Замира

Замира


Олийжаноб, виждонли, покдомон, иболи, ифффатли, покиза киз.

Гавхарнисо

Аёлларнинг энг кимматлиси, бебахоси...

Барги

Кар. Баргинисо...

Забиха

Аллох йулига курбонлик килувчи киз ёки Аллох йулига бахшида килинган киз...

Гулоро

Гуллар билан безанган, гулларга бурканган...

Бибиш

“Биби“ сузи билан бошланган кушма исмларнинг (Бибисора, Бибинисо) эк....

Гулжамила

Гулдек зебо, сохибжамол киз. Кар. Гул ва Жамила...

Бикажон

Беклар наслида тугилган киз, хонлар наслидан...

Замонбиби

Замонасининг мухтарама кизи...

Акида

Катъий ишонч, ихлос; кизни яшаб кетади деб катъий умид килиб куйилади...

Вазмина

Огир-босик, вазмин, феъли...

Фикр қўшиш