Ибниямин

Ибниямин


Ямининг ўғли, фарзанди

Бойсунбой

Кар. Бойсун...

Давлаттурди

Бой-бадавлат угилнинг умри узок булсин яшасин, турсин...

Арслонбек

Беклар авлодига мансуб булган довюрак бола...

Ваххоб

Сахий, жумард, саховатли, барча нозу неъматларни ато этувчи, яъни Аллохи таоло. Асли: Абдуваххоб...

Дусткул

Ота-онасига хизматкор, кумакча булсин...

Ализод

Алининг авлодига мансуб бола ёки олий насаблилар авлодига мансуб бола...

Жанил

Янглишгин, адашгин. Чакалокнинг душманларини чалгитиш, уни улимдан асраш учун берилган исм...

Зайдулла

Аллохнинг инъоми, эхсони, химмати...

Дилбарбек

Беклар наслидан булган гузал, чиройли йигит...

Алихайдар

Али-шердир; жасур, довюракдир. Хайдар шер, арслон маносида келади. Алининг лакаби булган. Кар. Хайдар...

Фикр қўшиш