Зилзила

Зилзила


Қаттиқ совуқ (аёз, қҳратон қиш)да туғилган қиз ёки зилзила пайтида туғилган қиз

Динора

Тилло тангадек кимматли, кадрли, яъни азиз, муътабар киз. Шакллари: Динорой, Динорхон...

Диловар

Жасур, куркмас, довюрак, шижоатли; пахлавом, кахрамон...

Гурлан

Гурлан шахарида тугилган киз ёки гурлан уругига мансуб киз...

Бувсолия

Кар. Буви ва Солия...

Гулкабира

Гулдек гузал ва олий мартабали киз...

Зубайра

Оқила, доно қиз...

Гулнур

Нурли, ёркин, нур сочувчи гул ёки гулдек гузал, нафис, сулув кизнинг умри бахтли, нурга тула булсин...

Бонугул

Шох султонлар, аслзодалар наслига мансуб киз, бека, хоним, бегойим, обру-эътиборли насабли киз. Купчилик исмларга кушимча тарикасида хам куйиб ишлатилади. Масалан: Мадинабону, Хадичабону...

Закира

Аллоwинг куп эслайдигон,куп зикр килувчи...

Зира

Зирадек хушбўй, ёқимтой қиз. Сол: Гулзира. Шакллари: Зираой, Зирахон, Гулзира...

Фикр қўшиш