллохнинг суннат килинганга ухшаб тугилган бандаси. Сол: Суннат, Суннатулла...

Афлотун

Аклли, донишманд ёки кучли, гайратли. Кадимий юнон мутафаккири Платон номининг арабча шакли...

Жонмирза

Кар. Мирза, Мирзажон...

Ашурниёз

Мукаддас кунда берилган тухфа, совга ёки орзу ва илтижоларимиз кабул килиниб мукаддас кунда тугилган бола...

Бардишукур

Худонинг инсонга берган неъмати...

Зарифулла

Аллохнинг чиройли ёки акл-заковатли бандаси...

Ализод

Алининг авлодига мансуб бола ёки олий насаблилар авлодига мансуб бола...

Зорбой

Зор булиб, кумсаб юриб, эришилган бола. Эхт.: Зарбой (кар.)...

Фикр қўшиш