Иззатали

Иззатали


Алининг қадр-қиммати, шарафи, иззат-икроми ёки иззатли-икромли одам бўлсин ва Али ўз паноҳида асрасин

Бой

Давлатли, бадавлат ёки хукмрон, хукм. Бой сузи билан бошланган кушма исмларнинг (Боймурод, Боймухаммад, Бойназар ) кискарган шакли....

Давлатмамат

Кар. Давлатмухаммад...

Захириддин

Нурли, равшан, чехрасидан нур ёгилувчи ёки диннинг посбони, химоячиси...

Зохиднур

Мукаддас, эзгу, нур; Аллохнинг мехри, муруввати...

Додали

Алидан илтижолар килиб олинган тухфа, Али эхсон килган фарзанд...

Дадафарид

Дадасии номини олган, тенгсиз, ягона, беназир бола...

Бойтухта

Тухтасин, яшасин ва давлатманд булсин...

Боборасул

Кар. Бобо ва Расул...

Воки

Махкам, мустахкам, яъни яшайдиган бола...

Алифайзи

Кар. Али ва Файзи...

Фикр қўшиш