Забаржад

Забаржад


Асл, кимматбахо тош забаржаддек бебахо, кадрли киз

Бибинозик

Баланд мартабали, мулойим, нафис, нафосатли киз...

Давронгул

Гулдек сулув кизнинг умри шодликларга тула булсин...

Буронгул

Бурон пайтида тугилга, гулдек куркам киз...

Гулхон

Гулдек чиройли, баланд мартабали, эъзозли киз...

Зухробуви

Қар. Зуҳро ва Буви...

Бустонгузал

Бустондек куркам, гузал киз...

Дилхаё

Хаёли, иболи...

Жоникиз

Кар. Жонкиз...

Бувраста

Кар. Буви ва Расида...

Аклой

Акл-идрокли ва ойдек сулув киз...

Фикр қўшиш