Идрискул

Идрискул


Идрис (ас)нинг қули, содиқ хизматкори

Дониёржон

Аллохнинг эхсони, совгаси ва инояти манони беради...

Жаниш

Таркибида “жон“ сузи келган номларнинг кискарган шакли. Эхт.: Жанглиш (кар.)...

Бекжонтой

Беклар авлодига мансуб азиз ва суюкли бола...

Доро

Хоким, подшох; эзгулик, яхшилик сохиби...

Зиёнур

Оиласига вафодор, хаёти нурли, келажаги порлок оглон...

Аминулмулк

Давлатнинг, подшоликнинг курикчиси, сокчиси...

Зорлик

Фарзандга мухтож булиб юриб тилаб олинган угил...

Заркалам

Кизил калам, тилла калам...

Жонназар

Аллохнинг назари, илтифоти туфайли эришилган суюкли угил...

Абулфайд

Олижаноб, олихиммат, мурувватлининг отаси...

Фикр қўшиш