Зурафо

Зурафо


Нозик дид, заруф фикр эгаси; гўзал, зебо қиз

Гулзухро

Гулдек гузал ва Зухробек нурли, толеъ порлок киз...

Гулзарифа

Гулдек гузал ва аклли, зукко киз...

Гулаъзам

Аъзам (кар.) исмининг аёлларга мисланган шакли. Кар. Гул ва Аъзам...

Гулхол

Баданида хол билан тугилган гузал киз...

Замзам

Макка шахрида Каъба якинидаги булок, мукаддас сув. Умри Замзамдек бокий ва зилол булсин...

Бибихол

Хол билан тугилган мухтарама, аслзода киз...

Гуллола

Лоладек, лолагулдек чиройли киз лолалар очилганда тугилган киз...

Гулноза

Гул каби нафис, нозик ёки нозли, жилвали гул, ёхуд гузал ва нозли киз...

Гулсамо

Юксакдаги, осмондаги гул; толеи баланд, гулдек гузал киз...

Атика

Хушбуй, муаттар, ёкимтой ёки камёб, нодир, кухна...

Фикр қўшиш