Избосар

Избосар


Отасининг ёки олдинги акаларининг изини (ўрнини) босувчи бола

Аннатурсун

Жума куни тугилган угил сог-омон булсин, турсин...

Жумакора

Жума куни тугилган ва кучли, кудратли угил...

Замонберди

Аллох даврига, замонасига муносиб угил ато килди...

Водилбой

Водилда таваллуд топган бола, Водил фарзанди...

Бокизода

Бокий умрлилар, узок яшовчилар наслига мансуб бола...

Бухориддин

Айнан: Диннинг Бухороси, яъни дин шахри, дин шахри Бухорода тугилган бола...

Алифайзи

Кар. Али ва Файзи...

Абдунакиб

Пайгамбарлар сардорининг, яъни Мухаммад (сав)нинг кули...

Вомик

Севгувчи, ошик, мехр-мухаббат сохиби...

Абдуваккос

Итоаткорнинг кули...

Фикр қўшиш