Зоркумуш

Зоркумуш


Фарзандга зор бўлиб эришилган ва кумушдек қимматли, кўркам қиз. Эҳт.: Заркумуш (қар.)

Булди

Таркибида “булди“ сузи мавжуд исмларнинг кискарган шакли ёки ота-оналарнинг “киз етарли булди“ деган фикрини ифодалайди. Шакллари: Булдибой, Булдижон, Булдихон...

Ботул

Бокира, номусли, покиза...

Дилдагул

Соф олтин (олтин танга)дек кадрли, бебахо киз...

Аслзода

Аслзодалардан хисобланган яни улуг инсонлар авлодидан тугилган...

Жонона

Суюкли; дилбар, мафтункор киз...

Зорбуви

Қар. Зорбиби (Зор+биби). Эҳт.: Зарбиби (қар.)...

Дилноза

Ишвали, нозли калб эгаси, нозик, нафис дил сохиби...

Гулшакар

Гулшакар- гулнинг барги ва шакардан тайёрланган мураббо, ширинликдек, ширин, ёкимтой киз ёки гулдек гузал ва ёкимтой, ширин киз...

Азиймахон

Азиз ва суюкли, мехрибон...

Бадалжамол

Аввал вафот этган фарзандлар эвазига берилган чиройли, сохибжамол киз...

Фикр қўшиш