Зармина

Зармина


Зарли, олтинли, зарланган, чиройли, гўзал ифор

Бибиайна

Гузал, куркам киз...

Гулрух

Гулюзли, чехраси гулдек гузал, нафис, жозибали, латофатли киз...

Донаш

Ёмон, ифлос киз. Гудакка куз тегмасин деб берилувчи исм...

Ашура

Мухаррам ойининг унинчи куни (ашур, ашура) - мукаддас кунда тугилган киз. Баъзан Ашир, Ашира - “бахтиёр“ деб хам изохланади...

Жононпари

Суюкли ва парилардек куркам киз...

Дилхаё

Хаёли, иболи...

Зарли

Қадрли, қимматли; зар (тилло) билан безанган қиз...

Дилфидо

Фидокор, жонини фидо килувчи...

Гулчаман

Гулзорга ухшаш киз, зебо ва батиёр киз ёки умри гулзордек гузал ва обод булсин...

Гулзайнаб

Гулдек гузал ва соглом, мукаммал киз. Кар. Гул ва Зайнаб...

Фикр қўшиш