Атрофга ~ Муҳаббат Билан

Атрофга ~ Муҳаббат Билан
Атрофга ~ Муҳаббат Билан


Атрофга ~ Муҳаббат Билан,
Келажакка ~ Умид Билан,
Ортга ~ Розилик Билан,
Осмонга ~ Имон Билан қара...

Кимни кутишни билинг

Кимни кутишни билинг. Ўз дунёсига бошлайдиганларни кутманг. Фақат Яратганга бошлайдиганлар кутишга арзийди!...

Айбим Нима.?

Айбим Нима.? Гунохим Нима.? Гийбатни Бас килинг, Илтимос. Сиздан фарким Юракдан жуда, Бир Инсонни Севганим Холос.!...

Сансиз кимман айт?

Сансиз кимман айт? Калбсиз инсон, Максадсиз орзу, Салтанатсиз Шох.........

Кадрингга етмаган инсон учун

Кадрингга етмаган инсон учун, Коз ёш токма... Хаётда доимо кулиб яша Зеро, сенинг битта табассуминг учун Бутун дунёни берадиган инсонлар хам бор Сен бу дунёда балки хечкимдурсан... Лекин шуни унутмаки, Ким учундир бутун дунёсан......

Шундай инсонлар борки бир умр...

🌸🌺...Шундай инсонлар борки бир умр ёнизда булишади лекин сезмайсиз яна шундай инсонлар борки бир зумгина хаётизда булишади лекин унита олмайсиз..!🌸🌺...

Эсингдами уша...

Эсингдами уша сунги кадам. Сен кетардинг мен эса колгандим махзун....😔💔💔...

Жудаям алам килябти...

Жудаям алам килябти... Иккимиз орзу килган "бахт уйига" бошкасини етаклаб кетганинг"...

Oдамларни дилини огритиб...

Oдамларни дилини огритиб куйишдан жуда куркаман, Лекин одамлар мени дилимни огритиб куйишдан сира куркишмайди......

Яхши эркаклар яхши аёллар учун

Яхши эркаклар яхши аёллар учун ёмон аёллар ёмон эркаклар учун ўзингизни ислох қилинг...

Агар сиз...

Агар сиз ха ёки йук деб иккиланиб турган булсангиз, Ха ни танланг Учрашинг, гаплашинг, кере булса, айтинг хаммасини Бундан хеч бир иш чикмасин майли Зато уриниб курдингизку😉...

Фикр қўшиш