Атрофга ~ Муҳаббат Билан

Атрофга ~ Муҳаббат Билан
Атрофга ~ Муҳаббат Билан


Атрофга ~ Муҳаббат Билан,
Келажакка ~ Умид Билан,
Ортга ~ Розилик Билан,
Осмонга ~ Имон Билан қара...

Интернетда севги йук дейдиган...

Интернетда севги йук дейдиган одамни узи хам нетга киргач кунглига якин булиб колган инсондан СМС кутаркан......

Хар бир инсон эслайди...

Хар бир инсон эслайди яхши кунларни. Бир бор охиратни хам эслаб куйинг......

Кимгадир бера оладиган энг кадрли совгангиз

Кимгадир бера оладиган энг кадрли совгангиз бу сизни унга ажратган вактингиздир. Чунки сиз кайтариб булмайдиган совгангизни берган буласиз....

Аллох яратган буюк неъматлар...

Аллох яратган буюк неъматлар ичидаги бир хилкат Аёл Зоти шундай, уни ёлгиз колдирманг, тиргак кулларини чузинг, албатта у ожиза муштипардир!...

Гар калбим...

Гар калбим ишк талабида булса, У факат Сенинг ишкингга талабгор ва эхтиёжманддир Ё Раббим.......

Хар бир хонадоннинг кувончи...

Хар бир хонадоннинг кувончи болажон. Яратган эгам хеч бир ханадонни болажон кулгусидан бенасиб килмасин. Хар бир инсоннинг забонида болам - болажоним. Деган суз айтилиб турсин....

Кимдир борлиги...

Кимдир борлиги учун тугилмадим Кимдир йуклиги учун Улиб хам колмайман!!!...

Багрингизга бош куйиб...

Багрингизга бош куйиб ётган инсонга термулиб туриб шуни англаб етасиз, Ундан узгасига Юрак бу кадар тез урмайди, Уролмайди....! ❤️...

Кимдир Отаси даврида...

Кимдир Отаси даврида куча чангитади Кимдир Отаси кучада чанг ютади....

Акли соглом инсонлар...

Акли соглом инсонлар урганишни ёктиради. Жохил инсонлар факат ургатишни......

Фикр қўшиш